Ana SayfaOkul Eğitim HaberleriHİDROJEN İLE OKSİJENİN CANLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

HİDROJEN İLE OKSİJENİN CANLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Ana Alan: BİYOLOJİ
Tematik Alan: Sağlık Teknolojileri

SU İYANİZATÖRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ ,İYONİZATÖR
ARACILIĞIYLA ÜRETİLEN ALKALİ/ASİTLİ İYONİZE
SULARIN VE İÇİNDE OLUŞAN HİDROJEN İLE
OKSİJENİN CANLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Öğrenci: OZAN SALMAN
Danışman: RIZA ATINÇ

Bu araştırmada su iyonizatörü geliştirilmiş ve elektroliz aracılığıyla
katodun üzerinde hidrojen molekülleri içeren alkali iyonize su ve
anodun üzerinde oksijen molekülleri içeren asitli iyonize su üretilmiştir.
Suların pH seviyelerinin ve içinde bulunan hidrojen ve oksijen
moleküllerinin canlılar üzerinde etkisini test edebilmek için 4 adet
deney yapılmıştır. Hibiscus Rosa- Sinensis eksplantlarının üzerindeki
deney sonucunda, asitli ortamda oluşan reaktif oksijen türlerinin artışı,
moleküllerde büyük oksidatif strese ve apoptoza neden olup, dallarının
tamamen kurumasına sebep olmuştur. Musluk suyunda bekleyen
dallar canlılığını orta seviyede korumuştur. Yüksek pH değerlerine,
düşük çözünmüş oksijene, yüksek moleküler hidrojene ve negatif
redoks potansiyele sahip olan alkali iyonize suda bekleyen dallar,
yüksek seviyede canlılığına devam edip çiçek açmıştır. Bu deney
hidrojen içeren alkali iyonize suyun apoptoza direnç gösteren güçlü bir
metabolik ve bağışıklık süreçlerinin uyarıcısı olduğunu kanıtlamıştır.
Prunus Domestica meyvelerinin üzerindeki deney sonucunda, asitli
iyonize su ile günlük yıkanan Prunus Domestica’nın mikrobiyal aktivite
göstermeden kuruduğu tespit edilmiştir. Musluk ve alkali su ile günlük
yıkanan Prunus Domestica’nın üzerinde 2 hafta sonra küf oluşumu
tespit edilmiştir. Bu deney asitli iyonize suyun içinde bulunan ROS
sayesinde yüksek antiseptik özelliği taşıdığını kanıtlamıştır. İki farklı
çeşit Saccharomyces Cerevisiae fermantasyon sürecinde asitli iyonize
su kullanıldığında fermantasyon sürecinin çok hızlı, musluk suyu ile
yapılan süreçte orta seviyede ve alkali iyonize su ile yapılan süreçte
düşük seviyede gerçekleştiği tespit edilmiştir. Saccharomyces
Cerevisiae mayasının kanser hücrelerinin yayılım karakteri ile eşdeğer
olarak baz alınması sonucunda, bu deney hidrojen içeren alkali iyonize
suyun antikanser özellikleri taşıdığını kanıtlamakta ve tıbbi onkoloji
alanında nanoparçacık ilaçlardan yararlanılarak tümör gelişiminin
yavaşlatılmasında faydalı olabileceğini ileri sürmektedir.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.