Hayatboyu Öğrenme Programı 2011 Ulusal Teklif Çağrısı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2011 Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülke merkezli
olarak yürütülen alt programlara ve faaliyet türlerine göre son başvuru tarihleri aşağıda
belirtilmiştir:
• Grundtvig Ziyaret ve Değişimler
– İlk başvuru 14 Ocak 2011
– İkinci başvuru 13 Mayıs 2011
– Üçüncü başvuru 16 Eylül 2011
• Comenius ve Grundtvig Hizmet-içi Eğitim Faaliyeti
– İlk başvuru 14 Ocak 2011
– İkinci başvuru 29 Nisan 2011
– Üçüncü başvuru 16 Eylül 2011
• Comenius Asistanlığı 31 Ocak 2011
• Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri 4 Şubat 2011
• Erasmus Yoğun Dil Kursları (EILC) 4 Şubat 2011
• Comenius, Grundtvig ve Leonardo da Vinci Ortaklıkları 21 Şubat 2011
• Comenius Regio Bölgesel Ortaklıkları 21 Şubat 2011
• Grundtvig Çalışma Grupları 21 Şubat 2011
• Leonardo da Vinci Çok Taraflı Yenilik Transferi Projeleri 28 Şubat 2011
• Erasmus Yoğun Programlar (IP) 11 Mart 2011
• Erasmus Öğrenim ve Yerleştirme amaçlı Öğrenci Hareketliliği (Erasmus konsorsiyum
ve yerleştirme sertifikası dahil) ve Personel Hareketliliği (öğretim elemanlarının ders
vermesi ve personel eğitimi) 11 Mart 2011
• Grundtvig Asistanlığı 31 Mart 2011
• Grundtvig Gönüllü Projeleri 31 Mart 2011
• Ortak Konulu Program Çalışma Ziyaretleri
– İlk başvuru 31 Mart 2011
– İkinci başvuru 14 Ekim 2011
• Hazırlık Ziyaretleri: LLP kapsamında bütçe imkânları doğrultusunda
desteklenebilecek tüm başvurular ziyaretin gerçekleşeceği tarihten 60 gün önce
yapılmalıdır. Merkezi projeler için yapılacak Hazırlık Ziyareti başvuruları da aynı
kurallar çerçevesinde alınacaktır. “İrtibat Seminerleri” faaliyeti için, bütçe imkanları
doğrultusunda dönemsel olarak Başkanlığımız internet sitesinde ilanlar yayınlanmakta
olup son başvuru tarihleri ilgili ilanlarda belirtilmektedir.
BAŞVURU FORMLARI ve BAŞVURU USULÜ
Hayatboyu Öğrenme Programı kapsamındaki her bir alt faaliyete ait 2011 başvuru
formları ve başvuru usulüne ilişkin teknik şartlar Ulusal Ajansın internet sitesinde
(www.ua.gov.tr) ilgili alt program veya faaliyetin sayfalarında yeralacaktır. İlgili sayfaların
düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.

2011 TOPLAM LLP BÜTÇESİ ve ALT PROGRAMLARA DAĞILIMI
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) için öngörülen toplam ülke merkezli faaliyetler
kesin olmayan bütçesi 57.499.000,00 Avro olarak öngörülmektedir (ilgili bütçe Ulusal Ajans
ile Avrupa Komisyonu arasında imzalanacak olan anlaşmalar çerçevesinde kesinleşir; ek
bütçe imkanlarının doğması durumunda ilgili tahsisatlar da ayrıca yansıtılır). Öngörülen bu
bütçenin LLP sektörel programları arasındaki ön-dağılımı aşağıdaki şekildedir:
COMENIUS PROGRAMI : 9.224.000,00 Avro
ERASMUS PROGRAMI : 28.608.000,00 Avro
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI : 16.979.000,00 Avro
GRUNDTVIG PROGRAMI : 2.426.000,00 Avro
Çalışma Ziyaretleri Faaliyeti : 262.000,00 Avro
Bu bütçelerin her bir program bünyesindeki alt faaliyetlere göre dağılımı ise, başvuru
gerçekleşmelerine ve Ulusal Ajansın program uygulama önceliklerine bağlı olarak, ilgili
anlaşma ve program kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu gerçekleşmelere bağlı
olarak, sektörel programlar arasında da bütçe aktarımları yapılabilecektiR.