Hayatboyu Öğrenme Programı 2011 Ulusal Teklif Çağrısı

Hayatboyu Öğrenme Programı 2011 Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülke merkezli olarak yürütülen alt programlara ve faaliyet türlerine göre son başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir:

•  Grundtvig Ziyaret ve Değişimler
– İlk başvuru 14 Ocak 2011
– İkinci başvuru  13 Mayıs 2011
– Üçüncü başvuru  16 Eylül 2011
•  Comenius ve Grundtvig Hizmet-içi Eğitim Faaliyeti
– İlk başvuru  14 Ocak 2011
– İkinci başvuru  29 Nisan 2011
– Üçüncü başvuru  16 Eylül 2011
•  Comenius Asistanlığı  31 Ocak 2011
•  Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri    4 Şubat 2011
•  Erasmus Yoğun Dil Kursları (EILC)     4 Şubat 2011
•  Comenius, Grundtvig ve Leonardo da Vinci Ortaklıkları  21 Şubat 2011
• Comenius Regio Bölgesel Ortaklıkları  21 Şubat 2011
•  Grundtvig Çalışma Grupları  21 Şubat 2011
•  Leonardo da Vinci Çok Taraflı Yenilik Transferi Projeleri 28 Şubat 2011
•  Erasmus Yoğun Programlar (IP)    11 Mart 2011
•  Erasmus Öğrenim ve Yerleştirme amaçlı Öğrenci Hareketliliği (Erasmus konsorsiyum
ve yerleştirme sertifikası dahil) ve Personel Hareketliliği  (öğretim elemanlarının ders
vermesi ve personel eğitimi)  11 Mart 2011
• Grundtvig Asistanlığı      31 Mart 2011
•  Grundtvig Gönüllü Projeleri  31 Mart 2011
•  Ortak Konulu Program Çalışma Ziyaretleri
– İlk başvuru  31 Mart 2011
– İkinci başvuru  14 Ekim 2011
•  Hazırlık  Ziyaretleri:  LLP  kapsamında  bütçe  imkânları  doğrultusunda
desteklenebilecek tüm  başvurular  ziyaretin  gerçekleşeceği  tarihten  60  gün  önce
yapılmalıdır. Merkezi  projeler  için yapılacak  Hazırlık  Ziyareti  başvuruları  da  aynı
kurallar  çerçevesinde  alınacaktır.  “İrtibat Seminerleri”  faaliyeti  için,  bütçe  imkanları doğrultusunda dönemsel olarak Başkanlığımız internet sitesinde ilanlar yayınlanmakta
olup son başvuru tarihleri ilgili ilanlarda belirtilmektedir.
BAŞVURU FORMLARI ve BAŞVURU USULÜ
Hayatboyu  Öğrenme  Programı  kapsamındaki  her  bir  alt  faaliyete  ait  2011  başvuru
formları  ve başvuru  usulüne  ilişkin  teknik  şartlar  Ulusal  Ajansın  internet  sitesinde
(www.ua.gov.tr)  ilgili  alt  program veya  faaliyetin  sayfalarında  yeralacaktır.  İlgili  sayfaların
düzenli olarak takip edilmesi gerekmektedir.
2011 TOPLAM LLP BÜTÇESİ ve ALT PROGRAMLARA DAĞILIMI
Hayatboyu Öğrenme Programı  (LLP)  için öngörülen  toplam ülke merkezli faaliyetler
kesin olmayan bütçesi 57.499.000,00 Avro olarak öngörülmektedir (ilgili bütçe Ulusal Ajans
ile  Avrupa  Komisyonu  arasında  imzalanacak  olan  anlaşmalar  çerçevesinde  kesinleşir;  ek
bütçe imkanlarının  doğması  durumunda  ilgili  tahsisatlar  da  ayrıca  yansıtılır). Öngörülen bu
bütçenin LLP sektörel programları arasındaki ön-dağılımı aşağıdaki şekildedir:
COMENIUS PROGRAMI : 9.224.000,00 Avro
ERASMUS PROGRAMI : 28.608.000,00 Avro
LEONARDO DA VINCI PROGRAMI : 16.979.000,00 Avro
GRUNDTVIG PROGRAMI : 2.426.000,00 Avro
Çalışma Ziyaretleri Faaliyeti : 262.000,00 Avro
Bu bütçelerin her bir program bünyesindeki alt faaliyetlere göre dağılımı ise, başvuru
gerçekleşmelerine  ve  Ulusal  Ajansın  program  uygulama  önceliklerine  bağlı  olarak,  ilgili
anlaşma  ve  program  kuralları  çerçevesinde  gerçekleştirilecektir.  Bu  gerçekleşmelere  bağlı
olarak, sektörel programlar arasında da bütçe aktarımları yapılabilecektir.