HAYVANLARIN MATEMATIK BECERILERI

Projenin amacı:Doğada yaşayan hayvanların matematiksel becerilerini araştırıp oluşturdukları geometrik şekilleri inceleyerek en çok kullanılan geometrik şekilleri ortaya çıkarmak.

Giriş: İlk olarak proje konumuzu belirledikten sonra literatür taraması yaptık ve proje konumuzun daha önce yapılmadığını gördük.Ancak incelediğimiz resimli bilgiler ansiklopedisi ve birçok internet adresinde hayvanlar üzerinde birçok araştırma yapıldığını gördük.Biz bunlardan farklı olarak hayvanların yapmış olduğu geometrik şekilleri inceleyerek hangi geometrik şekillerin en fazla doğada kullanıldığını ve bunun sebeplerini merak edip araştırdık.Birçok hayvanın da matematiksel beceriye sahip olduğunu ve doğanın gizeminin matematikte gizli olduğunu göstermeye çalıştık.Matematiksel düzenin de birçok canlı tarafından kullanıldığını gördük.Biz kendimize bu hayvanlardan kunduz,örümcek,arı ve kuşu alarak incelemeye ve projemizi hazırlamaya başladık.

Kullanılan yöntem:Belirlediğimiz hayvanları internet sitelerinden,ansiklopedilerden araştırmaya başladık.www.matematikcihayvanlar.com,www.matematikcifatih.com.tr,www.vikipedia.cm.tr ve 1,2,3,4,5,6,7yeni resimli ansiklopedilerden araştırmamızı yaptık.Öncelikle her evde bulunan örümcekle işe başladık.Yapmış olduğu ağları araştırdık.Çokgenlerden oluştuğunu gördük.Bu çokgenlerin kenar sayılarını belirledik ve resimlerde gösterdik.

ÖRÜMCEK
Ağ örümü çoğunlukla gece olur. Örülmesi en fazla 60 dakika alır. Ağın ortasında spiral ve yapışkan bir yer vardır. Diğer iplikçikler kurudur. Bir sinek ağa konsa hemen yapışır. Kurtulmak için çırpındıkça daha da yapışır. İkaz iplikçiği ile avın yakalandığını anlayan örümcek gelerek avını zehirler. İkaz iplikçiğinin bir ucu ağa bağlı, diğer ucu ise daima kendisindedir. Ağlar, genellikle yere dik vaziyettedir. Maksat, uçan arı ve sinekleri yakalamaktır. Her örümcek türünün, kendisine has ağ örme stili vardır. Ancak dikkati çeken nokta, ağlarda geometrik inceliklerin her zaman varlığıdır. Ağ örme işi örümceklerin, doğuştan kazandıkları bir sanattır. Küçük bir örümcek, daha önce hiç ağı görmemiş ve örmemiş olmasına rağmen büyüklere benzer ağlar örer.

KUŞLAR
Kuşlar uzun göçlerde tek başlarına değil, sürü halinde uçmayı tercih ederler. Sürünün “V” şeklindeki uçuşu, her kuşa %23’lük bir enerji tasarrufu sağlamaktadır.

KUNDUZ
Kunduz yuvası, aynı zamanda oldukça geniş bir barajdır Kunduzun inşa ettiği baraj, suyun önünü tam 45 derecelik bir açıyla keser. Yani hayvan barajını, dalları suyun önüne rastgele atarak değil tamamen planlı bir şekilde inşa etmektedir. Burada ilginç olan günümüz hidroelektrik santrallerinin tümünün bu açıyla inşa edilmesidir. Kunduzlar, bunun yanısıra, suyun önünü tamamen kesmek gibi bir hata da yapmazlar. Barajı istedikleri yükseklikte su tutabilecek şekilde inşa eder, fazla suyun akması için özel kanallar bırakırlar. Kunduzun yaratılışı, yapacağı inşaatçılık işi için özel tasarımlarla doludur.

arıların bal petekleri niçin altıgendir?

Arılar doğanın gerçekten usta mimarlarıdırlar. Kesiti düzgün altıgenler oluşturan prizma şeklindeki petek gözlerinin dipleri bir piramit oluşturarak sona ererler. Kovanlardaki şekliyle dik duran her petekte, petek gözleri yatayla sabit bir açı yapacak şekilde inşa edilirler. Her bir gözün derinliği 3 santimetre, duvar kalınlığı ise milimetrenin yüzde beşi kadardır.

Bu kadar ince duvar kalınlığına rağmen altıgen yapı nedeniyle büyük bir direnç kazanırlar ve arıların depoladıkları kilolarca balı rahatlıkla taşıyabilirler.

Arıların petek gözlerini kusursuz bir şekilde altıgen yapmalarının başka sebepleri de vardır. Eğer beşgen, sekizgen veya daire şekillerini seçselerdi bitişik gözler arasında boşluklar kalacak, işçi arılar fazla mesai yaparak ve daha fazla balmumu harcayarak bu boşlukları doldurmak zorunda kalacaklardı. Gerçi üçgen veya kare yapsalardı bu boşluklar olmayacaktı ama altıgenin bir başka özelliği daha vardır. Alanları aynı olan üçgen, kare ve altıgen şekillerden toplam kenar uzunluğu en az olanı altıgendir.

Yani aynı miktarda balmumu ile daha çok altıgen odacığın kenarı çevrilebilir. Aslında matematiğin, geometrinin ve simetrinin en kusursuz örnekleri sadece bal peteklerinde değil doğanın her yerinde görülebilir. Ancak bizler günlük hayatın hayhuyu içinde bu mükemmelliğin farkına varamayız.

Kar taneciklerinin hepsi birbirlerinden farklı altıgen şekilleri, tohumların dizilişlerindeki spiraller, mineral kristallerindeki geometrik yapılar ve değişmez açılar, tavus kuşunun kuyruğundaki lekeler, sümüklü böceğin kabuğu, örümcek ağları, tüm bunlar görüntü olarak kusursuz olmalarına karşın müthiş bir matematik düzen de gösterirler.

Papatyanın ortasındaki sağ spirallerin sayısının 21, sol spirallerin ise 34 olması, Himalaya çamının kozalaklarındaki pulların aynı şekilde 5 sağ, 8 sol spiral oluşturması, kara çam kozalaklarında ve ananas meyvesinde ise 8 sağ, 13 sol spiral bulunması tesadüf değildir elbette.

Leonardo Fibonacci (1170-1250) isimli büyük matematik ustası ta o yıllarda, her sayının kendinden önce gelen iki sayının toplamı olduğu bir dizi geliştirdi; l, l, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610,………………… Dikkat ederseniz yukarıda verilen sağ, sol spiral sayıları, bu dizide artarda yer alan sayılardır.

Yapmış olduğumuz çalışmaları ek-1 , ek-2 ,ek-3 ve ek-4 olarak rapora ekledik.

Proje Bütçesi:15 TL

Proje çalışmasının takvimi:

Ekim:Proje nedir? Proje nasıl hazırlanır?

Bu benim eserim proje yarışmasındaki projelerin incelenilmesi

Matematik proje çeşitlerinin incelenmesi

Kasım:1.hafta:proje konusunun belirlenmesi.

2.hafta: kaynak taraması

3.hafta:çalışma takviminin oluşturulması.

4.hafta: proje öncesi hazırlıkların yapılması

Aralık:1.hafta:İnternet kullanımı

2.-3.hafta:proje üzerinde yapılan çalışma ve deneyler

4.hafta:projenin raporlaştırılması.

Ocak:6.,7.,8.sınıflarda sunum yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi.

Bu benim eserim proje yarışmasına katılım.

Sonuçlar-sonuçların değerlendirilmesi: 7.-8. Sınıflarda projemizi 10?ar dakika olarak sunduğumuzda öğretmen ve arkadaşlarımızdan olumlu tepkiler aldık.Arkadaşlarımızın çoğu etrafını daha dikkatli inceleyeceklerini ve matematiksel gözle çevreye bakacaklarını söylediler.

7 YORUMLAR

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin