HAYAT İÇİN DEĞER ETWİNNİNG PROJESİ

Değerler öğretilebilir ve öğrenilebilen olgulardır. İnsan değerleri bilmiş olarak doğmamaktadır. Biz hangi durumda nasıl davranmamız gerektiğini, içinde yaşadığımız toplumun yetişkin bireylerinden veya akranlarımızdan öğreniyoruz. Şu hâlde değerler her şeyden önce bir eğitim konusudur. Projemizde öğrencilerimiz ,öğretmenlerimizin rehberliğinde aktif olarak etkinliklere katılacaklardır. Belirlediğimiz değerlere uygun etkinlikleri derslere entegre edeceğiz. Böylelikle topluma sağlıklı düşünen, hisseden ve davranan bireyler kazandırmış olacağız.

 

baa01fe98 opt

 

https://read.bookcreator.com/F77Y0Ul74VccV4Dmk4dkIP3GD5f1/50IF7HWHSxO9eMjpkbUFgQ