HEM ISIN HEM LAMBAN YANSIN

Projenin Amacı:Isınmak için yaktığımız sobadan evin lambasının yanması.Sobanın üzerine bir pervane sistemi koyduğumuzda ısı enerjisinin etkisi ile o pervane dönmekte bunun sonucunda akümüz şarj olup odanın lambasını yakmakta.

Giriş:Isının hareket enerjisine dönüştürülmesi ile ilgili literatür araştırması yapıldı.rüzgar gülünden elektrik enerjisi üretilmesi konusuna benziyor ama kış aylarında ısı enerjisinden yararlanarak elektrik üretmekte

Kullanılan yöntem I.Aşama:Problemin saptanması:Kışın kesilen elektrik ve ısıdan elektrik enerjisi üretmek.

II.Aşama:kaynakların araştırılması

III.Aşama:Yapılabilir bir projenin düşünülmesi

IV.Aşama:proje maketinin yapımı

Proje Bütçesi: 6TL

Proje Çalışmasının Takvimi: 13.10.2011- Kışın kesilen elektrik ve ısıdan elektrik enerjisi üretmek.

20.11.2011 tarihine kadar kaynakların araştırılması

13.01.2012 proje maketinin yapılması ve uygulanabilirliği

Sonuçlar, Sonuçların Değerlendirilmesi :Sonuç olarak yaptığımız sistemle sobadan elde edilen etki ile pervanemiz dönüp lambamızı yakıyor.

Bu Benim Eserim Proje Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri