Haydi, Anılarını Yaz Bizimle Paylaş

proje yarışması

KOCA ÇINARLARDAN GENÇ YÜREKLERE PROJESİ

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

Yarışmanın Amacı

Madde-1 Toplumun ve ailenin temel direği olan büyüklerimiz, geçmişten günümüze köprü kuran, kültürü ve değerleri geleceğe taşıyan değerlerimizdir. Bu nedenle yarışmanın amacı, büyüklerimizin geçmişten günümüze taşıdıkları deneyimlerini derlemek, bu deneyimlerinin gelecek kuşaklar bir ışık kaynağı ve yol gösterici nitelikte olduğuna dikkat çekerek “tecrübe” olgusunun öneminin göstermektir.

Yarışmanın Konusu

Madde-2 Yarışmada herhangi bir konu sınırlaması yapılmamıştır. Büyüklerimizin yaşadıkları, başlarından geçen ve gelecek nesiller için anlatmaya değer gördükleri herhangi bir olay/anı, yarışmanın konusu olabilir.

Yarışmanın Kapsamı

Madde-3 Bu şartname, yukarıda amacı ve konusu belirtilen yarışmanın; katılımcılarını, eserlerde aranacak şartları, başvuru şeklini, yapılacak değerlendirmeyi, yarışma takvimini, ödüllendirme ve ödül töreni ile ilgili usul ve esasları kapsamaktadır.

Yarışmanın Katılımcıları

Madde-4 65 yaş ve üzerinde olanlar yarışmaya katılabilecektir.

Eserde Aranacak Şartlar

Madde-5 Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranacaktır:

Özgün ve Türkçenin dil ve söyleyiş kurallarına uygun olmalıdır.
En az 5 en fazla 20 sayfa olmalıdır.
Bilgisayarda Word formatında, A4 boyundaki kâğıda, Times New Roman yazı tipi ile 12 punto ve 1,5 satır aralıklı olarak yazılmalıdır.
Yarışmaya katılacak olanlar, ek’te yer alan adı-soyadı, adres ve telefon bilgilerinin yer aldığı “Taahhütname” yi doldurarak eseriyle birlikte gönderecektir.
Her yarışmacı, yarışmaya bir (1) eserle katılabilecektir.
Yarışmaya daha önce anılarını yayınlayanlar veya bu konuda herhangi bir edebi esere sahip olanlar katılamaz, yarışma amatörlere yöneliktir.
Eserler daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, ödül almamış ve herhangi bir yerde yayımlanmamış olacaktır.
Başvuru

Madde-6

Başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Eserler bu şartname ekinde yer alan taahhütname ile birlikte son başvuru tarihi olan 30 Nisan 2020 tarihine kadar kocacinaranilari@gmail.com. adresine gönderilecektir. Bu tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yapılacak işlemler

Madde-7

Yarışma takvimi doğrultusunda 81 ilde gerekli duyuru yapılacaktır.
Gelen eserler oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilecektir.
Komisyon tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda;
1- İlk üçe giren eserler belirlenecektir.

2- İlk 1000 eser belirlenecek ve kişiye özel dijital kitapçık olarak basılacak,

3-Uygun bulunan diğer eserler ortak derleme olarak yayınlanacaktır.

Yarışmada dereceye giren ilk üç eser;
10000 TL
7500 TL
5000 TL ile ödüllendirilecektir.
Değerlendirme

Madde-8 Yarışmaya katılacak eserlerin değerlendirmeleri oluşturulacak komisyonlar tarafından şartnamenin 5 inci maddesindeki şartlar dikkate alınarak yapılacaktır.

Komisyonlar; 1’i Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere en az 3 uzman kişiden oluşacaktır.

Ödüllendirme ve Ödül Töreni

Madde-9 Yarışmada ilk üç dereceye giren eserlerin sahiplerinin ödülleri; duyurulacak tarihte verilecektir. Yarışmada derece alanların isimleri ülke genelinde ilan edilecektir.

Diğer Hususlar

Madde-10 Yarışmaya gönderilen eserler iade edilmeyecektir. Eserin hukuki ve bilimsel sorumluluğu eser sahibine ait olacaktır. Eser sahiplerince eserlerin kitap ortamında yayımlanmasından herhangi bir hak iddia edilmeyecektir.

Yarışmaya katılanlar bu şartnamede belirtilen tüm hususları kabul etmiş sayılacaklardır.

TAAHHÜTNAME’yi indirmek için tıklayınız.