Hindistan ve Güneydoğu Asya’da Türkler Sempozyumu

Hindistan ve Güneydoğu Asya’da Türkler, Yeni Delhi, 18-19 Aralık 2014

Sempozyum Hakkında

Türkler Anadolu’yu yurt edinmeden önce yüzyıllar boyunca Asya’da yaşamış ve bu coğrafyada bulunan diğer milletler ile kültürel etkileşime girmişler, Tarihte sürekli bir devlet geleneğine sahip olarak kadim milletlerinden birisi olmuşlardır. Asya’da Doğu ile Batı âlemini birbirine bağlayan ve yüzyıllarca medeniyet mihveri olan İpek Yolundaki yerleri fethetmişler, burayı ana yurt haline getirmişlerdir. Bulundukları zaman ve mekânın şartlarına göre egemenliklerini pekiştirmişler ve bir kısmı sonrasında daha batıya gelerek Türk-İslam Medeniyetini kurmuşlardır.
Bu sebeplerle günümüzde Türkiye’de yaşayan Türklerin haricinde Asya’da birçok soydaşımızın yaşadığı Türk yerleşimleri ile bağlı veya bağımsız birçok Türk Devleti bulunmaktadır. Tarihte herhangi bir olgu birden bire ortaya çıkmaz. Yaşanan her an geçmişin bir sonucudur ve onu özünde sakladığı gibi geleceğe ait bir takım ipuçları da verir. Değişen Küresel şartlar ve Tarihi arka plan dahilinde kültürel, siyasi, sosyal ve iktisadi bağlarımız bulunan Asya ülkeleri ile hem maddi hem manevi ilişkilerimiz sebebiyle daima dostane bir politikamız olmuştur.
Bu sebeple Asya ülkelerinin hem bugünkü hem de geçmişteki durumunun sağlıklı değerlendirilmesi ve ilişkilerin her yönüyle geliştirilmesi, ayrıca bu bölgelerdeki Türklerle yakın temas sağlanması maksadıyla Hindistan ve Güney Doğu Asya’daki tüm soydaşlarımızın geçmişteki konumlarını ve gelecekteki durumlarını ele alan bir sempozyum tertip edilmesi uygun görülmüştür.
Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenecek olan sempozyumun amacı Türkiye ile Asya ülkeleri arasında var olan iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkileri daha da geliştirmek, mevcut problemler için çözüm önerileri üreterek bunların ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak, ilişkilerin düzenlenmesi safhasında doğru ve gerçekçi görüşlerle yardımcı olacak bilimsel ve özgün veriler ortaya koymaktır.

Sempozyum Konu Başlıkları

• Hindistan ve Güney Doğu Asya Coğrafyasına Bakış
• Asya’da İlk Medeniyetler, Erken Dönemde ve İslamiyet’ten Önce Hindistan
• Gazneliler
• Gur Devleti
• Güney Doğu Asya’daki Türk Sultanlıkları
– Kutbiler
– Balabanlar
– Kalaç Sultanlığı
– Tuğluklar
– Seyyidiler
– Lodiler
• Babürler Dönemi

• Hint Sultanlıklarında Sosyal, Kültürel Yaşam ve Devlet İşleyişi
• Nadir Şah Dönemi
• Avrupalılar ve Hindistan

• İngiliz Hâkimiyetinde Hindistan
• Bağımsız Hindistan
•Hindistanda Türk ve Müslüman Kültür Envanteri
• Hindistan’da dini yaşam
• Hindistan Osmanlı ilişkileri
• Türkiye Cumhuriyeti ve Hindistan İlişkileri

Yürütme ve Bilim Kurulu

Yürütme Kurulu:
Prof. Dr. İhsan FAZLIOĞLU, Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, İstanbul
Prof. Dr. Erol ÖZVAR, Marmara Üniversitesi İİBF, İktisat Bölümü, İstanbul
Doç. Dr. Halil Ersin AVCI, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, İstanbul

Düzenleyenler

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı

Önemli Tarihler

Sempozyum Yeri: Yeni Delhi
Özetlerin Gönderilmesi Için Son Tarih: 15 Aralık 2013
Makalelerin Gönderilmesi Için Son Tarih: 15 Mart 2014
Kabul Edilen Makalelerin Duyurulmasi: 15 Ağustos 2014
Sempozyum: 18-19 Aralık 2014

İletişim-Sekretarya

Türkçe / English/Contact: Uzm. Yrd. Aytaç YÜRÜKÇÜ, – 0-312- 310 23 68 / 231

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin