Her Hastalık Bir Hikayedir

“Her Hastalık bir hikâyedir” Yarışması
Tıp bilimi ile uğraşan kişilerde verimliliği en üst seviyeye çıkartmak için bir bilginin uzun süreli hafızada kalmasının sağlanması ve insani değerlerin her zaman hatırlanması gerekmektedir. Bu süreç Tıp eğitiminin zor ve karmaşık yapısını keyifli hale getirerek mümkün olabilir. Bu amaç ön planda tutularak Tıp eğitiminde kullanılan malzemelere katkı sağlanması esastır. Eğitim esnasında ‘değişiği basitleştirip’ beynin uyanıklık düzeyini en üst seviyeye çıkartan hikâye tekniğini kullanarak hafızayı daha da etkin hale getirmek “ Her hastalık bir Hikâyedir” yarışmasının asıl amacıdır. Tıp eğitimine farklı bir boyut getirip katkı sağlamak dileği ile hazırlanan yarışmanın öğrenme ve öğretme yöntemleri üzerine tüm bilim insanlarını düşündürmek en büyük isteğidir.

Amaç
Tıp eğitiminde hastalıkları hikâye şeklinde anlatarak, konunun akılda kalıcılığını artırmak, keyif alarak öğrenmeye yardımcı olmak, genç hekimlerin insani değerleri özümsemesini sağlamak ve sonuçta tıp eğitimine yepyeni bir boyut getirmektir.

Yarışması Kuralları
1.  Hikâyelerin konusu “Hastalık Listesi”nde yer alan hastalıklardan biri olmalıdır.
2. Hikâyede hastalığın başlama şekli, belirtileri, sağlık kuruluşuna yönlendirme öncesi ve sonrası yaşananlar, tanı yöntemi, hastalığın seyri, hastalık dolayısıyla karşılaşılan sorunlar, yaşam kalitesi, tedavi ve tedavinin seyri, hastalıkla yaşamayı öğrenme konusu işlenmelidir. Kısacası hikâyeyi okuyan kişi yazılan hastalık konusunda detaylı bilgi edinebilmelidir.
3.    Yarışmaya katılan hikâyeler hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
4.    Her hastalık için belli sayıda hikâye kabul edilecektir.
5.    Hikayeler Microsoft Office Word programıyla A4 kağıt boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto Times New Roman karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde, yazılmalıdır. Gönderilecek olan MS Word dosyasının adı, yazarın adı ve soyadından oluşmalıdır.
6.    Son Başvuru tarihi: 01 Şubat 2012 tarihidir.
7.    Sonuçlar 01 Mart 2012 tarihinde ilan edilecektir.
8.    Ödüller 14 Mart 2012 tarihinde verilecektir.
9.    Kişiler sadece bir hikâye ile katılabilir.
10.  Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabii tutulmayacaktır.
11. Yarışmaya katılan hikâyeler gerek görüldüğü takdirde telif hakları İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığında olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanacaktır.
12.    Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
13.    Ödül olarak     Birinciye: 3.000 TL
                                    İkinciye:2.000 TL
                                    Üçüncüye: 1.000 TL verilecektir.
14.    Yarışmayla ilgili sorularınız için hikayeyarismasiinonu.edu.tr – hyarismasiinonu.edu.tr
adreslerine e-posta gönderebilirsiniz.
 

Jüri Üyeleri

•Prof. Dr. Nurullah Çetin
•Prof. Dr. Selim Doğanay
•Prof. Dr. Hasan Kavruk
•Uzm. Dr. Atilla Özcan
•Dr. Sema Selvioğlu
•Prof. Dr. Cengiz Yakıncı
•Sadık Yalsızuçanlar 

 
BASIM, YAYIM VE TELİF HAKLARININ DEVRİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME
 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın düzenlemiş olduğu “Her Hastalık Bir Hikâyedir” isimli yarışmaya katılmak üzere eser (yayın) gönderen yazarlar, aşağıdaki hususları kabul etmişlerdir.

1.      Yarışmaya katılan yazarlar eserleriyle ilgili telif haklarını İnönü Üniversitesi Rektörlüğü’ne devredeceklerdir.

2.      Yarışmaya katılan yazarlara (yayınları bastırılıp çoğaltılmış olsa da) telif ücreti veya ücret yerine geçecek herhangi bir karşılık ödenmeyecektir.

3.      Yarışmaya katılan eserler(yayınlar), 3 yıl süreyle başka bir yarışmaya katılmayacak ve İnönü Üniversitesi dışında bir yerde yayımlanmayacaktır.

4.      Yarışmaya katılan eserler: İnönü Üniversitesi ve ilgili birimleri tarafından bastırılıp çoğaltılabilir.

5.      Yarışmaya katılan eserlerin (yayınların) içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazara aittir.

6.      İhtilaf halinde Malatya mahkemeleri yetkilidir.

 
İletişim Bilgileri
E-Posta adresi:
hikayeyarismasiinonu.edu.tr
hyarismasiinonu.edu.tr
cengiz.yakinciinonu.edu.tr

Telefon:0 422 341 06 60 Dahili: 5304

Gsm: 0536 429 49 42

Adres: İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Elazığ Yolu 15. km. 44280  MALATYA