Hayat Boyu Öğrenme Haftası Fotoğraf Yarışması

Fotoğraf Yarışması
Hayat Boyu Öğrenme Haftası Fotoğraf Yarışması

Hayat Boyu öğrenme kapsamındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri aracılığıyla; bireysel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenen yarışmaya yoğun katılım bekleniyor.

“ HAYATIN HER ANI ÖĞRENME ZAMANI ”
“Hayat Boyu Öğrenme Haftası Fotoğraf Yarışması”

SAMSUN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yarışmanın Teması: Hayat Boyu Öğrenme Haftasının ilk yılı nedeniyle Hayat Boyu
Öğrenme Temalı ve “Hayatın Her Anı Öğrenme Zamanı” konulu fotoğraf yarışması

Yarışmanın Amacı: Hayat Boyu öğrenme kapsamındaki eğitim ve öğretim faaliyetleri
aracılığıyla; bireysel, toplumsal gelişim ve istihdam öncelikli bir yaklaşımla bireyin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirerek örgün eğitimin dışında hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliklerini kapsayan hayat boyu öğrenme kültürünün geliştirilmesi, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.

Yürütme Kurulu: Yarışmaya ilişkin tüm iş ve işlemler Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Hayat Boyu Öğrenme İl Komisyonu tarafından yürütülecektir.

Değerlendirme Kurulu: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademisyenleri, Profesyonel Fotoğraf
Sanatçıları ve Hayat Boyu Öğrenme İl Komisyonundan oluşturulacaktır.

Yarışma Kategorileri / Bölümleri: Yarışma dijital ortamda ve renkli fotoğraf olmak üzere tek
kategoridedir.

Yarışma Genel Şartları:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.
2. Yarışma Yürütme ve Değerlendirme Kurul Üyelerinin 1. derece akrabaları dışında
HERKES katılabilecektir.
3. Her katılımcı en fazla 1 (bir) adet renkli fotoğraf ile katılabilir. Her türlü teknik serbest
olmakla birlikte, tamamen bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş veya fotoğrafik içeriğe sahip olmayan görüntüler kabul edilmeyecektir.
4. Bu fotoğraflar, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait çeşitli mecralarda
kullanılabilecektir.
5. Gönderilen fotoğraflar yarışma yürütme kurulunca numaralandırılır ve bu numaralar ile
değerlendirmeye girer. Değerlendirme Kurulu hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını
göremez.
6. Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtın kendisi tarafından çekildiğini, tümüyle kendisine
ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
7. Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde fotoğraf kendisine ait olmadığı halde
kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü
müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
8. Kural ihlali yapan kişilerin ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır. Ödül
verilmişse ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu diğer ödül almış ve / veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
9. Daha önceden herhangi bir yarışmaya katılmış fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
Fotoğrafın yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.
10. Şartnamede belirtilmeyen durumlar için Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu
Öğrenme İl Komisyonu kararları geçerli olacaktır.

Fotoğrafların Kullanımı, Telif Hakları ve Diğer Koşullar:
1. Yarışmada ödül alan eserlerin kopyaları Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu
Öğrenme İl Komisyonu arşivine alınacaktır. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu
Öğrenme İl Komisyonu, bu eserleri tanıtım amaçlı olarak kendi yayınlarında eser sahibinin
ismi ile birlikte kullanım hakkına sahiptir. Bunun için eser sahibinden ayrıca izin
alınmayacaktır ve telif ödenmeyecektir. Fotoğraflarla yapılacak kolaj vb. grafiksel
çalışmalarda isim kullanılmayacaktır.

2. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme İl Komisyonu bu fotoğrafları
sergileme, yayınlarında-basılı evraklarında, tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer
platformlarda serbestçe kullanma hakkına sahiptir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu
Öğrenme İl Komisyonu, fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını
katılımcıdan isteyebilir.

3. Yarışmaya fotoğraf gönderenler fotoğrafların kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt
etmiş sayılır. Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme İl Komisyonu,
katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul
etmeyecektir.

5. Fotoğrafta nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb.
unsurların telif sorumluluğu yarışmacıya aittir.

6. Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar,
https://samsun.meb.gov.tr sayfasında ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya
hesaplarında yayınlanacaktır.

7. Ödül töreni ve teslimi ile ilgili açıklamalar 1-4 Haziran 2021 tarihleri arasında Hayat
Boyu Öğrenme Haftasında yapılacaktır.

8. Yarışmaya fotoğraf gönderen yarışmacılar belirtilen tüm hususları kabul etmiş
sayılacaklardır. Katılımla birlikte katılımcılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul
etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
Fotoğrafların gönderimi, isimlendirilmesi ve formatı:

1. Yarışma sadece “samsunhbo@gmail.com” adresine dijital ortamda gönderilen fotoğraflar
üzerinden yapılacağından alternatif hiçbir gönderi (kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb.)
kabul edilmeyecektir.

2. Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf
üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo vb. bilgiler bulunmamalıdır. Ancak
gönderilecek e-postada katılımcı tarafından ad, soyad, telefon, ilçesi, ili bilgilerine yer
verilecektir. Katılımcılar fotoğrafı fotohbo olarak adlandırıp samsunhbo@gmail.com adresine
gönderecektir.

3. Yarışmaya katılacak fotoğraflar JPG / JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte 8-12
sıkıştırma kalitesinde, kısa kenarı en az 1920 piksel, uzun kenarı en fazla 3200 piksel olarak
kaydedilmeli ve her bir fotoğraf dosyasının boyutu 2 MB’den az olmamalı, 4 MB’yi de
geçmemelidir.

4. E-posta sisteminden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Samsun İl Milli Eğitim
Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme İl Komisyonu sorumlu olmayacaktır.

Değerlendirme:
Sonuçlar 1-4 Haziran 2021 Hayat Boyu Öğrenme Haftasında https://samsun.meb.gov.tr
adresinden duyurulacaktır.

Yarışma Takvimi:
Başlangıç Tarihi : 19 Nisan 2021
Son Katılım Tarihi: 21 Mayıs 2021 (saat: 23:59)

Ödüller: Yarışmanın;
Birincisine Çeyrek Altın,
İkincisine ve Üçüncüsüne Gram Altın, ödül olarak verilecektir.
Ödül alan 3 (üç) eser dışında jüri üyelerinin sergilemeye değer bulduğu eserlerden oluşan dijital
bir sergi düzenlenecek olup, dijital serginin eser sahibi katılımcılarına katılım belgesi verilecektir.