HİDRA SUALTI TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME KIŞ OKULU 2012

HİDRA SUALTI TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRME KIŞ OKULU 2012

13 – 21 Ocak 2012, ANTALYA

Amaç
Hidrobiyolojik Araştırmalar Derneği, örgün programı içinde yer alan eğitim ve geliştirme faaliyetine göre, her yıl, lise öğrencileri arasından seçilen katılımcılarla, sualtı teknolojisi geliştirme konulu Kış Okulu düzenlemektedir.  Hidrobiyolojik Araştırmalar Derneği, 2012; Sualtı Teknolojileri Geliştirme Kış Okulu başlıklı, program ve gerekleri belirlenmiş, hedef ve şekli kurgulu, bir akademik saha çalışması ve eğitimidir. 14-21 Ocak 2012 tarihlerinde, Antalya’da gerçekleştirilecektir.

Bu çalışmayla hedeflenen;
•Ülkemiz genç zihinlerinin teknolojik eylem alanı bulabilmesi,

•Yapabilirliklerimizin arttırılması,

•Sualtı araştırmalarına ilginin yükseltilmesi,

•Ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlarda, ülkemiz gençlerinin üretimleriyle yer alabilmeleri,

•Gençlerin, bilimsel ortamlarla tanışmaları ve konularında yetkin kişilerle ortak üretimde bulunabilmeleri,

•Bilgisel ve donanım alt yapımızın güçlendirilmesidir.

Ülkemiz üniversiteleri ve lise öğrencileri arasından davet ile ve yayınlanan katılım başvurusu ile, kış okulunda yer alacak olan katılımcılar, her yıl belirlenen bir konuda üretim gerçekleştirirler.

HİDRA 2012 Sualtı Teknolojileri Geliştirme Kış Okulu’nun konusu, uzaktan kumandalı derin su robotu (ROV) üretimidir.

Gerek

Sualtı teknolojileri, uzay çalışmalarından bile daha yüksek bütçelerin harcandığı, geleceğin en önemli teknik ve bilimsel konularından birisidir. Gelişmiş ülkeler, gidilmesi ve kaynaklarının elde edilmesi çok zor olan bu yere aşina ve azimkâr nesiller yetiştirmek uğruna, mühendislik modellemeleri içinde, sualtı teknolojileri geliştirilmesine ve özellikle, ROV üretimine özel önem vermektedir. Ülkemizde ise, durum farklıdır ve genellikle tüketici konumuna bile geldiğimiz söylenemez. Bu nedenle, bilgi ihtiyacı içinde bulunan bilimsel alt yapılı kuruluşlar ve mühendis odalarının işbirliğine çok güzel bir örnek teşkil edecek olan bu girişimde, Hidrobiyolojik Araştırmalar Derneği ve Makine Mühendisleri Odasının iş birliği hem doğal hem de gereklidir. Ülkemiz için bir ilk olacak olan bu girişimin ardından, uluslar arası okullara ve yarışmalara tasarım ve uygulama imkânı bulmuş gençlerimizin katılabilmesi yanında, gelecek için son derece değerli adımlar atılmış olacaktır.

Katılım ve Tarihler
HİDRA, Kış Okulu’nun duyurusunu yapmaya 20 Eylül 2011 tarihinde başlar. Bu tarihe kadar; Millî Eğitim Müdürlüğü izinlerinin alınması, ilgili okul müdürlüklerine Kış Okulu’nun duyurusunun gönderilmesi, tanıtım afişlerinin hazırlanması, baskılarının alınması ve bunların okullara dağıtılması, HİDRA’nın internet sitesine Sualtı Teknolojileri Geliştirme Kış Okulu’nun duyurusunun eklenmesi, ilgili olabilecek kişi ve kurumlara elektronik posta yoluyla duyuruların yapılması işlemleri gerçekleştirilir.

HİDRA 2012 Sualtı Teknolojileri Geliştirme Kış Okulu’na, üniversitelerin birinci sınıf öğrencileri ile lise öğrencileri başvurabilirler. Başvurular internet üzerinden yapılır. Sualtı Teknolojileri GeliştirmeKış Okulu için başvurular 1 Ekim  2011 tarihinden itibaren alınmaya başlanır ve 15 Aralık 2011 mesai bitimine kadar (17:00) devam eder. Katılmak isteyen adayların, www.hidra.org.tr adresinde yer alan katılımcı formunu doldurup, hidra@hidra.org.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar arasından yapılacak titiz seçimin sonucunda belirlenen 12 katılımcı ve yedekler, 17 Aralık 2011 tarihinde internet sitesinden duyurulur.

Başvurusu kabul edilen katılımcılar, HİDRA tarafından belirlenmiş Kış Okulu katılım ücretini, 17-30 Aralık 2011 tarihleri arasında öderler.

18 yaşından küçük katılımcılar için veli muvaffakiyeti zorunludur.

Konaklama ve İmkânlar

Başvuru değerlendirmeleri sonucunda seçilen 12 katılımcıdan isteyenler ve HİDRA yetkilisi; konaklamanın gerçekleştirileceği otelde kalırlar. 13 Ocak 2012 akşam veya 14 Ocak 2012 sabah (en geç 08:00)  tarihinde otele giriş yapılır ve aynı gün kahvaltının ardından eğitimler başlar. Eğitim sürecinde tüm katılımcılar, tasarlamaya başladıkları ROV’ları test etmek ve yarışma amacıyla organize edilen kapalı havuzu kullanırlar.

Konaklama, eğitim ücretine dahil değildir.

Bunun yanı sıra tüm katılımcılar, HİDRA tarafından hazırlanan ve eğitim süresi boyunca katılımcılara kaynak oluşturabilecek çeşitli eğitim materyallerine sahip olurlar. Ayrıca, tasarlamaları gereken ROV’ların yapımına yönelik gerekli tüm malzemeler HiDRA tarafından karşılanır.
Burslar

HİDRA; eğitim, konaklama ve ulaşım gibi çeşitli konularda burs olanakları sunmaktadır. Burs başvurusu için, başvuru formundaki ilgili bölümün doldurulması gerekir, ancak burs başvurusu yapılması durumunda hakkınızda daha fazla bilgi talep edileceğinden, başvuru süreci uzayabilir.

Yarışma ve Jüri
Kış Okulu boyunca Sualtı Teknolojilerine yönelik gerekli bilgisel donanımı edinen katılımcılar, geliştirdikleri ROV tasarımlarını ve becerilerini, jüriye sunar ve onları ikna etmeye çalışırlar.

Yarışmanın jürisi için öngörülen kişiler;

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Süleyman EVCİLMEN,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Hüseyin BARUT

HiDRA Başkanı Nilay AKÇA

Haliç Üniversitesi Dekanı Dr. Baki Yokeş

Alanlarında uzman diğer akademisyen ve meslek sahipleriyle birlikte,

Sahil Güvenlik Gurup Komuntanlığı, Deniz Ticaret Odası, TÜBİTAK gibi kurumlar davetlidir.

Yarışma sonucunda jüri tarafından birinci seçilen grup, HİDRA-MMO tarafından ödüllendirilir.

Eğitim
Kış Okulu ana olarak iki bölümden oluşmaktadır: Eğitim ve Uygulama.
Eğitim bölümü; metodolojisi belirlenmiş, test edilmiş ve bütün ayrıntısı planlanarak, içeriği kış okulu hedefi için sabitlenmiş, oturum ve aktif çalışmaları kapsar. Oturumlar, konularında uzman olmanın yanı sıra, özel eğitmen kategorisinde, bu eğitimleri ele alabilecek beceriler için eğitilmiş, akademik kimlikli kişilerce ele alınır.