HİKAYEM MATEMATİK

Projemizde matematik dersi, problem çözme kazanımlarını hikayeleştirerek yazılı ve sözlü anlatım becerilerini etkinliklerle, sanatla,oyunla, web 2.0 araçları ile disiplinler arası bir yaklaşımla kazandırarak süreci eğlenceli hale getirmeyi amaçlanmıştır. Öğrencilerimizin özgüvenini, kavrama, problem çözme, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını geliştirmeyi istenmiştir. Bu nedenle projenin başından sonuna kadar etkili kurgulama, hikayeleştirme, okuma- yazma-anlama, problem çözme ve sanatsal çalışmalar yapılacak, okuma sevgisi kazandırılmaya çalışılmıştır.

Proje ile; öğrencilerin matematik kazanımlarını hikayeleştirme ile daha kolay kavramalarını sağlayarak, problem çözme alışkanlığı kazandırma sürecini eğlenceli hale getirerek başarılı bir eğitim -öğretimin temelini atmayı ,öğrencilerin aktif katılımı ile kendi öğrenme süreçlerini yönetirken teknolojik araç kullanımı ve web 2.0 araçları kullanımını ve etkili öğrenmelerini sağlanmıştır. Öğrencilerimiz matematiği eğlenerek öğrenmiştir.

ogretmen poster