Hipotez Yarışması

ONKOLOJİDE NANO TIP PROJE HİPOTEZİ KATILIM ŞARTLARI ve AÇIKLAMALAR

1. Yarışma konusu onkolojide nanotıp araştırmaları ve uygulamalarıdır.

2. Proje sorumlusu lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmalıdır. Müracaat eden grubun içinde öğrencilerin danıştığı hocalar olabilir.

3. Proje hipotezleri yazım kurallarına uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

4. Bir kişi en fazla 3 hipotezle yarışmaya katılabilir.

5. Katılacak hipotezler özgün ve başka bir yerde yayınlanmamış olmalıdır.

6. Başvurular 15 Ekim 2013 tarihine kadar on line, www.eog2013.com veya www.cancernanomedicine.org web sayfalarından yapılandırılmış formata uygun yapılmalıdır. Varsa tablo, grafik, şekil ve fotoğraflar [email protected] adresine gönderilmelidir.

7. Hakem değerlendirme puanlarıyla seçilen ilk 6 hipotez finale kalacaktır. Finale kalan hipotezler hakemlerin, yarışma katılımcılarının önünde sempozyumda, sözlü olarak sunulacaktır.

8. Finale kalamayan ilk 15 hipotez sahipleri hipotezlerini poster olarak hazırlayıp sunacaklardır.

9. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerden kayıt ücreti alınmayacak, birinciye ödül verilecektir.

10. Hipotezler belirlenen tarihten önce on-line olarak gönderilmiş olmalıdır. Aksi takdirde değerlendirmeye alınmayacaktır.

11. Jüri; Toplantı Düzenleme Kuruludur.

PROJE HİPOTEZ YARIŞMASI DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

1. Hipotezin özgünlüğü: 20

(Hazırlanan hipotezin konusu, özgün, bilimsel içerikte olmalı, daha önce yapılmış projelerden konu ve içerik alıntısı yapılmamış olmalıdır.)

2. Bilimsel Düşünce: 10

(Hipotez kurma, amacın açık şekilde ifade edilmesi, belirtilen tüm değişkenlerin tanımlanması)

3. Hipotezin test edilebilirliği ve bilimsel gerçeklere uygunluğu: 20

(Hipotezin dayandığı temellerin, değişkenlerin kaynaklara uygunluğu, yöntemlerin amaçlara ulaşmaya elverişli olması)

4. Uygulaması ve Topluma Faydası : 10

Çözüm önerisinin günümüzün şartlarında uygulanabilirliği ve topluma olabilecek faydasının anlatılması

5. Dil ve ifade tarzı: 10

6. Kaynaklar: 10

(Hipotezin bilimsel referanslı olması, kaynakların yeniliği, konuyla ilgisi)

7. Finalde sözel değerlendirme: 20

(Finale kalan hipotezler sunum performansı, süreye uyma, görsellik, sorulara verilen yanıtlar dikkate alınarak verilecektir)

HİPOTEZ YARIŞMASI ÖN DEĞERLENDİRMESİ İÇİN GÖNDERİLECEK BAŞVURULAR İÇİN YAZIM KURALLARI

1. Başlık; Müracaatta başlık, giriş, materyal ve yöntem, beklenen sonuçlar, kaynaklar bölümleri olacaktır.

2. Proje Hipotezi Yazarları; Proje hipotezi öneren kişi veya kişilerin ad-soyadı, kurumu, branşı, eğitim derecesi yazılmalıdır.

3. Proje Sorumlusu; Projeden sorumlu ve sunacak kişi muhakkak lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmalıdır ve İsim listesinde ilk isim olarak yer almalıdır. Proje sorumlusunun açık adresi, e posta adresi ve telefonu belirtilmelidir.

4. Giriş; Hipotezin giriş kısmında hangi çıktıların hedeflendiği, hipotez amacı ve gerekçesi kaynaklarla desteklenerek en fazla 200 kelimede açıklanmalıdır.

5. Materyal ve yöntem: Amaçlara ulaşmak için kullanılması önerilen materyaller ve bilimsel yöntemler, istatistik yöntemler en fazla 100 kelimede belirtilmelidir.

6. Beklenen Sonuçlar; Hipotezin çözüm önerisinin günümüzün şartlarında uygulanabilirliği, beklenen sonuçları, muhtemel uygulama alanları ve topluma olabilecek faydaları en fazla 300 kelimede anlatılmalıdır.

7. Kaynaklar; Metin içinde geçme sırasına göre numaralandırılan kaynaklar, metin içinde uygun yerde parantez içinde belirtilmelidir. En fazla 10 adet olmalıdır.

8. Yarışmaya katılım dili; Türkçe veya İngilizce olabilir.

Sorularınız için tıbbi konularda Prof Dr Ayfer Haydaroğlu, teknik konularda Prof Dr Volga Bulmuş ve online başvuru problemlerinde Dalya firmasından Ali Yıldırım ile irtibata geçebilirsiniz;

· Prof Dr Ayfer Haydaroğlu: [email protected]

· Prof Dr Volga Bulmuş: [email protected]

· Ali Yıldırım: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin