Hayallerinizi Birlikte Üretelim Ortaokul Öğrencileri Arası Fikir Yarışması

Hayallerinizi Birlikte Üretelim Fikir Yarışması

T.C

HATAY VALİLİĞİ

DEFNE KAYMAKAMLIĞI

ŞEHİT SERKAN TALAN MESLEKİ VE TEKNİK

ANADOLU LİSESİ

ŞARTNAME

Şartnamenin Amacı: Bu şartname, Türkiye geneli ortaöğretim öğrencileri arasında Şehit Serkan Talan MTAL tarafından düzenlenecek Fikir Yarışması’nın yöntem ve kurallarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Yarışmanın Amacı: Gençlerin becerilerinin; duygu, düşünce ve gözlem yeteneklerinin geliştirilmesine ve üretkenliğine katkı sağlamaktır.

Kapsam: Yukarıdaki amaç doğrultusunda düzenlenecek yarışma, Hatay’da yarışma ile ilgilenen tüm ortaöğretim kurumlarını kapsamaktadır.

Hedefler: İyi örnek olarak kabul edilen çalışmaların ortaya çıkarılması, yaygınlaştırılması ve diğer kurumlar tarafından paylaşılması; öğrencileri ve öğretmenler arasında daha iyiyi yakalamak konusunda bir yarışma ortamı oluşturarak, onların motive edilmesi ve eğitime katkı düzeyinin yükseltilmesi.

Yarışmanın konusu: Şehit Serkan Talan MTAL Arge Merkezi tarafından , üretilen proje fikirleri değerlendirmeye alınarak, gerçekleştirilebilir ve üretilebilir olan üç adet fikir seçilerek proje oluşturma sürecinin başlatılması

Kurullar:
Düzenleme Kurulu: Düzenleme Kurulu, yarışma kapsamında elektronik formaları, düzenlenmesi, ön değerlendirme kuruluna gönderilmesi, basın duyurusunun gerçekleştirilmesi ve ödül töreninin düzenlenmesiyle görevlidir.

– Ön Değerlendirme Kurulu:

Arge Merkezi ilgili Alan öğretmenlerinden oluşur. Ön değerlendirme kurulu ilk incelemeyi yapan kuruldur. Gelen fikirlerden en iyi 3 fikri belirleyerek Seçici kurula gönderir.

– Seçici Kurul:

Okul Müdürü ve Teknik Müdür Yardımcısı ve alan şeflerinden oluşur. Düzenleme kurulundan gelen projelerin puanlama değerlendirmelerinin yapılması ile görevlidir. 1. 2. 3. ve mansiyon ödüllerini belirleyecek olan kuruldur.

Yarışmanın Takvimi:
22-04-2021

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SOSYAL ETKİNLİK İZİNLERİ YÖNERGESİ

Madde 6, 3. Fıkrası

(3) Yarışma veya müsabaka içeren izin başvurusunda; yarışma takvimini, değerlendirme komisyonunu, değerlendirme kriterlerini içeren ve öğrencilere/kursiyerlere verilecek ödüller gibi diğer bilgileri açık ve anlaşılabilir şekilde ifade eden yarışma/müsabaka protokol/sözleşme/şartnamesi yer alır.

9. Yarışma Ödülleri: BİRİNCİYE ÖDÜL: 2000 TL İKİNCİYE ÖDÜL: 1000 TL ÜÇÜNCÜYE ÖDÜL: 500 TL
MANSİYON ÖDÜLLERİ: 1. 2. 3. DEN SONRA SIRALAMAYA GİREN İLK 5 ÖĞRENCİYE 100 TL

Son Başvuru 15 Mayıs

10. Diğer Hususlar:

• Bu yarışmaya katılım ücretsizdir.

• Yarışmaya katılacak eserlerin telif haklarıyla ilgili olarak 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında, mali haklarını kullanma hususunda öğrencilerin izni doğrultusunda Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tam ruhsatla görevlendirilmiş sayılacaktır. Bu yetkilendirme için taahhütnamenin eser sahibi öğrenciler tarafından doldurulması gerekmektedir.

• Yarışmaya gönderilen fikri projelerin daha önce yapılmamış ya da herhangi bir ödül kazanmamış veya kopyalanmamış olması
gerekir.

• Yarışma kapsamında paylaşılacak kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruması Kanunu uyarınca üçüncü kişi, kurum vb. ile paylaşılmayacak, Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde saklanacaktır.
• Ödül törenine davet edilen öğrenci ve ailelerinin ulaşım ve konaklama giderleri kendilerine aittir. Törene katılmak üzere davet edilen öğrencilerin, ekli veli onay belgesinin imzalı halini eserle birlikte Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde önceden ulaştırmaları gerekmektedir.

• Siyasi amaçlara hizmet eden, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve firma adı kullanılan projeler yarışma dışı kalacaktır. Yarışma kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin Türk Milli Eğitimi, Anayasa vb. diğer mevzuatlara uygunluğundan öğrenci sorumlu olacaktır.

• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği fikrin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Projelerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar proje sahibine aittir.

• Fikri proje sahibi ile hak talebinde bulunan üçüncü şahıslar arasında doğabilecek maddi ve manevi uyuşmazlıklardan Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sorumlu değildir.

• Şartname kapsamı dışında kalan hususlar ve anlaşmazlıkların çözümünde takdir yetkisi, birlikte Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne aittir.

• Yarışmaya katılan tüm öğrenciler yarışma şartnamesinde yer alan şartları kabul etmiş sayılırlar.