Hemşirelikte Yaratıcılık Ödüllü Proje Yarışması

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
HEMŞİRELİKTE YARATICILIK PROJE YARIŞMASI REHBERİ

1. Yarışmanın konusu ve amacı
“Hemşirelikte Yaratıcılık” proje yarışması; hemşirelik eğimi alan öğrencilerin ve mezun
hemşirelerin, Hasta bakım kalitesini artırmaya yönelik yeni ve yaratıcı düşüncelerini
uygulamaya kazandırmalarını sağlamak amacıyla yapılmaktadır.
Proje konularının; Hemşirelik ve sağlık bakımı ile ilgili olması gerekmektedir.
2. Yarışmanın şekli
Proje yarışması Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
tarafından iki yılda bir düzenlenen tek aşamalı ulusal bir yarışmadır. Üniversite iki yılda bir
verilecek ödülü arttırma/ azaltma hakkına sahiptir.
3. Yarışmayı düzenleyen kurum
Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü
Adres: Ataşehir Yerleşkesi , Kerem Aydınlar Kampusu, İçerenköy mah. Kayışdağı cad.
No:32 Ataşehir / İstanbul
Telefon Numarası: 0216 500 41 63
Elektronik Posta adresi: [email protected]
4. Yarışmaya katılım koşulları
a) Projenin tamamlanmış olması gereklidir.
b) Mezun/öğrenci hemşireler proje yarışmasına katılabilir.
c) Geliştirilen yöntem ya da yöntemler ve elde edilen sonuç, hasta bakımına yenilik
getirmeli ve/veya bakım maliyetini azaltmalıdır.
d) Yarışmaya katılan ve dereceye giren çalışmalar başka bir proje yarışmasına katılamaz.
5. Aday yarışmacılardan istenen belgeler
Adaylar önerdikleri projede yürütücülerin okul/çalıştıkları kurumun isimlerini, varsa
danışmanlarının isimleri ve iletişim bilgilerini [email protected]
adresine elektronik posta yoluyla göndermeleri yeterlidir. Projelerini tamamlayan
adayların gönderecekleri dosyada projenin tanımı, amacı, kullanılan yöntem/yöntemler ve 2

elde edilen sonuçlar, hasta bakımına getireceği yenilikler ve sağlayacağı katkılar açıkça
belirtilmelidir.
6. Proje Yazım İlkeleri
Proje özetinde geniş bir çalışma/yöntem/buluşun ana hatlarını özetleyen kısa ve öz bir
açıklama metni yazılması gerekmektedir.
Özette temel olarak dört ana bölüm bulunmaktadır. Bu bölümler; (a) yapılanların niye
yapıldığını açıklayan amaç, (b) ne yapıldığını açıklayan metod, (c) ne bulunduğunu
açıklayan temel bulgular ve (d) sonuçtan ne çıkarıldığıdır. Özetin 500 kelimeyi aşmaması
gerekmektedir.
a) Amaç bölümü, okuyucunun oryantasyonunu sağlayan ve çalışmanın yapılış sebebini
ortaya koyan bir veya iki cümle içinde ele alınmalıdır.
b) Metod/Yöntemler bölümünde kısaca uygulanmış olan yöntemler açıklanmalıdır.
c) Bulgular bölümü, “ Ne/ Neler bulundu? “, çalışma gruplarının büyüklüğü ve bütün temel
özellikleri ile bulguların bir özetini içermeli ve proje ile ilgili tüm görseller (fotoğraf, şekil,
grafik vb.) yer almalıdır.
d) Sonuç bölümünde ise, “ Çalışmadan ne sonuçlar çıkarıldı “, neler öğrenildiğini,
bulunduğunu ve sağlık bakımına katkı sağlayan hangi mesajları verdiğini ortaya
konulmalıdır.
e) Anahtar kelimeler, çalışılan konu ile ilgili beş adet anahtar kelime özetin sonuna
eklenmelidir.
f) Kaynaklar, American Psychological Association (APA)yöntemine göre düzenlenmelidir.
Metin içinde kaynak gösterme
Tek yazarlı “Ellis (1997), ………”; “Ellis’e (1997) göre………”; “(Ellis 1997)”.
İki yazarlı “Abrams ve Ellis (1994), …….”; “Abrams ve Ellis’e (1994) göre …”;
“(Abrams ve Ellis 1994)”.
Üç – beş yazarlı Yazar soyadları, çalışmanın içinde yer alan sıraya göre verilir: “(Demerouti,
Bakker, Nachreiren, ve Schaufeli 2000)”. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapmak
gerekiyorsa, sadece ilk yazarın soyadı yazılır; diğerleri için Türkçe’de “ve diğerleri” ifadesi 3

kullanılır: “(Ulusoy ve diğerleri 1999)” İngilizcede “et al.” ifadesi kullanılır “(Demerouti et
al. 2000)”.

Kaynakça
Kaynaklar alfabetik düzende sıralanır.
Kitaplar Gürbilek, N. (2004). Kör ayna, kayıp şark. İstanbul: Metis.
Kalpaklı, M. (Ed.). (1999). Osmanlı divan şiiri üzerine metinler. İstanbul: YKY
Makaleler Tosun, A. (2006). Depresif belirti düzeyi yüksek kişilerde otobiyografik anıların
bilince istemsiz gelişleri ve depresif içerikleri. Türk Psikoloji Dergisi, 21(58), 21-37.

7. Projelerin Değerlendirilmesi
Türkiye’ de farklı üniversitelerden ilgili öğretim üyeleri/klinisyenlerden oluşan
değerlendirme komisyonu tarafından yapılacaktır.
7. Yarışma takvimi
Son Başvuru Tarihi: 5 Mart 2014
Yarışma Sonuçlarının İlanı: 14 Mart 2014
Ödül Töreni: 3 Nisan 2014

8. Ödül töreni
İlk 10 sırada yer alan projeler 3 Nisan 2014’ te düzenlenecek olan “Ödül Töreni” nde
poster olarak sergilenecek ve ilk üç sırada yer alan projeler sözlü olarak sunulacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin