Hoca Ahmet Yesevi Lisansüstü Eğitim Bursu

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak için; Mütevelli Heyet Başkanlığınca lisansüstü eğitim bursu verilecektir.

Başvuru Koşulları

Adaylarda aranan şartlar:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En son mezun olduğu diploma not ortalaması, yüksek lisans için en az 2,80/4,00 veya 72/100; doktora için yüksek lisans ortalaması en az 3,25/4,00 veya 82,50/100 olmak,
Üniversitelerden Yüksek lisans veya doktora eğitimine yerleşmiş olmak veya lisansüstü eğitim için kabul belgesi (akseptans) almak,
Başvuru tarihinde, yüksek lisans için 28 yaşından, doktora için 30 yaşından gün almamış olmak,
Disiplin cezası almamış olmak,
Eğitimine mani sağlık sorunları ile bulaşıcı hastalıkları olmamak,
Türkiye’de eğitim görecekler için yabancı dil sınavlarından (YDS, ÜDS veya KPDS) yüksek lisans için en az 60, doktora için 70 puan almak veya yurtdışında eğitim görecekler için uluslararası yabancı dil sınavlarından (TOEFL, IELTS v.b.) bunlara karşılık gelen puanları almak.

Burs Verilecek Alanlar ve Kontenjan Ayrılan Ülkeler

2013-2014 öğretim yılında, aşağıdaki alanlarda ve yanlarında gösterilen ülkelerde lisansüstü eğitim için 5 (beş) kontenjan ayrılmıştır:

Tekstil Mühendisliği / Türkiye
Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği / Türkiye

(Elektrik Mühendisliği alanında lisansüstü eğitim yapacaklar tercih edilecektir.)

Tarih / Çin
Kültür Araştırmaları / ABD veya Avrupa Ülkeleri (İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya)

(Türk, İslam Düşüncesi alanında lisansüstü eğitim yapacaklar tercih edilecektir.)

Uluslararası İlişkiler / Rusya, ABD veya Avrupa Ülkeleri (İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya)

(Orta Asya alanında lisansüstü eğitim yapacaklar tercih edilecektir.)

Burslu öğrenciler eğitimlerini belirtilen ülkelerdeki üniversitelerde tamamlayacaklardır.

Burs Süresi

Yüksek lisans burslu öğrencisine, yüksek lisans eğitimine başladığı tarihten itibaren iki yıl süreyle, doktora burslu öğrencisine ise doktora eğitimine başladığı tarihten itibaren dört yıl süreyle burs verilir. Burslu öğrencinin, yabancı dil hazırlık eğitimi görmesi durumunda, bunlara ilave olarak bir yıllık ek süre verilir. Burslu öğrencinin öğrenim gördüğü üniversitedeki yüksek lisans ve doktora normal eğitim sürelerinin bu sürelerden daha uzun ya da daha kısa olması durumunda, öğrenim gördüğü üniversitedeki süre boyunca burs ödenir. Burslu öğrencinin normal süresi içinde eğitimini tamamlayamaması halinde alacağı ek süre yüksek lisans için 1 yılı, doktora için 2 yılı geçemez. Burslar, öğrenci burslu olma şartlarını kaybetmediği sürece oniki ay boyunca ödenir.

Burs Miktarı

Ödenecek olan burs miktarları, eğitim alınan ülkeye göre aşağıda belirtilen miktarlarda, aylık ve net olarak ödenir:

Türkiye – 1.324,00 Türk Lirası

Çin – 1.020 Amerikan Doları

Rusya – 1.275 Amerikan Doları

ABD – 1.485 Amerikan Doları

İtalya – 1.100 Amerikan Doları

İspanya ve Belçika – 1.250 Amerikan Doları

Hollanda, İngiltere ve Avusturya – 1.500 Amerikan Doları

Almanya – 1.600 Amerikan Doları

Burslu öğrencinin sadece kendisine yılda bir defa gidiş-dönüş uçak bileti alınır. Vize ücreti, ikamet bedeli, noter masrafları ve pasaport defter bedeli gibi zorunlu giderleri belge ibrazına istinaden ödenir.

Burslu öğrencilerin sağlık sigortası yaptırması zorunlu olup, sigorta prim ücreti ödenir. Ancak yaptırılacak sigortanın standart nitelikte olması esas olup, zorunlu sağlık sigorta prim bedeli her yıl için aylık bursunun 1,5 katını aşamaz.

Burslu öğrencinin eğitim ücreti belge ibrazına istinaden ödenir.

Başvuru İşlemi

Başvurular internet üzerinden http://www.yesevi.edu.tr adresine online yapıldıktan sonra, online başvuru formunun ve başvuru koşulları altında sayılan aranan şartları sağladığını gösteren belgelerle birlikte, son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Mütevelli Heyet Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, online başvuru ekinde belgeleri tam olmayan ve son başvuru günü mesai bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenen Belgeler

Online başvuru formu (imzalı),
Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
En son mezun olduğu okul diploma fotokopisi,
En son mezun olduğu not ortalamasının, yüksek lisans için en az 2,80/4,00 veya 72/100; doktora için en az 3,25/4,00 veya 82,50/100 olduğunu gösteren not döküm belgesi,
Yüksek lisans veya doktora eğitim için kabul belgesi (akseptans),
Yüksek lisans veya doktora eğitimine devam edenler için geçmiş dönem not döküm belgesi,
Disiplin cezası almadığını gösterir belge,
Eğitimine mani sağlık sorunları ile bulaşıcı hastalıkları olmadığını gösterir sağlık raporu,
Türkiye’de eğitim göreceklerden yabancı dil sınavlarından (YDS, ÜDS veya KPDS) yüksek lisans için en az 60, doktora için 70 puan veya yurtdışında eğitim göreceklerden uluslararası yabancı dil sınavlarından (TOEFL, IELTS v.b.) bunlara karşılık gelen puanları aldığını gösterir belge.

Başvuruların Başlangıç Tarihi : 16/09/2013

Başvuruların Bitiş Tarihi : 30/09/2013

Mülakat Tarihi : 07/10/2013

Sonuçların İlan Edilmesi : 11/10/2013

Burslu Öğrencilerin Tespiti

Burslu öğrencileri seçmek üzere, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından en az üç kişiden oluşan bir komisyon oluşturulur. Başvuran adaylar içerisinden, gerekli koşulları taşıyanlar, Komisyon tarafından mülakata çağrılır ve yapılan değerlendirme sonucu burslu öğrenciler belirlenir.

Burslu Öğrencinin Mecburi Hizmet Yükümlülüğü

Burs verilen öğrenci mecburi hizmetini, burs aldığı süreden aşağı olmamak kaydıyla Üniversitenin Kazakistan’daki birimlerinde yapar. Mecburi hizmet süresi; aylık burs verilen ayların birebir hesaplanması ile bulunur.

Geri Ödeme Yükümlülüğü

Aşağıda sayılan sebeplerden dolayı, Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından bursu kesilen veya mezun olduktan sonra mecburi hizmetini yerine getirmeyen öğrenciye ödenen tüm burslar ve yapılan diğer harcamalar, sözleşme esaslarına göre ve yasal faiziyle birlikte Mütevelli Heyet Başkanlığınca geri alınır.

Bursların Kesilmesi

Yüksek lisans veya doktora öğrencisinin bursu aşağıdaki nedenlerden birine bağlı olarak Mütevelli Heyet Başkanlığınca kesilir:

Yüksek lisans veya doktora öğrencisinin kabul edilebilir bir neden göstererek kendi isteği ile eğitimine ara vermesi veya kayıt dondurması ve bu mazeretin Rektörlük ve Mütevelli Heyet Başkanlığınca uygun görülmemesi,
Bir suç nedeni ile disiplin kurulu tarafından suçlu bulunması ve bu kararın onaylanması,
Eğitim süresi içinde başarısız olması veya ilişiğinin kesilmesi,
Kayıtlı bulunduğu yüksek lisans veya doktora programından mezun olması,
Kayıtlı bulunduğu yüksek lisans veya doktora programında ek süre alması,
Ücret karşılığı herhangi bir işte çalışmaya başlaması.

Burslu öğrenci bu maddede sayılan eğitim durumuna ilişkin değişiklikleri, Mütevelli Heyet Başkanlığına, değişikliğin ortaya çıktığı tarihten itibaren en geç onbeş gün içinde bildirmek zorundadır. Durumunu bildirmeyen ve durumundaki değişiklik Mütevelli Heyet Başkanlığınca tespit edilen öğrencinin bursu kesilir.

Söz konusu ilana YÖK Anasayfasındaki Duyurular başlığından da ulaşılabilmektedir.

İletişim Bilgileri :

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Mütevelli Heyet Başkanlığı

Taşkent Cad. Şehit Temel Kuloğlu Sok.

No:30 06490 Bahçelievler/ANKARA

Tel: (0 312) 216 06 00

www.yesevi.edu.tr [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin