hemzemin Sergisi

hemzemin
Sergisi

Sergi Açılış Kokteyli: 22 Aralık Salı 18.30

Sergi Süresi: 22 Aralık – 14 Ocak 2016

BASIN BÜLTENİ

Peker Sanat; Aralık ayında ‘’hemzemin grubu’nu’’ konuk ediyor.

Sergide yer alan sanatçılar;
Ayhan Çetin,
Beşir Bayar,
Faruk Uluer,
Levent Oyluçtarhan,
Sait Toprak,
Selvi İlhan.

İlk kez Peker Sanat Evi’nde sergilenecek olan bu sergi 14 Ocak 2016 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

‘’Sanatı tanımlamak bizim için hiçbir zaman zor olmadı. Bizce sanat bir algı yanılsamasıdır. Bir varoluş manifestosudur. « Diğerleri »nin sanatçının varoluş çabasına ortak olması bazen içgüdü, bazen şans bazen de ferasetle mümkün olur. İmgeleri, sanrıları, hülyaları, sezgileri ve hayalleri bir zırh gibi kuşanan sanatçı vasata hücum eden bir ruh şövalyesi gibidir. Üretim sancısı çeken bu zavallı keşişin ümitsiz ve bitimsiz mücadelesi « diğerleri » olmadan, onların aynı kaygıları taşıyan, aynı zeminde filizlenen destekleri olmadan beyhude bir çaba olarak kalmaya mahkûmdur.

Farklı disiplinlerden ve farklı sosyo-kültürel kaynaklardan beslenen bizler, daha fazla insanı « diğerleri »ni varoluş çabamıza ortak edebilmek ve daha çok insanla ortak bir zeminde buluşabilmek için cepheyi geniş tutmayı amaçladık. Farklı sanat dallarını bir araya getirme amacımız aslında böyle zarif bir kaygının ifadesi. Hemzemin sanat grubunun üyeleri olarak bizler kendi varoluşumuzda başkalarını da duyumsamayı ve « diğerleri » ile hemhal olmayı arzuluyoruz. Muhayyilelerimizi diri tutan imgeleri sizlerle paylaşma isteğimiz bundan. « Diğerleri » ile hemzeminde buluşma arzusu bizler için yalnızca gündelik-pratik bir çaba değil aynı zamanda bir tutku, bir özlem ya da bir tür romans.
Hemzemin sanat grubu olarak çok uzun bir yola çıktığımızın farkındayız. Menzile hiçbir zaman varamayacağız belki ama -her yeni sergide- her yeni durakta daha fazla insanı « diğerlerini » heyecanımıza ve varoluşumuza ortak edeceğiz.’’

Çetin;
1978 Bulgaristan Kırcalı doğumlu
1997 İzmir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi – Resim Bölümü
2001 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü – Lisans
2002 Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü – Öğretim Elemanı
2004 Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı – Yüksek Lisans
2011 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı – Sanatta Yeterlik
2014 Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü – Öğretim Üyesi

Bayar;
1978 Ş.Urfa
1997 Ş.Urfa Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümü
2002 Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi – Resim-iş Öğretmenliği

Uluer;
1979 Almanya / Köln doğumlu
2010 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü – Lisans
2010 – 2012 yıllarında Eskişehir Tepebaşı Belediyesi bünyesinde sanat etkinlikleri ve proje
odaklı tasarım çalışmaları yaptı
2013 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Bölümü
bünyesinde çalıştı.

Oyluçtarhan;
1978 Adana doğumlu.
2011 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü – Lisans
Halen çalışmalarına Eskişehir’deki atölyesinde devam etmektedir.

Toprak;
1983 Urfa / Bozova’da doğdu.
2004 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim Bölümü – Lisans
2009 Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim Bölümü – Yüksek Lisans
2014 Çukurova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü – Doktora, Sanatta Yeterlilik
2015 Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

İlhan;
1967 Kırıkkale doğumlu.
1994 Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü – Lisans
1999 yılında Yüksek Lisansını Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Seramik Ana Sanat Dalı’nda tamamladı.
1997 yılında Keskin Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda öğretmenliğe başladı.
Halen Ankara Olgunlaştırma Enstitüsü Seramik Bölümü’nde seramik öğretmenliği
görevini sürdürmekte, sanatsal çalışmalarına Ankara’daki seramik atölyesinde
gerçekleştirmektedir.

PEKER SANAT
Hilal Mahallesi Alexander Dubcek Caddesi (6.cadde) 18/B Yıldız/Çankaya/Ankara
Tel: 0312 439 30 03 Fax: 0 312 439 39 78
www.pekersanat.com / info@pekersanat.com