Hayalindeki Oyuncak Hayat Bulsun

Her yaştan insanın zevklerine hitap edebilen oyuncaklar, özellikle gelişme çağındaki çocukların yaratıcılığını desteklerken gerçek dünya ile hayal dünyası arasında bir bağ kurmasına yardımcı olur.

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından düzenlenen Ahşap Oyuncak Tasarımı Yarışması ile lise öğrencileri; 5-10 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişimine, yeteneklerine ve hayal gücüne katkıda bulunabilecek oyuncak tasarımları ile yarışacaklar. Bu yarışma ile öğrenciler yaratıcı yönlerini ortaya çıkarırken, oyuncak sektöründe tasarım bilincine de dikkat çekecekler.

SON KATILIM TARİHİ: 9 MAYIS 2016

ÖDÜL TÖRENİ: 28 MAYIS 2016

YER: BAU BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ, B KONFERANS SALONU

1. Ahşap Oyuncak Yarışması

Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan “Ahşap Oyuncak Yarışması”; Türkiye’de lise eğitimi alan öğrencilerin oyuncak kavramını ve tasarım farkındalığını arttırmak, oyun ve tasarım bileşiminde yaratıcı yeteneklerini geliştirmek, oyuncak sanayiinde tasarım bilincine katkıda bulunmak ve ahşap oyuncak uygulamalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenecektir.

Yarışmanın Konusu

Yarışmanın konusu; temel malzeme olarak ahşaptan üretilecek, çocuğun zihinsel ve fiziksel gelişimine katkıda bulunacak, güvenli ve anlamlı oyuncak tasarımlarının elde edilmesidir. Tasarlanacak oyuncağın ilkokul seviyesinde çocuğun ilgisine hedef olabilecek nitelikte, çocuğun hayal dünyasına ve yaratıcı potansiyeline yardımcı olacak şekilde tasarlanması beklenmektedir. Oyun/oyuncak bireysel oynanabileceği gibi 2-5 kişilik grup oyununa da yönelik olabilir. Oyuncağın kapalı alanda oynanabilecek büyüklükte, parça boyutları 30 cm.yi aşmayacak boyutlarda olması beklenmektedir.

Kurallar ve Katılım

Yarışma; Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde eğitim gören 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencilerinin katılımına açıktır. Yarışmacılar yarışmaya bireysel ya da en çok 5 üyeden oluşan ekip olarak katılabilirler. Ekip halinde yapılan katılımlarda ödül ekip üyeleri olarak belirlenmiş bulunan katılımcılardan ekip lideri olarak belirlenmiş kişiye verilir. Yarışmacılar birden fazla tasarımla yarışmaya katılabilir. Ancak her tasarım için farklı bir rumuz belirlenmeli ve katılım dokümanları düzenlenmelidir. Yarışmacılar, danışman öğretmen desteği alabilirler. Bir öğretmen birden çok yarışmacıya danışmanlık yapabilir.

Yarışmacılardan istenen belgeler

Çizimler: Tasarımın özelliklerini anlatan çizimler 35×50 cm. boyutunda beyaz kağıt üzerine yapılmalıdır.

Proje anlatımı: Beyaz dosya kağıdına bilgisayarla yazılmış, önerilen projenin özelliklerini ve fikrin hikayesini metin olarak anlatan yazıdır.

Prototip ürün: Tasarımı; malzeme, renk, vb ile aynen ileten maket sunumudur. Malzeme serbesttir.

Yarışma belgelerinin hiçbir yerinde yarışmacıyı tanıtan isim, yazı veya işaret bulunamaz. Raporlar bilgisayarda yazılır, proje sunuşlarında el yazısı bulunamaz. Paftaların sağ üst köşesinde 1×5 cm boyutlarında bir kutu içinde 5 rakamdan oluşan bir rumuz bulunur. Aynı rumuz raporun ilk sayfasında, prototipin uygun bir yerinde ve kimlik zarfının üstünde yer alır.
Yarışmacı proje ile beraber kapalı bir kimlik zarfı teslim eder. Kimlik zarfının içinde yarışmacının kimlik ve iletişim bilgilerini ileten bir belge ve bağlı olduğu eğitim kurumunda öğrenci olduğunu gösteren öğrenci belgesi bulunur. Ekip katılımlarında bu bilgiler ekibin her üyesi için gereklidir. Yazışmaların yapılacağı ekip üyesinin adı belirtilmelidir.
Bireysel veya ekip katılımlarında danışman bir öğretmenin adı ve iletişim bilgileri yarışma başvuru zarfının içinde belirtilmelidir. Bir öğretmen birden fazla grubun başvurusunda yer alabilir.
Kimlik zarfları ancak yarışmadan sonra açılacak ve derece alan rumuz sahiplerinin kimlikleri belirlenecektir.
Tasarımlarıyla beraber kimlik zarflarını Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’ne ileten yarışmacılar şartname kurallarını aynen kabul etmiş olurlar.
Bu şartnamedeki koşulları sağlamayan katılımlar diskalifiye edilir. Koşulları sağlamadığı kimlik zarfı açıldıktan sonra belli olan derece sahiplerinin ödülü geri alınır.
Daha önce başka bir yarışmaya katılmış veya yarışma tarihinden önce tasarlanarak üretilmiş tasarımlar yarışmaya katılamazlar.
Yarışmaya katılan tasarım özgün olmalıdır. Tasarım eğer özgün değilse ve üçüncü kişilerin fikri ve sınai haklarını ihlal ediyorsa bundan Bahçeşehir Ünversitesi sorumlu tutulamaz.
Yarışmaya katılan tasarımların telif hakları yarışmacıya (ekip çalışmasında ekip liderine) aittir. Dereceye giren veya girmeyen tüm tasarımların ön alım hakkı Bahçeşehir Üniversitesi’ne aittir.
Bahçeşehir Üniversitesi yarışmaya katılarak finale kalan tüm tasarımları sergileme ve daha sonra da tasarımları ve yarışmaya ilişkin resim, fotoğraf, video kayıtlarını gerek kendi tesislerinde gerek internet sitelerinde ve gerekse diğer yayın organlarında dilediği şekilde kullanma hakkına sahiptir. İşbu sergilemeler ve yayınlar için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.

Jüri Değerlendirme Kriteri

Oyun potansiyeli: Oyuncak çocuğun hayal dünyasında çeşitli senaryolar kurmasına ve gerçekleştirmesine zemin hazırlama ve araç olma potansiyeline sahip olmalıdır.
Yorum potansiyeli: Oyuncak çocuğun gerçek dünyayı benzeştirmesinde ona esneklik tanıyacak bir anlamsal yapıya sahip olmalıdır.
Güvenlik: Oyuncak kullanımı sırasında çocuğa fizisel zarar vermeyecek bir yapıya sahip olmalıdır.
Üretim: Oyuncağın üretiminde verimlilik ve ekonomi sağlanabilmelidir.

Yarışma takvimi

SON KATILIM TARİHİ: 9 MAYIS 2016

ÖDÜL TÖRENİ: 28 MAYIS 2016

YER: BAU BEŞİKTAŞ KAMPÜSÜ, B KONFERANS SALONU

İLETİŞİM

BAU Beşiktaş Kampüsü, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

e-posta: berna.syar@arc.bahcesehir.edu.tr,

YARIŞMA JÜRİSİ

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ:

Prof. Dr. Şenay YALÇIN, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Sema SOYGENİŞ, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ:

Başkan: Sunay AKIN, Yazar – Oyuncak Müzesi Kurucusu

Almila EK, Endüstriyel Tasarımcı

Duygu Zeynep NERMİN: Endüstriyel Tasarımcı

Hande TÜRKAY, Endüstriyel Tasarımcı

Öykü EROĞLU, Endüstriyel Tasarımcı

Doç. Dr. Mehmet ASATEKİN, BAU Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Işıl ÖYGÜR İLHAN, BAU Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi

RAPORTÖR:

Arş. Gör. Berna SAYAR, BAU Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Öğretim Elemanı

Ödüller:

Ödüller üniversite eğitim bursu ve tasarım eğitim olanakları olarak düzenlenecektir.

Yarışma Başvuru Sayfası için Tıklayınız