“Hayallerim Sesleniyor” Masal Seslendirme Yarışması

Masallar, öğrenciler için vazgeçilmezdir. Masallar öğrencinin hoş vakit geçirmesinde önemli bir
araçtır ama öğrenci eğitiminde masal; düş gücünün gelişmesine, düşünce ufkunun açılmasına
yardımcı olur. Öğrencinin kelime dağarcığını zenginleştirir ve öğrencilerin kavramları öğrenmelerini
hızlandırır. Bunlarla birlikte masallar, öğrencide merak duygusunu uyandırır, öğrencinin neden-sonuç
ilişkisi kurma becerisini arttırır. Öğrencilerin karşılaştıkları güçlükleri kavramasına, bu güçlüklere
çözüm bulmasına yardım eder. Öğrencinin kişiliğini geliştirir. Masallarda işlenen “birlikte yaşayan
insanlar zor anlarında birbirlerine destek olmalı ve nezaket kurallarına dikkat etmeli” gibi konular,
öğrencileri sosyal dünyaya hazırlar. Masal kitaplarının renkli, görsel öğeler yönünden zengin olması
ise; öğrencinin görsel yönünün gelişmesine yardımcı olur. “Hayallerim Sesleniyor” masal yarışmasında
öncelikle öğrencilerimizde masal okuma sevgisinin kazandırılması yanında ,hayal güçlerinin gelişmesi
ve öğrencilerimizin sosyalleşmesi amaçlanmıştır.

ÇANKIRI KORGUN ORTAOKULU
“HAYALLERİM SESLENİYOR”
MASAL SESLENDİRME YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU
“Hayallerim Sesleniyor” Masal Seslendirme Yarışması

YARIŞMANIN TÜRÜ
Masal Seslendirme Yarışması

YARIŞMANIN KAPSAMI ve KATILIMCILAR
Masal seslendirme yarışmasına Çankırı genelindeki resmi ve özel olmak üzere ilkokul ve
ortaokulda öğrenim gören bütün öğrenciler katılabilecektir.

MEVZUATA UYGUNLUK
Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türk Milli Eğitiminin genel ve özel amaçlarına,
uluslararası sözleşmelere, politika belgelerine, 24.3.2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu, 20.6.2012 tarihli ve 633I sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği başta
olmak üzere yürürlükte olan mevzuata uygun olarak yapılacaktır.

ÜCRET DURUMU
Etkinlik ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.

EĞİTİM ve ÖĞRETİM
Etkinliğin planlanması, tanıtılması ve uygulanması eğitim ve öğretim aksatılmadan
yapılacaktır.

Korgun Ortaokulu katılımcıların gönderdiği eserlerin her türlü yayın hakkına sahiptir.
Belgeleri eksik veya yanlış gönderilmiş eserler jüri tarafından değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Korgun Ortaokulu Müdürlüğü yarışma şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Başvuru Başlama Tarihi 04 Ocak 2022
Başvuru Bitiş Tarihi 21 Mart 2022
Başvuru Yeri Korgun Ortaokulu Müdürlüğü
Sonuçların Açıklanacağı Tarih 15 Nisan 2022
Ödüllerin Verileceği Tarih 23 Nisan 2022
Sonuçların Açıklanacağı Yer
https://korgunoo.meb.k12.tr

YORUM YOK

Exit mobile version