HEMŞİRELİKTE YARATICILIK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ

“HEMŞİRELİKTE YARATICILIK”

ÖDÜLLÜ PROJE YARIŞMASI

 Hemşireler ve Hemşire öğrenciler;

” Sağlık hizmeti sunarken, yaratıcılığınızı kullanıp geliştirdiğiniz bir teknik, kolaylık,  yöntem mi var? Aklınızdan geçen ve/veya hayata geçirmiş olduğunuz yaratıcı fikirlerinizi /uygulamalarınızı bekliyoruz.

Belki de sizin isminizle anılabilecek olan yeni bir teknik söz konusudur”. Çünkü sizden önceki mucit hemşireler de, yarattıkları ile dünyaca ünlüler…. Onların fark edilmek değil, faydalı olabilmekti amaçları… Her hemşire gibi hemşirelik görevlerini aksatmadan bu icatları yaptılar. Önceleri hobi sonra ise hedefleri oldu

Türk Mucit Hemşire  Özlem Bekteş,  ‘Stomakit’ adını verdiği aparatı ile stoma sızıntılarını durdurdu.   “Hastaların yaşadığı problemleri yakından izledim. Daha sonra sağlık profesyonellerine de büyük kolaylık sağlayacak ‘Stomakit’i şekillendirdim.” diye buluşunu açıklayan mucit hemşire Bekteş bu basit ve fonksiyonel aparatın yurt içi ve yurt dışı patentlerini de  aldı.

 

Stomakit

Lisa Vallin  “IV House” adını verdiği icadı ile hastalar damar yolu açık iken bu kadar özgürce günlük yaşam aktivitesini sürdürebilmektedir.

 

Hemşirelikte yaratıcılık projesinin amacı mezun/lisans öğrencisi hemşirelerin bakımın kalitesini arttırmaya bakım maliyetini düşürmeye yönelik yeni ve yaratıcı düşüncelerinin yaşama geçirilmesine destek vermek ve yol göstermektir.

Proje Başvuruları

•Mezun ya da lisans düzeyinde öğrenim gören tüm hemşireler proje yarışmasına katılabilirler.
•Proje yarışması her yıl yapılacaktır.
•Adaylar önerdikleri projede yürütücülerin okul/çalıştıkları kurumun isimlerini, yapmayı planladıkları projeler varsa danışmanlık yapacak öğretmen/öğretim üyesinin isimleri ve iletişim bilgilerini 28 Şubat 2012 tarihine kadar hemsirelikteyaraticilik@acibadem.edu.tr adresine elektronik posta veya Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Divan Sok. No: 1 Maltepe/İSTANBUL adresine posta yoluyla gönderebilirler.
•Tamamlanan projelerin son gönderilme tarihi 1 Nisan 2012′ dir. Bu tarihten sonra gönderilen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Proje yazım ilkeleri

Proje özetinde geniş bir çalışma/yöntem/buluşun ana hatlarını özetleyen kısa ve öz bir açıklama metni yazılması gerekmektedir. Ayrıca geliştirilen yöntem ya da yöntemler ve elde edilen sonuç, hasta bakımına yenilik getirmeli ve/veya bakım maliyetini azaltmalıdır.

Özette temel olarak dört ana bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler; (a)yapılanların niye yapıldığını açıklayan amaç, (b) ne yapıldığını açıklayan metod, (c) ne bulunduğunu açıklayan temel bulgular ve (d)sonuçtan ne çıkarıldığıdır. Özetin 500 kelimeyi aşmaması gerekmektedir.

a)         Amaç bölümü, okuyucunun oryantasyonunu sağlayan ve çalışmamın yapılış sebebini ortaya koyan bir veya iki cümle içinde ele alınmalıdır.

b)         Metod/Yöntemler bölümünde kısaca uygulanmış olan yöntemler tarif edilmelidir.

c)         Bulgular bölümünde, ” Neler bulundu? “, çalışma gruplarının büyüklüğü ve bütün temel özellikleri ile bulguların bir özetini içermelidir.

d)         Sonuç bölümünde ise; ” Çalışmadan ne sonuçlar çıkarıldı “, neler öğrenildiğini, bulunduğunu ve sağlık bakımına katkı sağlayan hangi mesajları verdiğini ortaya koymalıdır.

Anahtar kelimeler

Çalışılan konu ile ilgili beş adet anahtar kelime özetin sonuna eklenmelidir.

Proje konularının; Hemşirelik ve sağlık bakımı ile ilgili olması gerektirmektedir.

Projelerin değerlendirilmesi

Acıbadem Üniversitesi ve Türkiye’de üniversitelerin ilgili bölüm öğretim üyelerinden oluşan değerlendirme komisyonu 1 Nisan tarihinden sonra toplanıp başvurusu sonuçlandırılan projelerin değerlendirilmesini yaparak ödül kazanan projeleri belirler.

2011-2012 Eğitim yılı için Birinci, İkinci ve Üçüncüye para ödülü verilecektir.

İlk üç proje Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından Nisan 2012’ de düzenlenecek olan “III. Geleneksel Bilgi Güncelleme Sempozyumu” nda sözlü olarak sunulacak,  ayrıca ilk on sırada yer alan projeler poster olarak sergilenecektir.

Düzenleme Esasları

Proje yarışması Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından düzenlenmektedir. Üniversite her yıl verilecek ödülü arttırma/azaltma hakkına sahiptir.

Ayrıca proje yarışmasına katılan ve dereceye giren çalışmalar başka bir proje yarışmasına katılamaz.