Hemşirelikte İnovasyon Yarışması Proje Hazırlama Rehberi

Hemşirelikte İnovasyon Yarışması Proje Hazırlama Rehberi

HEMŞİRELİKTE İNOVASYON YARIŞMASI

PROJE HAZIRLAMA REHBERİ

Bu rehber, Hemşirelikte İnovasyon Yarışması’na katılacak olan hemşire ve ebelere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yarışmaya katılacak hemşire ve ebelerin başvuruda bulunmadan önce bu rehberi baştan sona dikkatle okumaları kendileri için yararlı olacaktır. Hemşirelikte İnovasyon Yarışması’na katılacakların, çalışmalarının her aşamasında bu rehberde belirtilen kurallara uymaları, hem kendilerine kolaylık sağlayacak hem de çalışmalarının doğru ve hatasız şekilde değerlendirmesini mümkün kılacaktır.

“Hemşirelikte İnovasyon ” proje yarışması; Tüm sağlık çalışanlarının hemşireliğin gelişimine ve hasta bakım kalitesini artırmaya yönelik yeni düşüncelerini uygulamaya kazandırmalarını sağlamak, yenilikçi çalışmalara teşvik etmek, bu konuda istekli ve çalışan hemşireleri motive etmek, hemşirelikte inovasyon çalışmalarının farkındalığını oluşturmak amaçlanmaktadır.

Proje yarışmasının konsepti sağlık hizmeti sunumunda kullanılabilecek yeni tıbbi cihaz ya da medikal ürünlerin tasarlanması ya da mevcutta kullanılan ürünlerin geliştirilmesidir. Proje yarışmasına başvuru yapacak olan projelerin de bu konsept dahilinde çalışmalarını yürütmeleri beklenmektedir.

Türkiye’nin 2023 hedefleri arasında yer alan inovasyon projelerinin hayata geçirilmesi ve genç nesilde yenilikçi düşünme sisteminin oluşturulması amacı ile her yıl düzenlenmekte olan ve bu sene beşincisi düzenlenecek olan “Hemşirelikte İnovasyon Yarışması” nda siz değerli meslektaşlarımızı projeleri ile aramızda görmek istiyoruz.

 

Tüm Meslektaşlarımıza Başarılar Dileriz.

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Yarışmanın Amacı

“Hemşirelikte İnovatif Düşünme” proje yarışması; Tüm sağlık çalışanlarının hemşireliğin gelişimine ve hasta bakım kalitesini artırmaya yönelik yeni düşüncelerini uygulamaya kazandırmalarını sağlamak, yenilikçi çalışmalara teşvik etmek, bu konuda istekli ve çalışan hemşireleri motive etmek, hemşirelikte inovasyon çalışmalarının farkındalığını oluşturmak amaçlanmaktadır.

 • Yarışma Konsepti
 • Tedavi hizmetleri’ nde kullanılmak üzere tıbbi ürün/cihaz geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerin geliştirilmesi,
 • Bakım hizmetleri’ nde kullanılmak üzere tıbbi ürün/cihaz geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerin geliştirilmesi,
 • Eğitim ve danışmanlık hizmetleri’ nde kullanılmak üzere tıbbi ürün/cihaz geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerin geliştirilmesi,
 • Hemşirelik hizmet kayıtları’ nda kullanılmak üzere tıbbi ürün/cihaz geliştirilmesi ya da mevcut ürünlerin geliştirilmesi.
 • Yarışmanın Hedefi
 • Hemşire ve Ebelerin yaratıcılıklarını geliştirmek,
 • Hemşire ve Ebelerin sahip oldukları mevcut yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak,
 • Hemşire ve Ebelerin gizli kalmış yaratıcılıklarını destekleyerek geliştirmelerine ortam sağlamak,
 • Ülkemizin geleceğini yönlendirecek olan inovasyonun sağlık alanında farkındalığını arttırarak yeni ürünler geliştirilmesini ve çalışanların teşvik edilmesini sağlamak,
 • “Ürünün eksiklerini en iyi kullanan bilir” mantığıyla geliştirilen ürünlerin hasta, çalışan ve hizmet kalitesini arttırmasını sağlamaktır.
 • Katılım ve Başvuru Koşulları
 • Başvurular bireysel ya da grup olarak yapılabilir. Grup başvurularında ödül grup temsilcisine verilir. Grup katılımlarında grup, 1 grup temsilci, 1 grup üyesi olmak üzere maksimum 2 (iki) kişiden oluşabilir.
 • Proje sahipleri, proje gönderiminde projenin özgün ve kendilerine ait olduğunu kabul ederler, aksi halde meydana gelebilecek olumsuzluklardan grup üyeleri sorumludur.
 • Proje sahiplerinin hemşire ve ebe mezuniyet belgesine sahip olmaları ya da hemşirelik ve ebelik 3. veya 4. sınıf öğrencisi olmaları gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Hedef Kitle

Proje yarışmasına özel veya kamu kuruluşunda görev yapan tüm hemşire ve ebeler, üniversite 3. ve 4. Sınıf hemşirelik ve ebelik öğrencileri  başvuru yapabilecektir.

 

 • Katılım / Başvuru Yöntemi

Başvurusu yapılan projelerin yarışma başvuru formunda belirtilen koşullara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Başvuru formu rehberin sonunda (Ek-1) yer almaktadır. Proje ile ilgili detayların açıklanması için çizim, resim, video ekleyebilir, geliştirdikleri prototipleri sunabilirler.

 • Değerlendirme Şekli / Ölçütleri

Yarışmaya katılan projelerin formata uygunluğunun kontrol edilmesi; (Ön Eleme Süreci) Finale Kalan Projelerin Belirlenmesi; (Değerlendirme Kurulu) Değerlendirme sonucu dereceye giren projelerin ödüllendirilmesi; (Yarışma jürisi) Projeler aşağıda bulunan kriterler doğrultusunda değerlendirildikten sonra finale kalacaktır. Dereceye giren proje sahiplerinin ödülleri 4-5 Mayıs 2018 tarihinde düzenlenecek olan “1. ULUSLARARASI İNOVATİF HEMŞİRELİK KONGRESİ” nde takdim edilecektir.

 • Değerlendirme Ölçütleri
 • Yenilikçilik ve Özgün Değer
 • Kullanışlılık
 • Sürdürülebilirlik
 • Yaygın Etki
 • Geliştirmeye Açıklık
 • Yapılabilirlik
 • Anlaşılabilirlik ve Bütünlük
 • Etik Değerlere Uygunluk
 • Prototipinin Geliştirilmiş Olması
 • Katma Değer Sağlamak
 • Değerlendirme ve Ödüllendirme Süreci
 • Proje Yarışması Başvurularının Açılması
 • Proje Yarışması Başvurularının Sonlandırılması
 • Toplanan Projelerin Formata Uygunluğunun Ön Değerlendirme Komisyonu Tarafından Değerlendirilmesi
 • Ön Elemeyi Geçen Projelerin Değerlendirme Kurulu Tarafından Değerlendirilmesi
 • Dereceye Giren Projelerin Ödüllendirilmesi

    9) Diğer Hükümler

Başvuru formunda istenen bilgiler eksiksiz doldurulmalıdır. Başvuruda bulunacak tüm projeler özgün ve etik kurallara uygun olmalıdır.

Başvuru adresi: hemsirelikteinovasyon@gmail.com