Hediyem İstanbul Desen Tasarımı Yarışması

İstanbul Tasarım Merkezi “Hediyem İstanbul”
Desen Tasarımı YarışmaŞartnamesi
Yarışmanın Adı:
İstanbul Tasarım Merkezi“Hediyem İstanbul”DESEN Tasarımı Yarışması.
Yarışmanın Amacı:
“Hediyem İstanbul”un kurumsal yapısını ve konseptini temsil edecek “özgün” DESEN tasarımları ortaya çıkarmak üzere düzenlenen bir yarışmadır.
Yarışmanın Konusu:
İstanbul Tasarım Merkezi ve İstanbul Kültür A.Ş. işbirliği ile düzenlenen bu yarışmanın konusu; İstanbulKÜLTÜR A.Ş.’ninİstanbul temalı hediyelik eşya tasarımı için oluşturduğu yeni markası olan “Hediyem İstanbul”un misyon ve vizyonu ileuyumlu, basılı ya da basılı olmayan her tür üründe kullanılabilirliği olan ve markanın konseptiyle de örtüşecek DESEN tasarımıdır.
Misyon:
İstanbul’un kendine has tarihi, kültürel ve sanatsal özelliklerini yansıtacak ve hatıra niteliği taşıyacak, İstanbul temalı özgün tasarımlı hediyelik eşyaların üretileceği bir marka olmak. Hediyem İstanbul Markası adı altında üretilecek bu ürünlerin Kültür A.Ş satış noktalarında ve diğer müze işletmelerinde yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunmak.

Vizyon:
İstanbul’un marka değerini yurt içinde ve yurtdışında temsil edebilecek ve İstanbul’un tanıtımına katkı yapacak ve bilinirliliğini artıracak özgün tasarımlı hediyelik ürünlerin üretilebileceği ve hediyelik eşya sektöründe farkındalık yaratacak bir marka olmak.

Katılım Koşulları:
1.Yarışma, seçici kurul üyeleri dışında amatör-profesyonel tüm sanatçılara/tasarımcılara açıktır.
2. Katılım ücretsizdir. Yarışmacılar en çok üç öneri ile yarışmaya katılabilirler. Her bir yarışmacı tek bir çalışmasıyla ödüle hak kazanabilecektir.
3.Eserler A3 kağıt beyaz kağıt üzerine çıktı alınarak hazırlanacaktır. Yarışmacılar isterlerse desenlerinin hangi ürün üstünde nasıl uygulandığına dair hazırlayacakları önerileri de ayrı A4 beyaz kağıtlara çıktı alabilirler. Eserler paspartu yapılmayacak ve kartona yapıştırılmayacaktır.
Eser vektörel olarak ai veya eps formatında Cd’si ile esin kaynakları ve simgelere ilişkin açıklaması A4 kağıda çıktı alınarak dosyaya eklenecektir.

4.Yarışmaya teslim edilen her tasarımın özgün, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş, yayınlanmamış ve başka bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Bunun aksi bir durumunun tespiti halinde tasarım yarışmadan diskalifiye edilir; ödül kazandıysa Yarışma Komitesi tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ayrıca; yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerindehak iddia etmeleri durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
5. Yarışmaya teslim edilen tasarım(lar) geri çekilemez.
6.Ödül alan Tasarımlar; İstanbul KÜLTÜR A.Ş.tarafından istenilen her yerde kullanılabilir, tasarımların Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan yayma, çoğaltma, temsil, işleme, dijital iletişimde dahil, işaret, ses ve görüntülü araçlarla umuma iletme hakkı sınırsız olarak KÜLTÜR A.Ş.’ye ait olup, yarışmacılar bundan telif hakkı talep etmeyeceklerdir. Yarışmada dereceye girmiş ürünün telif hakkını KÜLTÜR A.Ş.’ye devretmiş sayılacaktır. Tasarımı başka yerde kullanamaz ve kullandıramazlar. Tasarımı her türlü işleme hakkı KÜLTÜR A.Ş.’ye ait olacaktır. Ödül alan tasarımların ticari hakları da KÜLTÜR A.Ş.’ye ait olup, bu tasarımları KÜLTÜR A.Ş. kendi adına markalaştırabilecektir. Bu kapsamda yarışmacılar 556 sayılı markalar korunması hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname ve 554 sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması hakkında Kanun Hükmünde Kararname, FSEK ve ilgili mevzuattan doğan tüm hakları KÜLTÜR A.Ş.’ye devredilmiş sayılacaktır. Katılımcı, ödül dışında herhangi bir telif hakkı talep edemeyecektir. Eserlerin daha önce hiçbir yarışmada kullanılmamış olması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen eserlerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan tüm sorumlulukları katılımcıya aittir.
7.KÜLTÜR A.Ş. seçilen tasarımı kullanıp kullanmamakta serbesttir.
8.Katılım formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm maddelerini kabul etmiş sayılırlar. (EK:1)
Çalışmaların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:
Çalışmaların ve çalışma açıklamalarınınsağ alt köşelerine 6 rakam ve/veya harften oluşan rumuz yazılmalıdır.
Katılım formu ve üzerinde rumuz yazılı CD, ağzı kapatılmış ayrı bir zarfla birlikte, aynı paket içerisine konulmalıdır. Zarfın üzerine de aynı 6 rakamve/veya harften oluşan rumuz yazılmalıdır.Birden fazla öneri yollanması durumunda hepsinde aynı rumuz kullanılmalı ve rumuzun yanınaçalışmanın sıra numarası da yazılmalıdır. Çalışmalar ve CD ler ayrı şeffaf dosyalara koyulmalı ve toplamda tek bir paketle yollanmalıdır.
Çalışmalar, posta veya kargoda zarar görmeyecek şekilde paketlenerek başvuru formu ile birlikte yarışma son teslim tarihinden önce iletişim adresine gönderilmeli ya da elden teslim edilmelidir. Posta-kargoda meydana gelen gecikme hasar ve kayıplardan İSTANBUL TASARIM MERKEZİve KÜLTÜR A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Ödüller:
“Hediyem İstanbul” Desen Tasarımı Yarışması’nda, katılımcılardan Hediyem İstanbul markasının vizyon ve misyonu ile uyumlu özgün tasarımlar beklenmektedir. Jüri değerlendirmesi sonucunda, seçici kurul ödüle layık tasarım bulamadığı takdirde ödül kademelerinden herhangi birini boş bırakabilir. Katılımcılara derecelerine göre para ödülü verilecektir.
Ödül Dağılımı
Birinci Ödülü: 5.000 TL
İkinci Ödülü: 3.500 TL
Üçüncü Ödülü: 1.500 TL
Mansiyon: 500 TL (2 Adet)
Seçici Kurul
Henüz kesinleşmedi

Kurum Temsilcileri:
Henüz kesinleşmedi

Yarışma Takvimi:
Son Katılım Tarihi: 11 Kasım 2013 Saat: 17.00
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi: 21 Kasım 2013
Sonuçların İlanı: 24 Kasım 2013

Yarışma Sonuçlarının İlan Şekli
• Sonuçlar İSTANBUL TASARIM MERKEZİ ve KÜLTÜR A.Ş. resmi web sitesinden açıklanacaktır.
• Kargoyla gönderilen projelerin makbuzları 05 Ağustos 2013 saat 17.00’ye kadar iletişim adresine fax çekilecektir. Fax : +90 212 458 61 61
• Proje gönderim bedeli (kargo ücreti) gönderen kişiye aittir.
• Elden teslim edilecek projelerin 27 Eylül 2013 tarihinde saat 17.00’ ye kadar teslim edilmesi gerekmektedir.
• Geç başvurular kabul edilmeyecektir.
Yarışma iletişim adresi ve Sekreterya:
Buhara Özbekler Tekkesi
Binbirdirek mah. Şehit Mehmet Paşa yokuşu sok. No:40 Sokullu Mehmet Paşa Camii karşısı
Sultanahmet Fatih /İstanbul
Tel: 0212 458 61 61
0212 458 78 31
0212 458 76 92
Mail : info@istanbultasarimmerkezi.org