HEMŞİN KAYMAKAMLIĞI LOGO TASARIM YARIŞMASI

 

Hemşin Kaymakamlığı’nın kurumsal logosunun; (amblem/logotype), ülkemizin alternatif doğal turizm bölgelerinden biri olan Hemşin’in vizyonunu yansıtacak şekilde, hem Hemşin hem Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu genel imajla uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanımına olanaklı bir biçimde tasarlanıp oluşturulmasıdır.
2. AMAÇ
 Yarışma sonucu; organik kivisi, organik çayı,doğal balı, tulumu, horonu ve uçsuz bucaksız yeşili ile doğal mavisi ile bir doğa cenneti olan ilçemizi tanıtıcı ve belirleyici logonun, yaşadığımız çağa uygun olarak, vizyonel ve fonksiyonel bir forma dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Ancak siyasi veya etnik bir görüş veya düşünceyi ifade eden veya çağrıştıran isim ve logolar Hemşin Kaymakamlığı’nın logosu olamaz.
3. YARIŞMA KOŞULLARI
1. Yarışma herkesin katılımına açıktır.
2. Her katılımcı en fazla 1 (bir) adet eserle yarışmaya katılabilir.
3. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
4. Yarışmaya Hemşin Kaymakamlığı kurum çalışanları ve değerlendirici ve seçici kurul üyeleri ve onların birinci derece yakınları katılamaz.
5. Tüm çalışmalar Hemşin Kaymakamlığı ve 1990 ibareleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Ancak amblem/logo ile Hemşin Kaymakamlığı ve 1990 unvanı tek başına ve/veya birlikte kullanıma uygun tasarlanmalıdır.
6. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir kısıtlama yoktur. Çalışmalar, TV ekranlarında, basılı materyallerde, renkli ve siyah-beyaz olarak kullanılabilecek, değer kaybetmeyecek, anlaşılabilir tasarımlar olmalıdır. Amblem/logonun çok çeşitli amaçlar için kullanılabileceği göz önünde bulundurularak (antetli kağıt, faks, dergiler, broşürler, kitapçıklar, kitaplar, programlar, pankartlar, posterler, şapkalar, tişörtler, çantalar, havlular, internet ve elektronik medya, web sitesi, elektronik posta) basımı uygun nitelikte hazırlanması, büyütülüp küçültüldüğünde (20×20 cm) fonksiyonelliğini yitirmemesi gerekmektedir.
7. Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük (2,5 x 2,5) uygulamaları, renkli ve siyah/beyaz yan yana) hazırlanıp fotoblok ve benzeri hafif board üzerine sıvanmış olarak teslim edilecektir. Ayrıca Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Free Hand ya da Corel Draw programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonları ile birlikte CD ortamında sunulacaktır.
8.  Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayacak ve CD ile birlikte sunacaktır.
9. Teslim edilen çalışmalar, Türk Patent Enstitüsü’nce daha önce korunmaya alınmamış ve tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
10. Seçici Kurul tarafından kopya olduğu anlaşılan eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yarışmanın sonucunda Seçici Kurul herhangi bir eseri, herhangi bir ödüle layık görmekle birlikte; bu yarışmadan önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı, başka bir yarışmaya katıldığını veya yarışma sonucunun ilan edildiği tarihten önce yayınlandığının veya eserin başkasına ait olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal edilir.
Eğer verilmiş ise, sahibinin ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar bakımından, hiçbir anlamda talep hakkı doğurmaz.
11. Yarışma, eserlerin Hemşin Kaymakamlığı’nın ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir veya her aşamasında iptal edilebilir.
12.  Hemşin Kaymakamlığı, katılımcıların eserleri ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
13. Yarışmada seçilen tasarımın tüm hakları Hemşin Kaymakamlığı devredilmiş sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan amblem ve logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. Diğer tasarımlar, sonuçların duyurulmasından sonra bir ay içerisinde aynı adresten geri alınabilir. Bu süre içerisinde alınmayan çalışmalardan Hemşin Kaymakamlığı sorumlu olmayacaktır.
14. Ödül kazanan tasarımı Hemşin Kaymakamlığı kullanma ve değiştirme hakkına sahiptir. Ödüle değer görülen eserin yüksek çözünürlükteki kopyası Seçici Kurul tarafından katılımcıdan talep edilebilir. Seçici Kurul, seçilen eserin sahibinden eser üzerinde değişiklik yapmasını isteyebilir. Bunun için Hemşin Kaymakamlığı tarafından ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.
15. Eserler, Seçici Kurul tarafından yaratıcılık, özgünlük, uygulamadaki başarı ve markaya kattığı değer kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.
16. Yarışma sonunda birinci seçilen eser Hemşin Kaymakamlığı’nın amblem/logosu olarak belirlenecek ve devreye giren diğer eserler ile birlikte herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın etkinlikle ilgili olarak oluşturulacak her türlü basılı ve görsel materyal üzerinde kullanılacak, gerektiğinde sergilenecek veya ileride bir katalog olarak basılabilecektir. Katılımcılara eserlerin basılı veya görsel materyaller üzerinde kullanılması, sergileme ve albüm için ayrıca telif ödenmeyecektir.
17. Yarışmacılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödül dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikte talep edemez, yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler. Yarışmaya katılanlar, yarışma şartlarını ve Seçici Kurul kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.
4. ÇALIŞMALARIN GÖNDERİLMESİ
 Yarışmaya katılmak için bu şartnamenin ekinde yer alan başvuru formunu doldurup “ [email protected]” adresine başvuru süresi içinde yollanmalıdır.
 Yapılan eser de “JPEG” formatın da kayıtlı bir örneği ile diğer asıl çalışma yukarıda belirtilen “[email protected]” e-posta adresine mail atılacaktır. Çalışma maile sığmayacak kadar büyük boyutta tasarlanmış ise CD ve başka bir dijital ortamda eserini teslim edebilirler.

5-SON BAŞVURU
Yarışmaya son katılım 30 Kasım 2011 saat 17.00’dır.
6-ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 İlçe Proje Koordinasyon Merkezi’nin mail havuzunda toplanan eserlere birer rumuz verilerek gönderen kişiyi tanımayan değerlendirme ekip üyeleri çalışmalarını tamamlayarak her bir esere puan vereceklerdir.
 6 secici kurul üyesinin verdiği puanlar her bir eser için ayrı ayrı toplanıp aritmetik ortalaması alınarak o eserin puanını oluşturacak. Böylece en yüksek puana sahip eser yarışmayı kazanacaktır.
7- SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
 Yarışma sonuçları son başvuru tarihinden sonra seçici kurulun toplanmasının ardından 7 iş günü içinde Hemşin Kaymakamlığı web sitesinde açıklanacaktır.
8- ÖDÜLLER
 Yarışma sonucunda sadece bir adet logo kaymakamlık resmi logosu olarak tayin edileceğinden sadece 1. olan esere 2.000 TL (iki bin TL) ödül verilecektir.
9- TELİF HAKLARI
 Katılımcı, dereceye giren eserinin Hemşin Kaymakamlığı tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için, Hemşin Kaymakamlığı’na tam lisans verdiğini kabul eder.
Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hemşin Kaymakamlığı eserler için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
Katılımcı, Hemşin Kaymakamlığı’nın ödül alan eseri kaymakamlık resmi logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
10- SEÇİCİ KURUL
 Seçici Kurul toplam 6 üyeden oluşacak olup, Hemşin Kaymakamlığı tarafından belirlenen üyelerden teşkil edecektir. Ayrıca seçici kurulda üniversitelerin ilgili bölümlerinden üye bulunacaktır Hemşin Kaymakamlığı; değerlendirme toplantısına katılmayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayıcı günü değiştirme hakkına sahiptir.

 

YARIŞMAYI AÇAN KURUM VE ÇALIŞMA TESLİM ADRESİ
Adı  : Hemşin Kaymakamlığı- Proje Koordinasyon Merkezi Başkanlığı
Adres  : Hemşin Kaymakamlığı, Giriş kat 53550 Hemşin –RİZE
Wep adres: : www.hemsin.gov.tr
Eserlerin gönderileceği adres : “[email protected]
Tel  : 0 464 641 27 35 –Ali KAMBUR, Ömer KESKİN
Yarışmaya katılanlar, yukarıdaki şartların tamamını kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.