“Haydi Bilimle Aydınlanalım” Bilim Şenliği

“Haydi Bilimle Aydınlanalım” projesi İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Yerleşkesindeki açık ve kapalı alanlarda kurulacak fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, STEM, robotik, kodlama, teknoloji, astronomi, tıp ve eğitim gibi konularla ilgili 79 atölye çalışması ve etkileşimli uygulama, farklı alanlardaki 5 bilim insanının konuşması ve sahne şovlarıyla yapılması hedeflenmektedir.

Fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, STEM, robotik, kodlama, teknoloji, astronomi, tıp ve eğitim ile ilgili;
atölye çalışmaları
seminerler
gösteriler
simülasyonlar

Projenin Amacı
Bu projenin temel amacı, bilim insanlarıyla toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek, bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda etkileşimli etkinliklerle aktararak toplumun tüm kesimindeki bireylerin bilime ve bilim insanlarına karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamaktır. Bilim kültürünü ve bilim iletişimini toplumun daha geniş kesimlerine yaymak amacıyla planlanan “Haydi Bilimle Aydınlanalım” bilim şenliği, bilim insanlarıyla öğrencileri, ailelerini, kısacası toplumun her kesiminden insanı bir araya getirerek laboratuvar çalışmaları, atölye çalışmaları, seminerler, gösteriler, simülasyonlar, yarışmalar gibi etkileşimli etkinliklerle bilimsel farkındalığı artırma ve bilime karşı olumlu tutum geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bilim şenliğinde uygulanacak etkinlikler özellikle bireylerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları ve gözlemledikleri olaylar ve kavramlarla ilgili fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, STEM, robotik, kodlama, teknoloji, astronomi, tıp ve eğitim gibi konularla ilgili atölye çalışmaları, etkileşimli uygulamalar, çeşitli bilim dallarındaki bilim insanlarının konuşmaları düzenlenerek onlara bilimsel ve disiplinlerarası bir bakış açısı geliştirmeleri sağlanmaya çalışılacaktır. Etkinliklerde tüm yaşlardaki katılımcılar sadece gözlemci konumunda olmayacak, bizzat deneyimleyerek ve yaşayarak gözlem yapabileceklerdir. Böylelikle, tüm katılımcıların merak, araştırma, sorgulama duygularının gelişmesine yardımcı olmak ve bilime yönlenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Özellikle bilime ve bilim insanlarına güven ve bakış açılarının olumlu yönde gelişmesi ve ailelerin çocuklarını bilime yönlendirerek olumlu tutum geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Hedef Kitle
Projede tüm yaş gruplarına yönelik etkinlikler bulunmaktadır, hedef kitlesi genel halktır.

İlkokul ve Lise
Veliler
Lisans Öğrencileri
Halk

5 – 6 Ekim 2018