Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu

Her Yönüyle Mahmut Goloğlu Sempozyumu (08-10 Mayıs 2014 / TRABZON)

SEMPOZYUM DUYURUSU

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü işbirliğinde 08-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’nde “Her Yönüyle Mahmut Goloğlu”  konulu bir  Sempozyumu düzenlenecektir.

Sarıkamış’ta şehit olan Kolağası Celaleddin Efendi’nin oğlu olarak 1915’te Trabzon’da doğan Mahmut Goloğlu, Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra bir süre Tekel Bakanlığı’nda müfettişlik görevinde bulunmuş kısa bir süre de avukatlık yapmıştır. 1950-1960 yılları arasında TBMM’de Trabzon milletvekilliği, TBMM Gümrük ve Tekel Komisyonları Başkanlığı ile bir dönem TBMM Başkanvekilliği yapan Goloğlu, 1960 askeri müdahalesi sonrası siyasi hayattan çekilmiş bundan sonraki yaşamını ise milli ve mahalli tarih çalışmalarına adamıştır.

Mahmut Goloğlu, bu süre içinde on sekiz adet kitap yayınlamıştır. Onun beş ana başlık altında toplanabilecek olan eserlerinin özellikle Milli Mücadele Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi adlı serilerinde yer alan kitaplar; hem dönemin ve olayların tanıklarıyla yapılmış görüşmelere, hem de TBMM tutanaklarına dayanması açısından temel eserler olma niteliğindedir.

Anılan çalışmaların dışında,1970’li yıllarda Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Trabzon Ticari ve İktisadi İlimler Akademisi’nde Devrim Tarihi dersleri okutan Goloğlu, 9-13 Kasım 1981’de Boğaziçi Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Atatürk Sempozyumu’nda, Atatürk ilkelerinin incelenmesi, anlatılması ve tanıtılmasındaki üstün çabalarından dolayı Şeref Ödülü’ne  layık görülmüştür.

Yaptığı çalışmalarla, Trabzon ve çevresinin tarihine olduğu kadar Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihine de önemli katkılar yapan Mahmut Goloğlu’nun tarihçiliği başta olmak üzere, hayatı, siyasi yaşamı, eğitimciliği, edebiyatçılığı gibi değişik yönlerinin ele alınarak bilimsel yöntemlerle değerlendirilmesi önem arz etmektedir.

Bildiri özetlerinin,  araştırma konusunu, kapsamını, kullanılan kaynakları ve bilime katkısını gösterecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

Aşağıda, sempozyumda yer alması planlanan konu başlıkları sunulmuştur. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması şartıyla, farklı konular da teklif edilebilir.

Mahmut Goloğlu :

A-    Tarih

B-    Siyaset

C-    Hukuk

D-    Eğitim

E-     Edebiyat

F-     Yerel Basın

G-    Trabzon’un Sorunlarına Bakışı (Siyasi, Sosyal, Ekonomik ve Kültürel)

H-    Hayatı ve Eserleri

Sempozyuma katılmayı arzu eden bilim insanlarını ve araştırmacıları yukarıda ana başlıkları belirtilen alanlarda, yeni bilgi, belge ve değerlendirmelere dayalı akademik çalışmalarıyla aramızda görmek isteriz.

Sempozyuma bildiri ile katılmak esastır. Bildirilerde aranacak nitelikler ve başvuru formu ve diğer bilgiler Merkezimizin http://atam.gov.tr internet adresinde yer almaktadır. Sempozyuma katılmak isteyen bilim insanlarının web sayfamızda yer alan başvuru formunu doldurarak özgeçmişleri ve yayın listeleri ile birlikte en az 300 kelimeden oluşacak bildiri özetlerini 21 Şubat 2014 mesai bitimine kadar gologlusempozyumu@atam.gov.tradresine göndermeleri gerekmektedir. Özetlerin Sempozyum Düzenleme Kurulu’nca değerlendirilmesinden sonra, kabul edilenlere ilişkin ikinci duyuru yapılacaktır.

Bildiri sahiplerinin konaklama ve ulaşım giderleri Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığınca karşılanacaktır.

Sempozyuma katılmanızı diler, saygılar sunarız.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı,  Karadeniz Teknik  Üniversitesi Rektörlüğü

SEMPOZYUM KURULLARI

Düzenleyen Kurumlar
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi – Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sempozyum Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN
Nihat BÜYÜKBAŞ
Prof. Dr. Selami KILIÇ
Prof. Dr. Selma YEL
Prof. Dr. Mustafa TURAN
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ
Prof. Dr. Mehmet OKUR
Okutman Veysel USTA

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Mesut ÇAPA
Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ
Prof. Dr. Mehmet OKUR
Prof. Dr. İbrahim TELLİOĞLU
Prof. Dr. Adnan SOFUOĞLU
Prof. Dr. Selami KILIÇ
Prof. Dr. Rahmi DOĞANAY
Doç. Dr. Rahmi ÇİÇEK
Okt. Veysel USTA

Sekretarya

Hüseyin TOSUN
(ATAM Bilimsel Çalışmalar Müdürü)
Erdem ÜNLEN
( ATAM Uzman Yardımcısı)

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Sempozyum duyurusunun ilanı

Aralık 2013

Bildiri özetlerinin gönderilmesi

21 Şubat 2014

Kabul edilen özetlerin bildirimi

28 Şubat 2014

Bildiri tam metinlerinin gönderilmesi için son tarih

04 Nisan 2014

Sempozyum kesin programının ilanı

11 Nisan 2014

Sempozyum

08-10 Mayıs 2014

Sunulan Bildirilerin Yayımlanması

Haziran-Aralık 2014

İLETİŞİM

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı
Ziyabey Cad. No: 19
06520/ Balgat – ANKARA- TÜRKİYE
Tel: +90 312 2856551
Belgegeçer : +90 312 2855527
e-posta: gologlusempozyumu@atam.gov.tr
Web : www.atam.gov.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.