Hipotezden Ürüne Biyolojik Bilimler ve Uygulamalı Doğa Bilimleri Alanlarında Bilimsel Sürecin Bileşenleri Eğitimi

Hipotezden Ürüne Biyolojik Bilimler ve Uygulamalı Doğa Bilimleri Alanlarında Bilimsel Sürecin Bileşenleri Eğitimi

Etkinlik TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmekte olup; katılımcıların konaklama, yol ve iaşe giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Bu etkinliğin temel amacı; Biyolojik Bilimler (tercihen; Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisliği,  Genetik ve Biyomühendislik, Biyokimya, Biyoteknoloji bölümlerinden) ve Uygulamalı Doğa Bilimleri ( tercihen; Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği bölümlerinden ) alanlarında lisansüstü eğitimlerine devam eden genç araştırmacıların  “hipotezden ürüne” hedefi doğrultusunda  yürütecekleri bilimsel araştırma faaliyetlerinde  ihtiyaç duydukları donanım ve becerilerin edinilmesinin sağlanmasıdır. Bu bağlamda “araştırmacı” olarak katıldıkları eğitim etkinliği sonunda birer “girişimci-araştırmacı” bakış açısı ve farkındalığı kazanmış olarak eğitim etkinliğini tamamlamaları  hedeflenmektedir. Aşağıda belirtilen yedi ana başlık altında gerçekleştirilecek eğitim oturumları ile bu kazanımların edinilmesi amaçlanmaktadır.

 • Araştırma konusunun seçimi ve hipotez kurma
 • Araştırmanın planlanması ve projelendirilmesi
 • Bilimsel araştırmalar sırasında kullanılacak yöntem ve metodolojiler
 • Araştırma sonuçlarının analizi ve dökümantasyonu
 • Bilimsel çıktının ürüne dönüşüm aşamalarında fikri mülkiyet ve patent koruma süreçlerinin yönetilmesi
 • “Hipotezden ürüne” hedefi doğrultusunda “Araştırmacı” ekseninden “Girişimci-Araştırmacı” eksenine dönüşüm
 • Ürüne dönüşüm ve ticarileşme süreçlerinde teknoloji transfer ofisleri ve teknokentlerin üstlendikleri roller

Farklı disiplinlerden eğitmenler tarafından verilecek gerek teorik gerekse de uygulamalı eğitim oturumlarının olacağı etkinlikte katılımcıların “girişimci-araştırmacı” bakış açısı ve farkındalığı kazanmış olarak eğitim etkinliğini tamamlamaları  hedeflenmektedir. Gerek eğitim oturumlarının içerikleri gerekse de farklı disiplinlerden katılımcı eğitmenlerin donanım ve tecrübelerini katılımcılara aktarmaları ile bu dönüşümü sağlamaları hedeflenmektedir. Katılımcıların “girişimci-araştırmacı” bakış açısı ve farkındalığını kazanmış olarak eğitim etkinliğinden ayrılmaları ve bundan sonra yürütecekleri araştırma faaliyetlerinde bu bakış açısı ile  “hipotezden ürüne“ hedefi doğrultusunda bilimsel araştırmalarını yürütebilmeleri eğitim etkinliğinin nihai hedefidir.

Etkinliğin Kapsamı

Dört gün boyunca sürecek eğitim etkinliğinde yer alacak katılımcı profili; Biyolojik Bilimler (tercihen; Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyomedikal Mühendisliği,  Genetik ve Biyomühendislik, Biyokimya, Biyoteknoloji bölümlerinden) ve Uygulamalı Doğa Bilimleri ( tercihen; Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Çevre Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği bölümlerinden ) alanlarında lisansüstü  eğitimlerine devam eden 20 kişilik bir katılımcı grubu olarak belirlenmiştir. Katılımcılara, “hipotezden ürüne“ hedefi doğrultusunda yapacakları bilimsel araştırmalarda bilimsel araştırma sürecinin temel bileşenleri olan;

 • Araştırma konusunun seçimi ve hipotez kurma
 • Araştırmanın planlanması ve projelendirilmesi
 • Bilimsel araştırmalar sırasında kullanılacak yöntem ve metodolojiler
 • Araştırma sonuçlarının analizi ve dökümantasyonu
 • Bilimsel çıktının ürüne dönüşüm aşamalarında fikri mülkiyet ve patent koruma süreçlerinin yönetilmesi
 • “Hipotezden ürüne” hedefine ulaşmada “Araştırmacı” ekseninden “Girişimci-Araştırmacı” eksenine dönüşüm
 • Ürüne dönüşüm ve ticarileşme süreçlerinde teknoloji transfer ofisleri ve teknokentlerin üstlendikleri roller

Başlıkları altında alanlarında mentör sayılan çok değerli hocaların da olduğu farklı üniversite, enstitü ve araştırma merkezlerinden akademisyen ve uzmanlardan oluşan zengin bir eğitmen grubu eşliğinde ve eğitmenlerin uzmanlık alanları doğrultusunda oluşturulan spesifik alt başlıklar altında eğitim oturumları gerçekleştirilecektir. Farklı disiplinlerden kalabalık bir eğitici grubunun katılımıyla gerçekleştirilecek eğitim etkinliğinde gerek teorik gerekse de uygulamalı eğitim oturumlarının yanı sıra proje yürütücüsü ve katılımcılarla birlikte gün sonu değerlendirme oturumları icra edilecek ve katılımcıların o güne dair kazanımları da tespit edilmeye çalışılacaktır.

Etkinlik Düzenlenecek Yer:

 

Proje etkinliği 14-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecektir. Proje etkinliği kapsamındaki eğitim seminerleri için Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Yerleşkesi’nde yer alan Teknoloji Transfer Ofisi toplantı salonları kullanılacaktır. Toplantı salonları 60 kişi kapasitelidir. Belirtilen toplantı salonlarında, verilecek eğitim ve öğretim faaliyetlerinin desteklenmesi için gerekli her türlü teknik materyal ve elektronik altyapı mevcuttur.  Ayrıca toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak teknik destek ve hizmet desteği Teknoloji Transfer Ofisi destek personelinden sağlanacaktır. Etkinlik sırasında gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimler, Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarları ilgili birimlerinde ve ayrıca Kastamonu Üniversitesi Fen Fakültesi ve Orman Fakültesi bünyesindeki araştırma laboratuvarlarında icra edilecektir.