Haydi Sen de Bir Masal Anlat eTwinning Projesi

“Masal dinlememiş çocuklar kedi resmini bile cetvelle çizer” sözünden yola çıkarak oluşturduğumuz projemiz masalları hayata katma masallar yoluyla hayal kurma, dil becerilerini geliştirme, kültürünü kuşaktan kuşağa aktarma, farklı kültürlere ait masallar hakkında bilgi edinme gibi birçok beceriyi içine almaktadır. Bu proje ile çocuklara farklı dünyaların kapılarını açmak farklı karakterleri tanıtmak, hayal güçlerini geliştirmek, anlama ve anlatma gibi dilsel ve bilişsel becerilerine katkıda bulunmak, farklı kültürlere ait masalları inceleme ve dinleme fırsatı vererek kültürel aktarımı gerçekleştirmek temel noktalardır.

Erzurum Aşkale’de sınıf öğretmeni olarak görev yapmakta olan Gülşah AYDEMİR ve öğrencileri 2021 Mart ayında başlayıp Haziran’da tamamlanacak olan “Haydi Sen de Bir Masal Anlat” adlı eTwinning projesi yürütülmektedir.10 Türkiye ve 1 de Azerbaycan ortaklı projenin hedefleri arasında neler var?

Somut olmayan kültürel miras hakkında gelecek kuşaklara bilgi aktarmak,
Anadolu ve dünya edebiyatındaki masalları tanıtmak ve sevdirmek,
Öğrencilere dinlediği bir masalı yorumlama ve dramatize etme kabiliyeti kazandırmak,
Öğrencilerin kendini ifade etme ve özgüven becerilerini geliştirmek,
Öğrencilerimizin bilgi, birikim ve kültürlerini arttırmak,
Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek,
Eğitim bir bütündür anlayışıyla masal anlatımına aileyi veya aile büyüklerini dahil edebilmek,

Özellikle salgın döneminde olduğumuz şu süreçte uzaktan eğitimle baş başa kalan çocuklarımızın bilgisayara bağımlı olmadan çeşitli Web2.0 araçları eşliğinde faydalı müfredat destekli oyunlarla eğlenceli zamanlar geçirmeleri amaçlanmıştır.

https://etwinninghaydisendebirmasalanlat.blogspot.com

Proje logosu