“Hayat Tepebaşı’nda” 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ-EFSAD
“Hayat Tepebaşı’nda”
1. ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI 2014-2015

YARIŞMANIN KONUSU:
“Hayat Tepebaşı’nda”

Eskişehir’in en gözde ilçesi durumunda olan Tepebaşı, son 20 yılda olağanüstü bir
değişim içinde. Tepebaşı Belediyesi de fiziki şartları yaşanabilir hale getirmenin yanı
sıra kent yaşamına, sosyal hayata, çevre ve yeşil enerjiye, akıllı kent uygulamalarına
dair pek çok proje ile bu değişimin lokomotifi durumunda. Yurt içi ve dışı gezginlerin
gözünde artık Tepebaşı, “Hayat Tepebaşı’nda!” sloganı ile anılıyor. Bizler bu tespitten
hareketle 1. Fotoğraf Yarışması’nın konusunu “Hayat Tepebaşı’nda” olarak belirledik.

YARIŞMA BÖLÜMLERİ:
Yarışma tek kategorilidir: Dijital (sayısal) Renkli fotoğraf.

KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmamız; Seçici Kurul ve EFSAD Yönetim Kurulu üyeleri, TFSF temsilcisi ve
birinci dereceden yakınları ve Tepebaşı Belediyesi çalışanları dışında 18 yaş ve
üzeri profesyonel veya amatör tüm fotoğraf severlere açıktır.
2. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
3. Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların 2014-2015 yılı içerisinde, Tepebaşı
Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanında bulunan alanlarda çekilmiş olması
gerekmektedir. Önceki yıllarda çekilmiş fotoğraflarla katılım, kural ihlali
sayılacaktır.
4. Her fotoğrafçı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli fotoğraf ile yarışmaya
katılabilecektir.
5. Keskinlik, kontrast, saturasyon gibi basit müdahalelerin dışında tamamen
bilgisayar yazılımları ile oluşturulmuş veya olmayan bir nesne/objenin
eklendiği/çıkartıldığı fotoğraflar kabul edilmeyecektir.
6. Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla
oluşturulan fotoğraflar, yarışmaya kabul edilmez. Birden fazla fotoğrafın yan yana
getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı zaman zarfında
çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
7. Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve
sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri
yarışmaya katılamaz. Daha önce ödül ve sergileme almış ya da aynı eserin kadraj
farklılığı ile başkalaştırılmış bölümleriyle yarışmaya katılma kural ihlali sayılır.
Fotoğrafın yarışma organizasyonları dışında sergilenmiş veya yayınlanmış
olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez.
8. Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine
davranış kural ihlali sayılır.
9. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her
türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.
10. Kural ihlali tespit edilen katılımcılardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü
kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü
iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış
yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
11. Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri
gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan
katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara
katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar
bu yarışmaya katılamazlar.
12. Yarışmaya, Yarışma Web Sayfasına üye olup fotoğraf göndererek katılan tüm
yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır.
13. Şartnamede yer almayan ve ihtilaflı durumlarda TFSF U/UA Yarışma
Düzenleme Standartları Yönergesi ve TFSF YK ile Düzenleme Kurulu kararı
geçerlidir.

TELİF (KULLANIM) HAKLARI
1. Yarışmada ödül alan ve satın alınan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları
Tepebaşı Belediyesi arşivine alınacaktır. Bu eserleri tanıtım amaçlı olarak
Tepebaşı Belediyesi kendi yayınlarında eser sahibinin ismi ile birlikte kullanım
hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibine ayrıca bir telif ödenmeyecektir.
2. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve
taahhüt etmiş sayılacaklardır.
3. Tüm izinlerinin eser sahibi tarafından alınmış olduğu kabul edilir. Tepebaşı
Belediyesi, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
4. Tepebaşı Belediyesi uygun gördüğü platformlarda bu fotoğrafları sergileme,
albüm ve kataloglarda kullanma, hakkına sahip olacaktır. Bu şekilde kullanılan
eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve
eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu
izin/muvafakat name için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Tepebaşı
Belediyesi eserler için katılımcının yukarda verdiği izin/muvafakatname
karşılığında ayrıca telif hakkı bedeli ödemeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı eser
sahibi ile Tepebaşı Belediyesi’nin olacaktır.
5. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve
taahhüt etmiş sayılır. Tepebaşı Belediyesi katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili
izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
6. Yarışmada ödül alan fotoğraflar Tepebaşı Belediyesi’nin
http://www.tepebasi.bel.tr/ ile TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ve
sitelerinde yayınlanacak ve ayrıca TFSF yayını
Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
7. Tepebaşı Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını
katılımcıdan isteyebilir.
8. Yarışma sonucunda ödül ve sergileme alan eserler katalogda yer alacaktır.

YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir
gönderi (eposta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
b. Fotoğraflar çevrimiçi (çevrimiçi) olarak http://www.tfsfonayliyarismalar.org/
adresinden yüklenecektir.
c. İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir.
Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek
aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı
ve şifrelerini kullanabilirler.
d. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri
önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
e. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.
Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir.
f. Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmemelidir. İsimlendirmede ç, ı, ğ,
ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Küçük harfler kullanılmalıdır.
g. Ülke kodu (Türkiye > TR) dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
h. Yarışmaya katılacak fotoğraflar jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-
12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmelidir. Yüklenecek fotoğraflar 2 Mb’tan küçük
olmamalı, 4 Mb’ı geçmemelidir.
İsimlendirme
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır
(Örneğin “Ömer Eril Yılmaz” için “omery”, “omey” veya “oeyil” gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli (Dijital Color) > DC).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde
yazılmalıdır. Örneğin; “Ömer Eril Yılmaz” isimli katılımcının ”Tepebaşı’nda uçurtmalar” adlı 1
no’lu fotoğrafının ismi; “TRomeryDC1_tepebasinda_ucurtmalar” olur.
i. İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr
adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede
giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres Fotoğraf yüklemesi için
kullanılamaz. Bu adrese Fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlamaz.
j. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Tepebaşı
Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

SEÇİCİ KURUL (Ada göre alfabetik sırayla):
– Alper ELİTOK (EFSAD)
– İbrahim DEMİREL (Fotoğraf Sanatçısı)
– Merih AKOĞUL (Öğretim Üyesi)
– Mustafa ESER (Mersin Olba Fotoğraf Derneği Başkanı
– Ömer Serkan BAKIR (Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni)

Seçici Kurul en az 3 (üç) üyesinin bir araya gelmesi ile toplanır ve yarışma sonrasında
değerlendirme tutanağı hazırlanır. Toplantı tarihinde üç seçici kurul üyesinin bir araya
gelememesi durumunda toplantı ve sonuç duyurusu bir hafta ertelenir. Katılımcıların sunduğu
eserlere layık görülen sıra Seçici Kurul’un takdiri ile belirlenecektir. Seçici kurul
tarafından ödüle layık bir eser bulunmadığı takdirde bu sıra boş bırakılacaktır.

TFSF Temsilcisi: Ömer GEMİCİ

ÖDÜLLER
1.lik Ödülü : 3.500.- TL
2.lik Ödülü : 2.500.- TL
3.lük Ödülü : 1.500.- TL
Sergileme/Satın alma (En fazla 40 adet) : 100.- TL

YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 20.06.2015
Son Başvuru Tarihi : 30.10.2015 Cuma saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 06.11.2015 Cuma
Sonuçların Açıklanması : 13.11.2015 Cuma
Ödül Töreni ve Sergi : 28.11.2015 Cumartesi

YARIŞMA SEKRETERYASI:
Tepebaşı Belediyesi
Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Özgür ÇAMURLU
Telefon: 0507 255 26 42
E-posta: ozgurcamurlu@gmail.com
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından TFSF 2015/070 numara
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır.