Hayat Boyu Öğrenme Kısa Film Yarışması

HAYAT BOYU ÖĞRENME KISA FİLM YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
1.KONU

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından “Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen Kısa Film Yarışmasının konusu “Hayat öğrenmedir, öğrenme hayattır”dır.
2.BAŞVURU KOŞULLARI

a. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri dışında herkese açıktır.
b. Filmler özgün kurmaca/deneysel/ ya da belgesel olmalıdır.
c. Filmlerin süresi jenerik hariç 10 dakika ile sınırlıdır.
d. Katılımcılar yarışmaya birden fazla filmle katılabilirler.
e. Tüm başvurulara kısa bir özgeçmiş ve http://hayatboyu.meb.gov.tr internet adresinden temin edilebilecek katılım formu eklenmelidir.
f. Filmler, en az HD formatında (media player programında açılabilecek şekilde) 3 DVD kopyası olarak kapalı zarfta http:// hayatboyu.meb.gov.tr internet adresinden indirilebilecek ıslak imzalı başvuru formuyla birlikte en geç 30 Mart 2013 tarihine kadar Bediz Büke İren ve Pınar Alkan Yarıkkaya adına Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi- Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, Boğaziçi sok. No:23 Teknikokullar 06500 Ankara-Türkiye adresine kargo, posta ya da elden teslim edilebilir.
g. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.
h. Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
ı. Yarışma sonuçları 15 Mayıs 2013 tarihinde internet http://hayatboyu.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca dereceye giren katılımcılar başvuru formunda yer alan telefon numaraları aranarak sonuç hakkında bilgilendirilecektir.

4. ESERE AiT HAKLAR

i. Ödül almış filmlerin yayın hakları Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Sözleşme Makamına aittir.
j.Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada yarışmış olması veya derecelendirme almış olması, bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.
k.Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
l. Yarışmaya katılan filmler Hayat Boyu Öğrenme yaklaşımını tanıtan her türlü mecrada Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Sözleşme Makamı tarafından ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vs. gibi alanlarda kullanılabilir.

m. Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
Katılımcı dereceye giren filmin kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi nezdinde Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Sözleşme Makamına verdiğini peşinen kabul ettiğini buna bağlı olarak gerek fikri ve sınai haklar kanununu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma v.b. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi nezdinde Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Sözleşme Makamına izin/muaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muaffakatname için her hangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rucü kabul, beyan ve taahhüt eder. Proje eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muaffakat karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.
5. DEĞERLENDİRME

Seçici kurul filmi izleme ve değerlendirme çalışmalarını 20 Nisan -30 Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleştirecektir.
Seçici Kurul:
• Doç. Dr. M.Kemal Biçerli – Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü
• Dr. İsmail Demir- Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Eğitim Politikaları ve Programları Grup Başkanı
• Mustafa Göksel Köroğlu -Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi Direktörü
• Ayşegül Ural Kayabaşı -Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi İletişim ve Network Eş-Uzmanı
• Pınar Alkan Yarıkkaya – Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi İletişim ve Network Uzmanı
• Direnç Kıymaç- Yönetmen
• Zakir Afşar – Gazi Ü. İletişim Fakültesi Dekanı
7. ÖDÜLLER:
1. Birinci için 10000 TL
2. İkinci için 5000 TL
3. Üçüncü için 3000 TL
7. ÖDÜL TÖRENİ

Ödül alan filmlere ödülleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülecek bir etkinlik esnasında sahiplerine teslim edilecektir.

8. DİĞER HUSUSLAR

Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Milli Eğitim Bakanlığı’na aittir.
Yarışmaya Katılacak Tüm Yarışmacılara Başarılar Dileriz.

Hayat Boyu Öğrenme Kısa Film Yarışması

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin