HAYATA YÖN VERENLER 2 ETWINNING PROJESİ – İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim Değişikliği
İklim Değişikliği Poster

Öğrencilerimizle posterler hazırladık, web 2 kullanarak oylama yaptık. Sanal sergimizi oluşturduk.

https://www.emaze.com/@AOZZQFILZ/hidirbey-secondary-school