Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinde Bilgisayar Uygulamaları Okulu

12 Şubat – 19 Şubat 2012, Kars, Kafkas Üniversitesi
HPFBU2012 okuluna katılmak için 15 Aralık 2011 tarihine kadar başvurulabilir.

Günümüzde bilgisayar uygulamalarından yararlanılmadan bilimsel çalışmaların yürütülmesinin imkansız olduğu bir gerçektir. Geleceğin araştırmacıları olan lisansüstü öğrencilerinin, çalışma alanları için gereken bilgisayar uygulamaları konusunda yetkinlik kazanarak araştırmalarına yönelmeleri kimi zaman uzun ve zorlayıcı bir sürece dönüşmektedir.

Hızlandırıcı ve parçacık fiziği dallarında, yurtiçi ve yurtdışı çeşitli enstitülerde araştırmalarını yürüten Türk bilim insanları, bu alanlarda çalışmalar yapan yüksek lisans öğrencilerine deneyimlerini aktarmak, ve bu geçiş sürecini kolaylaştırmak üzere “Hızlandırıcı ve Parçacık Fiziğinde Bilgisayar Uygulamaları” okulunu hayata geçirmişlerdir.
1. Lütfen başvuru yapmadan önce buradaki videoyu izleyiniz. Bu videoda okulun amacı ve eğitim yöntemi ile ilgili bilgiler bulacaksınız. Bunun yanısıra okulumuza başvururken cevaplamanızı istediğimiz “Soru Pınarı” bölümünün neden önemli oldugunu da burada öğreneceksiniz.

2.Okula başvuracak öğrencilerin başvuru formunu, “Soru Pınarı” bölümü de dahil, doldurmaları gerekmektedir.

Okula başvuracak öğrencilerimizden soru pınarını dikkatli ve dürüstçe doldurmalarını rica ediyoruz.
Burada verilen cevaplar okul için kabulünüze kesinlikle etki etmeyecektir.
Soru pınarı, genel durumu anlayarak, okula buna bağlı  ekleme/çıkarmaların yapılması için gerekmektedir.
Bu şekilde katılacak tüm öğrencilerin okuldan en üst düzeyde yarar sağlamaları amaçlanmıştır.

3.Başvuru için gereken aşağıdaki belgeler [email protected] e-posta adresine gönderilmelidir.

Özgeçmiş (CV),

Öğrencilerin danışmanlarından alacakları bir adet önerme (referans) mektubu.