HAYATA YÖN VERENLER eTwinning PROJESİ KAPSAMINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AFİŞİMİZİ SEÇTİK

eTwinning
eTwinning

HAYATA YÖN VERENLER eTwinning PROJESİ KAPSAMINDA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AFİŞİMİZİ SEÇTİK
Başta kömür olmak üzere fosil yakıtların yakılması, atmosferdeki karbondioksit oranının artmasındaki ana sorumludur. IPCC’ye göre 2004 yılındaki insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının %56’sı fosil yakıt kullanımında ortaya çıkan karbondioksite aittir. Ormansızlaşma da %17’lik bir paya sahiptir .Fosil yakıtlar arasında ana sorumlu olarak “kömür” karşımıza çıkar. Küresel ölçekte birincil enerji talebinin %27’si kömürden sağlanırken, enerji kaynaklı sera gazı emisyonlarının %43’ü kömür kaynaklıdır. Kömürü %36 ile petrol, %20 ile doğalgaz takip eder . Kömür, üretilen bir birim enerji başına doğalgazın 1,7 katı CO2’yi atmosfere salar.

Projemiz kapsamında iklim değişikliği konulu afiş yarışması yaptık.Projede görevli öğrencilerimiz katıldı.Amacımız iklim değişikliği konusunda bilinç oluşturmaktı.Öğrenciler bu konuda önce araştırma yaptı ve afiş hazırladı.