HAYVAN SEVGİSİ KONULU RESİM YARIŞMASI

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü – Ülker Çokomel Markası ve Yıldız Holding’ tarafından 2011-2012 eğitim öğretim yılında istanbul ili resmi ve özel ilköğretim okullarının 4-5-6-7 ve 8. sınıf (10-14 yaş) öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen “Hayvan Sevgisi ve Hayvanların Korunması” konulu resim yarışması düzenlemektedir.

Son Katılım Tarihi: 14 Kasım 2011

Yarışma Şartnamesi

http://istanbul.meb.gov.tr/upload/Yar%C4%B1%C5%9Fmalar/2011/11-Kas%C4%B1m/%C3%9Clker%20%C5%9Eartname.pdf