“Hayatımızdaki Jandarma” Ulusal Fotoğraf Yarışması

“Hayatımızdaki Jandarma” Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartname
YARIŞMANIN ADI
“Hayatımızdaki Jandarma” Ulusal Fotoğraf Yarışması
YARIŞMANIN AMACI ve KONUSU
“Hayatımızdaki Jandarma” konulu fotoğraf yarışmasının amacı, fotoğrafa ilgi duyan amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katıldığı hem sosyal hem de fotoğrafik anlamda paylaşım platformu oluşturmayı ve jandarmanın sosyal hayattaki yerinin vurgulanmasını amaçlamaktadır.
KATILIM KOŞULLARI
 Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 Yarışma; Jüri üyeleri, Organizasyon Komitesi ve TFSF temsilcisi ile 1. derece yakınları hariç amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır.
 Yarışmaya gönderilecek fotoğraflarda, Jandarma sınıfını belirleyici unsurların (renk, amblem, kokart, spolet, apolet vb) yer alması gerekmektedir. Jandarma Genel Komutanlığı görev ve yetki tanımları EK-1’de verilmiştir.
 Yarışmada tek kategori vardır, yarışmacılar en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilirler.
 Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG formatında, uzun kenarı en az 2400 piksel ve dosya boyutu en fazla 3 Mb olacak şekilde 300 dpi ayarlanarak, www.gifsad.org internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Ödül ve sergileme alan fotoğrafların büyük boy baskıları ile sergi hazırlanacaktır. Bu nedenle çözünürlük ayarlarına dikkat edilmeli, fotoğraflar yüksek çözünürlükte gönderilmelidir. Bu kurallara uygun olmayan fotoğraflar kayıt aşamasını geçseler dahi eleneceklerdir.
 Yarışmacılar, geleneksel veya modern her türlü fotoğrafik tekniği özgürce kullanabilirler. Deneysel çalışmalar ve manipülasyonlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 Yarışma için hazırlanan fotoğraflar internet sitesi üzerinden gönderilmelidir. Yarışmaya baskı veya CD/DVD ile fotoğraf Kabul edilmemektedir.
 Yarışmacılar Katılım Formu’nu internet üzerinden eksiksiz doldurmak zorundadırlar. Formu tam olarak doldurmalarını takiben sistem fotoğraf yüklenebilmesine izin verecektir. Katılımcılar yarışmaya GİFSAD dernek web sitesi üzerinden www.gifsad.org online katılabileceklerdir.
 Yarışma sonuçları www.gifsad.org ve www.tfsf.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır. Yarışmaya katılan fotoğrafçılara, internet üzerinden serge davetiyesi gönderilecektir.
 Yarışmada derece alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar Jandarma Komutanlığı internet sitesinde ve belirlenecek olan alanlarda sergilenecektir. Ayrıca ödül alan eserler www.tfsf.org.tr adresinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2014 kitabında kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka eser konmaz, derece ve ödül boş bırakılır.
 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
 Yarışmada ödül ve sergileme alan eserlerin kullanım hakları eser sahibi ile birlikte düzenleyici kurumlara ait olacaktır.
 Ödül alan fotoğraflar, ödülleri veren kuruluşlar tarafından, basılı ve sanal ortamlardaki yayım organlarında gayri ticari olarak tanıtım, haber, reklam amaçlı ve sosyal sorumluluk projelerinde isim belirtilerek kullanılabilir. Katılımcılar bu şekilde kullanılan fotoğrafları için verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talep ileri sürmeyeceklerini şimdiden kabul ederler.
 Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 Daha önce herhangi bir yarışma da ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz (Sergileme almış olan fotoğraflar bu kapsamda değildir). Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kural ihlali yapmış sayılır.
 Daha önce ödül almış bir fotoğraf ile katılımda bulunan (kural ihlali suçu işleyen) kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı TFSF yarışma ilkeleri gereğince 1 (bir) yıl süreyle kısıtlanır.
 Haklarında 1 (bir) yıl kısıtlama kararı verilmiş kişiler ikinci defa kural ihlali suçu işledikleri takdirde TFSF onaylı yarışmalardan süresiz olarak men edilirler.
 Yukarıda açıklanan gerekçelerle verilmiş kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.
YARIŞMA TAKVIMI
Yarışmaya Katılım Başlangıç Tarihi : 03.03.2014
Son Katılım Tarihi : 30.04.2014 Çarşamba günü saat 23.00
Seçici Kurul Toplantısı : 10.05.2014
Sonuç Bildirim Tarihi : 12.05.2014
Ödül Töreni : 14.06.2014
Sergi ve ödül töreni ayrıntıları, yarışma sonrasında, tarih ve yeri belirten bir mail ile tüm katılımcılara bildirilecektir.
SEÇİCİ KURUL (Soyadına göre alfabetik sırayla) Coşkun ARAL Fotoğraf sanatçısı Erol DOĞANER AFIAP – UPI CR2 – HonSSS Utku MERSİNLİ AFIAP Doç. Dr. Mesut ÖZKAYA Fotoğraf Sanatçısı Erhan ÖZMEN Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Temsilcisi Yusuf Kadri ŞİRİNKAN Zirve Üniversitesi Öğretim Görevlisi İ. Bülent TEYMUR Fotoğraf Sanatçısı
Jüri toplantısı en az 4 seçici kurul üyesinin bir araya gelmesi ile yapılır.
TFSF Temsilcisi: Halil İbrahim Tutak
ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü : 3000.- TL
İkincilik Ödülü : 2000.- TL
Üçüncülük Ödülü : 1000.- TL
Mansiyon (3 adet) : 500.- TL
Jandarma Özel Ödülü : 750.- TL
Sergileme (En fazla 20 adet) : 100.- TL
ORGANİZASYON KOMİTESİ
Osman MAAŞOĞLU GİFSAD
Elif YILMAZ ÖZDEMİR GİFSAD
M. Erkan DURAN GİFSAD
YARIŞMA SEKRETERYASI
Gaziantep İpekyolu Fotoğraf Sanatı Derneği (GİFSAD)
Şehitkamil Kültür Merkezi Arkası Sezen Aksu Sokak
Şehitkamil / Gaziantep
Telefon : 0530 581 54 66
Web : www.gifsad.org
e-posta : info@gifsad.org
Bu yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından onaylanmıştır. TFSF Onay No: 2014/024
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.