HAYATI VE KURALLARI TANIYORUM

Projemiz; öğrencilerimizin yaşadıkları ortamlarla ilgili bilinçlenmesini, bilgilenmesini, yaşadıkları alanların gerektirdiği bilgi ve becerileri kazanmasını sağlamaya yöneliktir. Bu amaçla, Okulumuzda, evimizde, ülkemizde, doğada olmak üzere güvenli ve sağlıklı bir hayatın gerekliliklerine ulaşmayı esas almaktadır.

HEDEFLER

1-Okul hayatında uyulması gereken kurallara uyum sağlama, kuralları yerine getirirken, arkadaşlarına örnek olma.
2-Ev ortamında üzerine düşen sorumlulukların bilincinde olma.
3-Sağlıklı bir yaşamın gerektirdiği kuralların farkında olma, bu kurallara uyma.
4-Oyun araçlarını kullanırken güvenliğe dikkat etme.
5-Trafik kurallarına uyma, trafik kurallarının gereklilikleri hakkında bilgi edinme.
6-Ülkemizin yönetim şekli hakkında bilgi edinme, tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma.

ÇALIŞMA SÜRECI

Proje süresince düzenlenecek öğretmen ve öğrenci webinarlarıyla projenin online olarak görüşülmesi, proje çalışmalarının belirlenmesi, değerlendirilmesi sağlanacaktır. Twinspace forum , sohbet alanında proje görüşmeleri ve tartışmaları yapılacaktır. Proje ortakları, oluşturulacak sanal medya hesapları üzerinden de proje süresince görüşmeleri sürdüreceklerdir.

BEKLENEN SONUÇLAR

1- Güçlü yönlerini ve güçlendirilmesi gereken yönlerini fark eder.
2- Davranışlarının kendisini ve arkadaşlarını nasıl etkilediğini fark eder.
3- Arkadaşlık sürecinde dikkat edilmesi gereken hususları kavrar.
4- Okulunun bireysel ve toplumsal katkılarının fark eder
5- Okul kaynaklarının etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur
6- İlgi duyduğu meslekleri ve özelliklerini araştırır.
Aile büyüklerinin çocukluk dönemlerinin özellikleri ile kendi çocuk-luk döneminin özelliklerini karşılaştırır.
7- Evinin bulunduğu yerin krokisini çizer.
8- Evdeki kaynakların etkili ve verimli kullanımına yönelik özgün önerilerde bulunur
9- İstek ve ihtiyaçlarını karşılarken kendisinin ve ailesinin bütçesini korumaya özen gösterir.
10- Yiyecek ve içecekler satın alınırken bilinçli tüketici davranışları gösterir.
11- . Sağlığını korumak için yeterli ve dengeli beslenir.
12- Kendisinin ve toplumun sağlığını korumak için ortak kullanım alanlarında temizlik ve hijyen kurallarına uyar