Hitit Üniversitesi BAP

DUYURU 

Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon’unun 29.06.2011 tarihinde almış olduğu karar gereğince 31.07.2011 tarihine kadar yeni Proje önerileri alınacaktır. Proje önerisinde bulunacak akademik personelin bu tarihe kadar hazırlayacakları proje başvurularının, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama ve Değerlendirme Yönergesinin 9.Maddesinde belirtilen usule göre düzenleyerek Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi’ne gönderilmesi gerekmektedir.

Hitit Üniversitesi