HAYATIN KAYNAĞI YUMURTA VE YUMURTA KEŞİFLERİ RESİM ÖYKÜ YARIŞMASI

ÖDÜLLÜ RESİM YARIŞMASI
Yarışmanın konusu ve amacı
MADDE 1: (1) İlkokul (1,2,3 ve 4 üncü sınıflar) öğrencilerine yönelik düzenlenen teması “HAYATIN KAYNAĞI YUMURTA VE YUMURTA KEŞİFLERİ” olan ödüllü resim yarışması ile doğal ambalajında, en sağlıklı ve en değerli besin olan yumurta konusunda öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Yarışmaya katılım:
MADDE 2- (1) Yarışmaya Mili Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ilkokulların (1,2,3 ve 4 üncü sınıflar) öğrencileri katılabilir.
Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar
MADDE 3- (1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yarışmaya gönderilecek resimlerde resim tekniği serbesttir.
b) Resimlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yer almamış olması gerekir.
c) Resimler paspartulu (mukavva karton arasında) gönderilir.
ç) Resmin herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve resme yapıştırılmış resimler yer alamaz.
d) Her yarışmacı, yarışmaya yalnızca bir resim ile katılabilir.
e) Yarışmaya gönderilecek resimlerin ön yüzüne öğrenci veya okulun ilgili kişisel bilgileri yazılamaz. Ayrıca resimlerin arka sayfası, yarışma etiket formu işlemi dışında kullanılamaz.
f) Yarışmaya gönderilecek resimler, 35*50 ebatlarındaki (boyut) resim kâğıtlarına yapılır.
g) Yarışmaya gönderilen resmin arka sayfasına ve paspartunun üzerine öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren “Yarışma Etiket Formu” yapıştırılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan resimler değerlendirmeye alınmaz.
Telif hakkı
MADDE 4-(1) Derece alsın veya almasın tüm eserler (resimler) Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir. Bunun için resim sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmez.
(2) Yarışmaya katılan eserler (resimler) sahibine geri gönderilmez. Resim sahibinin hakkı saklı kalmak kaydıyla, resmin tüm imtiyazı Yumurta Üreticileri Merkez Birliğine aittir. Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.
Başvuru elemeler ve eserlerin değerlendirilmesi
MADDE 5- (1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.
a) Resimler, önce okullarda Resim öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Bu inceleme ve değerlendirmelerde şartnameye uymayan eserler elenir. Resim öğretmeninin olmadığı okullardaki inceleme, değerlendirme ve eleme görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.
b) Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) resim, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.
c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen resimler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Resim Öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir.
ç) İlçeyi temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) resim, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.
d) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen resimler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Resim Öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir.
e) İl Komisyonu tarafından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) resim, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’ne son başvuru tarihinden önce gönderilir.
f) Eserlerin gönderileceği adres Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Çetin Emeç Bulvarı 1314.Cad No:4/6 Öveçler/ANKARA şeklindedir. Posta yoluyla yapılan eser gönderilerinde postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
g) Ödüle layık görülecek eserler Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin Çetin Emeç Bulvarı 1314.Cad. No:4/6 06440 Öveçler/ANKARA adresinde Haziran ayında gerçekleştirilecek toplantıda değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir.
Başvuru ve değerlendirme
MADDE 6- (1) Öğrencilerin eserlerini okul müdürlüklerine teslim tarihi 14 Mart 2014 Cuma günü mesai bitimine kadardır.
(2)Okul müdürlükleri tarafından seçilen eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim Tarihi: 01 Nisan 2014 Salı günü mesai bitimine kadardır.
(3)İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından seçilen eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim tarihi: 05 Mayıs 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadardır.
(4)İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından seçilen eserlerin Yum-Bir’e son gönderme tarihi:30 Mayıs 2014 Cuma mesai bitimine kadardır.
İli temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun eserlerin Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’ne gönderilmesi için son başvuru tarihi 30 Mayıs 2014 olup, belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirme komisyonu
MADDE 7- (1) Yumurta Üreticileri Merkez Birliği tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu’nda, Yumurta Üreticileri Merkez Birliğini temsilen 2 (iki), Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 (üç) Resim öğretmeni olmak üzere toplam 5 (beş) kişi görev alır.
Ödüller ve ödül töreni
MADDE 8- (1) Resim yarışmasında dereceye giren ilköğretim öğrencilerine verilecek ödüller aşağıdaki şekildedir.
a) Birincilik: Tablet PC + 2000 TL + Yarışmaya Katılım Plaketi
b) İkincilik: Tablet PC+ 1500 TL + Yarışmaya Katılım Plaketi
c) Üçüncülük: Tablet PC + 1000 TL + Yarışmaya Katılım Plaketi
d) Dereceye giren resimlerin sahibi olan öğrencilerin Resim öğretmenlerine Tablet PC+ teşekkür plaketi
(2) Ödüller, 10 Ekim 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan “Dünya Yumurta Günü” Etkinliği kapsamında tören ile verilir.
(3) Ödül törenine davet edilen öğrenciler ile veli ve öğrencilerin resim öğretmenlerin şehirlerarası ulaşım giderleri(Uçak, otobüs, tren) Yumurta Üreticileri Merkez Birliğince karşılanır. Bu kişilerin Ankara’daki konaklamaları, sabah, öğle ve akşam yemekleri Yumurta Üreticileri Merkez Birliğince sağlanır.

EK-II
ÖDÜLLÜ ÖYKÜ YARIŞMASI
Yarışmanın konusu ve amacı
MADDE 1: (1) Ortaokul (5-6-7 ve 8 inci sınıflar) öğrencilerine yönelik düzenlenen teması “HAYATIN KAYNAĞI YUMURTA VE YUMURTA KEŞİFLERİ” olan ödüllü öykü yarışması ile doğal ambalajında, en sağlıklı ve en değerli besin olan yumurta konusunda öğrenciler arasında bir farkındalık oluşturulması ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
Yarışmaya katılım:
MADDE 2- (1) Yarışmaya Mili Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel ortaokulların (5-6-7 ve 8 inci sınıflar) öğrencileri katılabilir.
Yarışmaya katılacak eserlerde aranan şartlar
MADDE 3- (1) Yarışmaya katılacak eserlerde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Yarışmaya gönderilecek öyküler A4 çizgisiz dosya kâğıdına, mürekkepli veya tükenmez siyah veya mavi renkli kalemle yazılacaktır.
b) Öykülerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış, herhangi bir yarışmada ödül almamış ve herhangi bir yayın organında yayımlanmamış olması gerekir.
c) Orijinal olmayan (fotokopi olarak gönderilen9 öyküler değerlendirmeye alınmaz.
ç) Öykünün herhangi bir yerinde, bir yerden alınmış ve esere yapıştırılmış veya çizilmiş resimler yer alamaz.
d) Yarışmaya gönderilecek öyküler 5 (beş) sayfayı geçemez.
e) Yarışmaya gönderilecek öykülerde sözcük sayısı 400’den (dört yüz) az, 1200’den (binikiyüz) çok olamaz.
f) Yarışmaya gönderilecek öykülerin ön yüzüne öğrenci veya okuluyla ilgili kişisel bilgiler yazılmaz. Ayrıca öykülerin arka sayfası, yarışma etiket formu işlemi dışında kullanılmaz.
g) Yarışmaya gönderilen öykünün arka sayfasına öğrencinin ve okulun iletişim bilgilerini içeren “Yarışma Etiket Formu” yapıştırılır.
(2) Birinci fıkrada belirtilen şartları taşımayan eserler değerlendirmeye alınmaz.
Telif hakkı
MADDE 4-(1) Yarışmaya katılan eserler (öyküler) sahibine geri gönderilmez. Öykü sahibinin hakkı saklı kalmak kaydıyla, öykünün tüm imtiyazı Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’ne aittir. Yarışmaya katılan öğrenciler bu şartları kabul etmiş sayılır.
(2) Derece alsın veya almasın tüm eserler (öyküler) Yumurta Üreticileri Merkez Birliğinin yürüttüğü etkinliklerde kullanılabilir. Bunun için öykü sahibine herhangi bir telif ücreti ödenmez.
Başvuru elemeler ve eserlerin değerlendirilmesi
MADDE 5- (1) Başvuru, eleme ve değerlendirmede aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır.
a) Öyküler, önce okullarda Türkçe öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşan bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir. Şartnameye uymayan eserler bu inceleme ve değerlendirmelerde elenir. Türkçe öğretmeninin olmadığı okullardaki inceleme, değerlendirme ve eleme görevlendirilecek diğer öğretmenlerce yapılabilir.
b) Okulu temsil edebilecek en iyi 3 (üç) öykü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.
c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türkçe Öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca incelenir ve değerlendirilir.
ç) İlçeyi temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) öykü, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilir.
d) İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen eserler, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde kurulacak olan değerlendirme komisyonlarında incelenerek, Türkçe Öğretmeninin başkanlığında en az 3 (üç) öğretmenden oluşturulacak bir komisyonca değerlendirilir.
e) İl Komisyonu tarafından seçilen ve ili temsil edebilecek, şartname esaslarına uygun en iyi 3 (üç) eser, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’ne son başvuru tarihinden önce gönderilir.
f) Eserlerin gönderileceği adres Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Çetin Emeç Bulvarı 1314.Cad No:4/6 06440 ANKARA şeklindedir. Posta yoluyla yapılan eser gönderilerinde postada oluşabilecek gecikmeler dikkate alınmaz.
g) Ödüle layık görülecek eserler Yumurta Üreticileri Merkez Birliği Çetin Emeç Bulvarı 1314. Cd. No:4/6 06440 ANKARA adresinde Haziran gerçekleştirilecek toplantıda değerlendirme komisyonu tarafından belirlenir.
Başvuru ve değerlendirme
MADDE 6- (1) Öğrencilerin eserlerini okul müdürlüklerine teslim tarihi 14 Mart 2014 Cuma günü mesai bitimine kadardır.
(2)Okul müdürlükleri tarafından seçilen eserlerin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim Tarihi: 01 Nisan 2014 Salı günü mesai bitimine kadardır.
(3)İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından seçilen eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim tarihi: 05 Mayıs 2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadardır.
(4)İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından seçilen eserlerin Yum-Bir’e son gönderme tarihi:30 Mayıs 2014 Cuma mesai bitimine kadardır.
İli temsil edebilecek ve şartname esaslarına uygun eserlerin Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’ne gönderilmesi için son başvuru tarihi 30 Mayıs 2014 olup, belirtilen tarihten sonra gönderilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Değerlendirme komisyonu
MADDE 7- (1) Yumurta Üreticileri Merkez Birliği tarafından oluşturulacak Değerlendirme Komisyonu’nda, Yumurta Üreticileri Merkez Birliği’ni temsilen 2 (iki), Milli Eğitim Bakanlığını temsilen Ankara İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından görevlendirilen 3 (üç) Türkçe öğretmeni olmak üzere toplam 5 (beş) kişi görev alır.
Ödüller ve ödül töreni
MADDE 8- (1) Öykü yarışmasında dereceye giren ortaöğretim öğrencilerine verilecek ödüller aşağıdaki şekildedir.
a) Birincilik: Tablet PC +2000 TL + Yarışmaya Katılım Plaketi
b) İkincilik: Tablet PC+ 1500 TL + Yarışmaya Katılım Plaketi
c) Üçüncülük: Tablet PC + 1000TL + Yarışmaya Katılım Plaketi
d) Dereceye giren öykülerin sahibi olan öğrencilerin Türkçe öğretmenlerine Tablet PC+ teşekkür plaketi
(2) Ödüller, 10 Ekim 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenecek olan “Dünya Yumurta Günü” Etkinliği kapsamında tören ile verilir.
(3) Ödül törenine davet edilen öğrenciler ile veli ve öğrencilerin Türkçe öğretmenlerinin şehirlerarası ulaşım giderleri(Uçak, otobüs, tren) Yumurta Üreticileri Merkez Birliğince karşılanır. Bu kişilerin Ankara’daki konaklamaları, sabah, öğle ve akşam yemekleri Yumurta Üreticileri Merkez Birliğince sağlanır.