HEDİYELİK EŞYA TASARIM YARIŞMASI

KIRIKKALEVALİLİĞİ HEDİYELİK EŞYA TASARIM YARIŞMASI

AMAÇ
Kırıkkale’nin daha iyi tanıtımı, yerli ve yabancı ziyaretçilerin Kırıkkale’den ayrılırken Kırıkkale’ye ait renkleri ve hatıraları birlikte götürebilmelerini sağlamak, Kırıkkale kültürünü yaşatmak, yöreyi en iyi anlatan, simgeleyen hediyelik eşya tasarımı hedeflemektedir.

KAPSAM
Yarışmacılar el sanatlarının aşağıda gösterilen dallarında düzenlenecektir.
Toprak Ürünleri Grubu (seramik, çini vb.)
Taş Ürünleri Grubu
Maden Ürünleri Grubu (bakır, pirinç, gümüş vb.)
Cam Ürünleri Grubu
Hayvansal Ürünler Grubu (deri, boynuz, kemik, bağa, mercan vb.)
Bitkisel Ürünler Grubu (ağaç, bitki lifleri vb.)
Tekstil Ürünleri Grubu (dokuma, nakışlama, desenleme, oya vb.)
Takı (altın hariç)

ŞARTLAR
Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tasarımcı/katılımcılara açıktır.
Değerlendirme kurulu üyeleri yarışmaya katılamazlar.
Tasarımcı ve katılımcılar; isterlerse birden çok dalda, ancak bir dalda en çok üç tasarım ile yarışmaya katılabilirler. Tasarımlar 18 Mayıs 2012 – 04 Eylül 2012 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yolu ile teslim edilecektir. Ancak postada olabilecek kayıp ve zararlardan Müdürlüğümüz sorumlu tutulamaz.

BİLGİ EDİNME VE ÜRÜN TESLİM ADRESİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Valilik Binası 71100 Kırıkkale
Tel: +90 318 224 25 09
Tasarımcı/katılımcılar, her tasarımları için ayrı ayrı olmak kaydıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü veya www.kirikkale.gov.tr ve www.kirikkaletso.org.trinternet adresinden edinebilecekleri başvuru formlarınıeksiksiz olarak doldurarak ve üzerinde yalnızca rumuzun yazılı olduğu bir zarfa konacaktır. Zarf, kapalı olarak tasarımlarının olduğu pakete konulmalıdır.
Teslim edilecek tasarımların, ambalajlı ve bilgi etiketli olması gereklidir.Zarflarında hatalı ve eksik belge olanlar yarışma dışı bırakılır.

YARIŞMA JÜRİSİ
Kırıkkale Vali Yardımcısı başkanlığında, Kırıkkale Belediyesi, Kırıkkale Üniversitesi (Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümünden bir Öğretim Elemanı ve Kırıkkale Meslek Yüksek Okulu El Sanatları Bölümünden bir Öğretim Elemanı), Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, KESOB Temsilcisi, Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi, Müstakil Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Cemiyeti Temsilcilerinden oluşmaktadır.

DEĞERLENDİRME
Tasarımların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır.
Yarışma şartlarına uygunluk, geleneksel kültürü yansıtıcılık, tasarım, malzemenin uygunluğu ve doğru kullanımı,ustalık, ürüne ilişkin bilgilendirme,uygun ambalaj.
Seçici jüri katılımı yeterli görmediği takdirde yarışmayı sebep bildirerek erteleme hakkı ile yarışmaya katılan tasarımların Kırıkkale’nin ihtiyacını karşılayamaması halinde eserlere ödül verip vermeme hakkını saklı tutar.

ÖDÜLLENDİRME
Birincilik Ödülü    : 3 000 TL
İkincilik Ödülü    : 2 000 TL
Üçüncülük Ödülü   : 1 000 TL
Ayrıca tüm katılımcılara Valilik tarafından teşekkür belgesi verilecektir.
DİĞER ŞARTLAR
Yarışma Başlangıç Tarihi  : 18 Mayıs 2012
Son Teslim tarihi:  04 Eylül 2012
Sonuçların açıklanması : 15 Eylül 2012
Ödül töreni  :20 Eylül 2012

Yarışmaya katılan tasarımlar iade edilmez, seçici kurul değişiklik isteme şartıyla bir hediyelik eşya tasarımına birincilik ödülü vermeye yetkilidir. Yarışmacılar yarışmaya gönderdikleri tasarımların telif ve yayın haklarını süresiz olarak Kırıkkale Valiliğine verdiklerini ve buna bağlı olarak 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanunu ve diğer ilgili mevzuat gereğince, sözü edilen tasarımların çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzında gerekli bilumum haklar için Kırıkkale Valiliğine izin/muvafakat name verdiklerini kabul ederler.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin