“HİSARLI AHMET” TÜRK HALK MÜZİĞİ SES YARIŞMASI

Ahmet Yakupoğlu Kültür ve Sanat Sezonu
“HİSARLI AHMET” TÜRK HALK MÜZİĞİ SES YARIŞMASI

Yarışmanın Türü
Türk Halk Müziği Ses Yarışması

Yarışmanın Teması
Hisarlı Ahmet Türküleri

Yarışmanın Kapsamı
Bu yarışma ülkemiz genelinde 16-30 yaş arası gençler arasında yapılacaktır.

Yarışmanın Amaçları

Kütahya’nın yetiştirdiği, şehrimiz ve ülkemiz için büyük bir değer olan ses ve saz sanatçısı Hisarlı Ahmet’i eserleriyle birlikte tanıtmak,
Müziğimizin sahip olduğu zenginliği vurgulamak, özellikle genç kuşakların Türk Halk Müziğine olan ilgisini artırmak,
Yeni yeteneklerin ve seslerin ortaya çıkmasına imkan sağlamak.
Yarışmaya Katılım Şartları

Yarışmaya katılacak olan kişi, Hisarlı Ahmet tarafından derlenerek Türk Halk Müziği repertuarına kazandırılmış bir eseri yorumlayacaktır. Okunan eser canlı ortamda ve akustik ( ses sistemi kullanılmadan) olarak videoya kaydedilecektir.
Yarışmacı ekteki başvuru formuyla birlikte bu video kaydını, harici bellekte Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne elden teslim edecek veya kargo yoluyla süresi içinde gönderecektir.
Yarışmaya bir kişi sadece 1 eser yorumuyla katılacaktır.
Yarışmaya katılan her yarışmacı okuyacağı eserini en az 1, en çok 3 çalgı ile akustik ortamda ( ses sistemi kullanmadan) seslendirecektir.
Kütahya Belediyesi yarışmaya katılan kişilere ait icraları dijital olarak kendisine ait her türlü etkinlikte ve platformda kullanabilir.
Bu yarışmada görevli olan Belediye çalışanları ile seçici kurul üyelerinin birinci derecedeki yakınları yarışmacı olarak katılamazlar.
Yarışma şartnamesine uygun olmayan ve son teslim tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirme
Eserlerin değerlendirilmesi, ses rengi, ses genişliği ve ses kalitesi, esere hakimiyet, yorumlama yeteneği, sözleri doğru okuma ve diksiyon gibi kriterler göz önünde bulundurularak Seçici Kurul tarafından yapılacaktır.

Yarışma Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi : 29.06.2020
Başvuru Bitiş Tarihi : 21.08.2020
Sonuç Bildirimi : 26.08.2020

Ödül Töreninin Tarihi : Sonuç bildirimi ile birlikte açıklanacaktır.

Ödüller
1.lik Ödülü : 1.000 TL + plaket + özel hediyeler
2.lik Ödülü : 750 TL + plaket + özel hediyeler
3.lük Ödülü : 500 TL + plaket + özel hediyeler
Teşvik Ödülü : 250 TL + plaket + özel hediyeler

NOT: Seçici Kurul gerekli gördüğü takdirde ödüllerin her birini en fazla 3 (üç) kişiye bölüştürebilir veya ödüle değer eser bulunmaması halinde ödül vermeyebilir.

İletişim ve Bilgi
Kütahya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
İrtibat Kişisi: Mustafa BÜTÜN
E-Mail : kulturvesosyalisler@kutahya.bel.tr