Hemşirelik Mesleği Anıları Yarışması

“HEMŞİRELİK MESLEĞİ ANILARI” YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI
Hemşirelik mesleğinin algı ve statüsünün yükselmesine katkı sağlamak, moral ve motivasyonlarını artırmak, yaşanmışlıkların meslek yaşamındaki önemini belirtmek, hemşirelerin kişisel gelişimine katkıda bulunmaktır.

YARIŞMA KURALLARI
1. Yarışmayasadece Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde çalışan hemşireler katılabilir.
2. Anıların konusu hemşirelik mesleğiyle ilgili olmalıdır.
3. Yarışmaya gönderilen anı metinleri hiçbir yerde yayımlanmamış ve ödül almamış olmalıdır.
4. Başvuru için anı ve kimlik bilgileri bir dosya olarak hemsireaniyarismasi2018@gmail.com adresine gönderilmelidir.
5. Başvurular sadece elektronik ortamda kabul edilecektir.
6. Anı dosyası: Anı metinleri Microsoft Office Word 2007 programıyla A4 kâğıt boyutunda, bir buçuk satır aralığıyla, 12 punto, Times New Roman karakteriyle üç sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek anı metnini içeren MS Word dosyasının adı anı metninin tam adı olmalıdır.
7. Kimlik bilgileri: Anı yazarının “adı-soyadı, yaşı, telefon numarası ve e-posta adresi” bilgilerini içermelidir.
8. Son başvuru tarihi 4 Mayıs 2018’dir.
9. Sonuçların resmi duyurusu 15 Mayıs tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi web sitesinde(http://akademik.adu.edu.tr/fakulte/hemsirelik) ilan edilecek ve tarihinde hemşirelik haftası kutlamaları kapsamında ödülleri verilecektir.
10. Başvuru sahipleri en fazla üç anı ile yarışmaya katılacaklardır.
11. Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.
12. Yarışmaya başvuranlar ile ilk üçe giren yarışmacıların metinleri Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk kongre merkezi fuaye alanında sergilenecektir.
13. Yarışmaya gönderilen anı metinleri, gerek görüldüğü takdirde, telif hakları Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünde olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanabilecektir.
14. Yarışmaya katılan yazarlar eserleriyle ilgili telif haklarını Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne devredeceklerdir.
15. Seçici kurulda görev alan kişiler, bu kişilerle birinci dereceden kan bağı olanlar ile onların yakınları yarışmaya katılamazlar.
16. Eserlerin dili Türkçe olmalıdır ve yazımında Türk Dil Kurumu (TDK) Yazım Kılavuzu’na uyulmalıdır.
17. Eserler milli ve manevi değerlere, genel ve evrensel ahlak ile insanlık ilkelerine uygun olmalıdır.
18. Yarışmaya katılan eserlerin, intihal (çalıntı) veya suç unsuru içermesi vb. durumlarda, yayınların içindeki tüm bilgilerin hukuki ve cezai sorumluluğu yazarlarına aittir.
19. İhtilaf halinde Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri yetkilidir.
20. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.
21. Yarışmayla ilgili her türlü duyuru ilan edilecektir.