Hayat Boyu Öğrenme Kısa Film Yarışması Başladı

HAYAT BOYU ÖĞRENME KISA FİLM YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

1. Konu:

Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından “Türkiye’de Hayat Boyu öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi II” kapsamında gerçekleştirilen Kısa Film Yarışması nın konusu “Hayat boyu öğrenen bir Türkiye”dir.

2. Amaç:

Yarışmanın amacı, Hayat boyu öğrenmeyi tanıtmak, öğrenme yoluyla kişisel, sosyal veya iş amaçlı becerilerin geliştirilmesinin, kişinin kendi yaşamına ve topluma
kazandırabileceklerine dikkat çekmektir.

3. Başvuru Koşulları:

a. Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri dışında herkese açıktır.
b. Filmler özgün kurmaca, animasyon, deneysel ya da belgesel türünde olabilir. Tür kısıtlaması yoktur.
c. Filmlerin süresi jenerik hariç, en az 2, en fazla 6 dakika ile sınırlıdır.
d. Katılımcılar yarışmaya birden fazla filmle katılabilirler.
e. Başvuru için;
1. Filmin 4 adet DVD kopyası – Gösterime uygun, minimum 1920×1080 piksel çözünürlüğünde (mpeg4, avi veya divx) her kopyanın üzerine yönetmenin adı, soyadı, filmin adı, süresi ve yapım tarihi yazılmış olmalı.
2. Islak imzalı başvuru formu. Başvuru formu http://hayatboyu.meb.gov.tr/yarisma
adresinden indirilebilir.
3. Filmle ilgili 2 fotoğraf
4. Yönetmenin kısa özgeçmişi (En fazla 1000 karakter)
5. Filmin kısa özeti (En fazla 1000 karakter)
6. Varsa filmin kazandığı ödüller, filme ait broşür, fragman vb. tanıtım malzemeleri
Başvuru dosyaları kapalı zarf içerisinde en geç 17 Mart 2017 tarihine kadar Doğukan Gürkan adına Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi – Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Boğaziçi Sk. No:23 Teknikokullar 06500 Yenimahalle Ankara/Türkiye
adresine kargo ile gönderebilir veya elden teslim edilebilir. Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcının uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.
f. Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri
çekemez. Kopyalar iade edilmez.
g. Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi, eserin yasal sahibi olmalıdır. Ödül sadece belgelerde imzası bulunan eserin
yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar.
Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.

4. Esere Ait Haklar

a. Yarışmaya gönderilen eserlerin yayın hakları Millî Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Sözleşme Makamı’na aittir. Eserler Millî Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve
Sözleşme Makamı tarafından her türlü mecrada, ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vb. gibi alanlarda kullanılabilir.
b. Eserin veya eserlerin, daha önce herhangi bir yarışmada yarışmış olması veya derece almış olması, bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.
c. Yarışmaya gönderilen kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik vb. kullanımlardan doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu
kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
d. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği filmin kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi nezdinde Millî
Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Sözleşme Makamı’na verildiğini peşinen kabul ettiğini buna bağlı olarak gerek fikri ve sınai haklar kanununu, gerekse diğer ilgili mevzuat
gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için
Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi nezdinde Milli Eğitim Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Sözleşme Makamı’na izin/muaffakatname verdiğini kabul
eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri alamayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya
bu izin/muaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunamayacağını gayri kabili rucü kabul, beyan ve taahhüt eder. Proje eserler için
katılımcının verdiği izin/muaffakat karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

5. Değerlendirme:

a. Değerlendirme tek kategoride yapılacaktır. Ön eleme sonrasında finalist seçilecek filmler arasından yarışma esas jürisi kararıyla kazanan filmler belirlenecektir.
b. Yarışma sonuçları 21 Nisan 2017 tarihinde http://hayatboyu.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
Ayrıca dereceye giren katılımcılar, başvuru formunda yer alan telefon numaralarından aranarak sonuç hakkında bilgilendirileceklerdir.

6. Jüri:

– Sedat Abdulhakimoğulları / MEB – Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
– Ayşegül Aşık / MEB – Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi Koordinatörü
– İsmail Karataş / MEB – Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi İletişim Eş Uzmanı
– Ferah Akın / MEB – Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
– Gülru Topçu / Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi İletişim Uzmanı
– Doç. Dr. Andreas Treske / Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi
– Şafak Türkel / Yönetmen – Yapımcı
Gözlemci: Sean Curley / Türkiye’de Hayat Boyu
Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesi Takım Lideri

7. Ödüller:

Birincilik Ödülü: BlackMagic URSA Mini Profesyonel Kamera, Canon 18-135mm IS STM Lens ve DaVinci Editing Programı
İkincilik Ödülü: Canon EOS 7D Mark II DSLR Fotoğraf
Makinesi ve 18-135mm IS STM Lens
Üçüncülük Ödülü: GoPro Hero 5 Aksiyon Kamerası
Mansiyon Ödülü: Apple iPad Air 2 (2 Adet)

8. Yarışma Takvimi:
Son Başvuru Tarihi: 17 Mart 2017
Sonuçların Açıklanması: 21 Nisan 2017

9. Ödül Töreni:
Ödül almaya hak kazanan filmlerin sahiplerine ödülleri
Millî Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülecek bir
etkinlik sırasında teslim edilecektir.

10. Diğer Hususlar:
Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar
yetkisi Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir.

TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ

HAYAT BOYU ÖĞRENME KISA FİLM YARIŞMASI KATILIM FORMU