Hayalimdeki Araba Konulu Resim Yarışması

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. “Hayalimdeki Araba” adı altında, Türkiye genelinde Resmi ve Özel okul öğrencilerine yönelik, bir resim yarışmasıdır.

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

KONUSU: Hayalimdeki Araba Resim Yarışması

TÜRÜ: Resim Yarışması

AMACI: Çocukların hayal dünyalarını öğrenmek ve hayallerindeki arabaları keşfetmek

HEDEF KİTLE: Türkiye genelinde Resmi ve Özel okul öğrencilerine yönelik (7 yaş ve altı, 8-11 ve 12- 15 yaş gruplarındaki öğrenciler)

ZAMANI:
15 Aralık 2018 Başlangıç
22 Şubat 2019 Bitiş

KATILIM KOŞULLARI:
* Katılım/girîş ücreti yoktur. Herhangi bir satın alma işlemi gerekmemektedir.
* Katılımlar aşağıdaki şartlara uygunluk göstermeli ve çocuk katılımcıya ait (bundan sonra Aday diye anılacaktır) orijinal resim çalışması ile yapılmalıdır : (a) Adayın yaşı katılım formunda belirtilen kategori içerisinde yer almalıdır ve (b) Aday, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yasal olarak ikamet ediyor olmalıdır.
* Adaylar, daha önce yayınlanmış, başka yarışmalara gönderilmiş ve üçüncü şahısların haklarını ihlal eden eserlerle yarışmaya katılamaz. Bu nitelikteki ve yarışmanın temasına uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

* Kazanan adayın ve adayın veli, vasi (ebeveynler) veya yasal temsilcisinin bu eserin daha önce başka yarışmalara katılmadığını ve eserin üçüncü şahısların haklarını ihlal etmediğini doğrulaması gerekmektedir.

Bir aday yarışmaya istediği kadar eserle katılım gösterebilir; ancak her bir başvuru Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş.’ ye (bundan sonra Toyota Türkiye’ olarak anılacaktır) ayrı bir zarfla gönderilmeli veya doğrudan Toyota Plazaları a teslim edilmelidir. Ödüller her bir Aday için birer taneyle sınırlıdır.

* Yarışmaya katılacak eserlerin A3 kağıt boyutunda veya tabloid boyutta olması tavsiye edilir. A4 boyutundaki çalışmalar da kabul edilecektir.

* 400mmx55ö mm boyutundan büyük ve A4 boyutundan küçük çalışmalar(Ör: A5 gibi kağıt boyutlarına çizilen eserler) değerlendirilmeyecektir.

* Paspariu kullanılmaması önemle tavsiye edilir.

* Eserlerin el çizimi ve bir arka plana sahip olması esastır. Eserler dijital olarak yaratılmış olmamalıdır. Bilgisayar kullanılarak oluşturulan çalışmalar değerlendirilmeyecektir.

* Eserler kolaj, dekupe veya ayrı resimleri birleştirme/yapıştırma çalışmaları olmamalıdır.

Her türlü kağıt cinsine müsaade edilmektedir ve istenilen resim malzemesi (karakalem, sulu boya, renkli kalemler, pastel boya, vs. de dahil olmak üzere bütün boyalar) kullanılabilir.

* Başvuru formunun doldurulduğu tarihinde 16 yaşından gün almış adaylar değerlendirmeye tabi tutulmazlar.

* Doğru yaş kategorisinde yarışmaya katılmak için; https://hesaplarinauzmani.com/yas-hesaplama.html adresinden katılımcılar yaşım tam olarak öğrenebilir.

• Başvuru formunda beyan edilen doğum yılı bilgisi ve kategori bilgisinin farklı olduğunun tespiti halinde adayların başvuruları değerlendirmeye tabi tutulmazlar.

• Her bir başvuru için Toyota resmi web sitesinden indirilmiş olan katılım formu eksiksiz doldurulmalı ve eserle biriikte(ya eserin arkasına yapıştırılarak ya da esere ataç ile iliştirilerek) teslim edilmelidir.

• Okullardan yapılan toplu gönderimlerde, Toyota Türkiye tarafından belirlenen, Toyota resmi web sitesindeki katılım formu haricinde okul özelinde hazırlanan ve doldurulan farklı formlar, öğrenci isim listeleri hazırlanarak gönderilen, eksik bilgi içeren, imzasız, yarışmanın resmi formu olmayan eserler değerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

• Katılım formu yarışmanın resmi web sitesinden (http://www.toyota.com.tr) indirilebilir.

• Katılım formunda doldurulması gereken bilgiler aşağıda belirtilmiştir. Anlaşmanın 11. Maddesi Aday ile birlikte adayın ebeveynleri ya da yasal temsilcisinin imzalarını gerektirmektedir. Öğretmenlerin imzası geçersizdir.

1. Yaş kategorisi,
2. Eserin başlığı,
3. Adayın çizdiği “Hayalimdeki Araba” Fikri,
4. Adayın adı,
5. Adayın yaşı ve doğum yılı,
6. Adayın cinsiyeti,
7. Adayın ebeveyn(lerin)in veya yasal temsilcisinin adı,
8. Kişinin açık rızası olmak kaybıyla, ebeveyn posta adresi,
9. Kişinin açık rızası olmak kaybıyla Telefon numarası (cep ve sabit),
10. Kişinin açık rızası olmak kaybıyla ebeveyn E-posta adresi (eğer varsa),
11. Adayın ve ebeveyn(lerin)in veya yasal temsilcisinin onayını gösteren imzaları.

• Her iki ebeveynin de ebeveynlik haklarına sahip olması durumunda her ikisinin de imzası gereklidir. Eğer sadece biri bu hakka sahipse tek ebeveynin imzası yeterlidir. Ebeveynlerin imzalayamadığı durumlarda yasal temsilcinin imzalaması gerekmektedir.(Not: Öğretmen imzası geçerli değildir; formları öğretmenlerin imzalamaması önemle tavsiye edilir.)

• Aday ve ebeveyn(ler)in veya yasal temsilcisinin (a) Japonya’ya giriş yapmasında yasal bir engelin olmaması gerekmektedir ve (b) Toyota Motor Corporation’ın (bundan sonra TMC olarak anılacaktır) belirleyeceği tarihlerde Japonya’ya seyahat etmeyi kabul ediyor olması ve buna ek olarak (c)TMC’nin vize konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığını ve sorumluluk kabul etmediğini biliyor olması gerekmektedir.

• Dünya Yarışmasında her altın, gümüş ve bronz ile özel ödül kazananlar, bir ebeveynleri veya yasal temsilcilerinin de eşlik edeceği Japonya seyahati kazanacaklardır. Ödül, Japonya’ya gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak biletlerini ve Japonya’da TMC tarafından belirlenecek yerlerdeki konaklama bedellerini içermektedir. Kendi ülkelerindeki havaalanına gidiş ve gelişlerin harcamaları, diğer yerel seyahat giderleri ve ödüle uygulanabilecek vergiler kazananların sorumluluğundadır. Uçak biletlerinin tarihinde değişiklik yapılamaz. Seyahat tarihi Ağustos 2019 olarak belirlenmiştir. Kazananlar daha sonraki bir tarihte kesin seyahat tarihi konusunda bilgilendirileceklerdir. Duyurusu yapılan ödülün erişilemez bir duruma gelmesi halinde TMC aynı değerde başka bir ödül sunma hakkını saklı tutar.

• Finalistlerin ödülleri ise kendilerine gönderilecektir. 

Dünya Yanşması’nda ödül kazananlar (alim ödül, gümüş ödül, bronz ödül) ve finalistler, bir ebeveynleri veya yasal temsilcilerinin de eşlik edeceği Japonya seyahati kazanacaklardır. Ödül, Japonya’ya gidiş-dönüş ekonomi sınıfı uçak biletlerini ve Japonya’da TMC tarafından belirlenecek yerlerdeki konaklama ve yeme içme (özel harcamalar hariç) bedellerini içermekiedir.Kendi ülkelerindeki havaalanına gidiş ve gelişlerin harcamaları, diğer yerel seyahat giderleri ve ödüle uygulanabilecek vergiler kazananların sorumluluğundadır. Uçak biletlerinin tarihinde değişiklik yapılamaz. Seyahat tarihi Ağustos 2019 olarak belirlenmiştir. Kazananlar daha sonraki bir tarihte kesin seyahat tarihi konusunda bilgilendirileceklerdir. Duyurusu yapılan ödülün erişilemez bir duruma gelmesi halinde TMC aynı değerde başka bir ödül sunma hakkını saklı tutar.
Türkiye Yarışması sonunnda dereceye giren katılımcıların ödülleri ise kendilerine gönderilecektir veya teslim edilecektir.

ŞARTLAR
Yasalar tarafından engellenmediği sürece Toyota Türkiye, TMC ve iş ortakları ticari veya ticari olmayan amaçlar doğrultusunda Adayın kimliğini açıklama veya herhangi bir şekilde tazminat ödeme zorunluluğu olmadan başvuruları herhangi bir ülke veya yetki alanında ve herhangi bir medya içeriğinde ilan etme, kullanma, uyarlama, düzenleme ve revize etme hakkına sahip olacaklardır.

Katılımcı eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir. Eser sahiplerinden izin alınmadan basım, yayım ve paylaşımı yapılmayacaktır.
Postalama sırasında oluşabilecek kaybolmalardan, zararlardan veya gecikmelerden dolayı ne Toyota Türkiye ne de TMC sorumlu tutulamaz.

Lütfen unutmayınız ki Dünya Yarışması’nda yarışmaya hak kazananlar ve ebeveyn(ler)i veya yasal temsilcileri aşağıdaki koşulları kabul etmelidir:
(a) Dünya Yarışması’yia ilgili olarak ortaya çıkabilecek bütün anlaşmazlıklar ve farklılıklar Japonya’daki Tokyo mahkemelerinin münhasır yargı yetkisi dâhilindedir.
(b) Herhangi bir anlaşmazlık veya farklılık durumunda bu münhasır yargı yetkisine uyum göstermeli.
(c) Dünya Yarışması ile ilgili oluşacak anlaşmazlıkları çözümlemek adına hiçbir diğer yasa ile çakışmaksızın Japonya yasaları tarafından mutabakata ulaştırmalıdır.