“HAYALİMDEKİ AĞAÇ” ÖZEL EĞİTİM RESİM YARIŞMASI

Hayalimdeki Ağaç
Hayalimdeki Ağaç

Yarışmayı Düzenleyen Proje Sahibi Kurum HALİSE ARSLAN ÖZEL EĞİTİM PROJE OKULLARI

“HAYALİMDEKİ AĞAÇ” KONULU ÖZEL EĞİTİM RESİM YARIŞMASI

 

HALİSE ARSLAN ÖZEL EĞİTİM OKULLARI ÖZEL EĞİTİM RESİM YARIŞMASI

 

“HAYALİMDEKİ AĞAÇ”

 

GENEL BİLGİLER

 

Proje Adı            “HAYALİMDEKİ AĞAÇ” KONULU ÖZEL EĞİTİM RESİM YARIŞMASI

Projenin uygulanacağı yer          ULUSAL RESİM YARIŞMASI (TÜRKİYE GENELİNDEKİ TÜM TEMEL EĞİTİM MÜFREDATI UYGULAYAN ÖZEL EĞİTİM OKULLARI VE ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULLARI)

 

Projenin amacı Daha yeşil bir dünya için doğayı, çevreyi sevme ve koruma bilincinin geliştirilmesi. İklim değişikliğinin öneminin vurgulanması. Sürdürülebilir çevre bilincinin ve farkındalığının oluşturulması. Öğrencilerimize sürdürülebilir bir hayatın ancak ormanı, çevreyi, yeşili ve ağaçları korumakla mümkün olabileceği bilincini aşılamak.

Projenin özel amaçları
1.           Öğrencilerin sanat algısını geliştirmek.

  1. Özel gereksinimi olan öğrencilerin doğa ve çevre sevgisini geliştirmek.
  2. Resim yoluyla öğrencilerin duygularını rahatça ifade edebilmesini sağlamak.
  3. Doğayı ve çevreyi koruma bilincini oluşturmak.
  4. Akran kaynaşması ve sosyalleşmeyi sağlamak.
  5. Özel eğitim öğrencilerinin resim yapma becerilerini geliştirmek.
  6. Özel eğitim öğrencilerinin ince motor kaslarını geliştirmek.
  7. Özel eğitim öğrencilerinin sosyalleşmesini sağlamak
  8. Özel eğitim öğrencilerinin özgüvenlerini artırmak.

Proje Süresi         3 AY

Proje Toplam Bütçesi    Ödül Tutarı: 30.000 TL

Hazırlık giderleri: 5000 TL

Ödül töreni ve sergi giderleri: 5000 TL

TOPLAM: 40.000 TL

Proje Ortaklarının Sayısı              2 ortak. (Halise Arslan Özel Eğitim Okulu- Mehmet Ihsan Arslan Vakfı İktisadi İşletmesi)

Hedef gruplar (Kategoriler):       -Temel Eğitim Müfredatı Uygulayan Özel Eğitim İlkokul ve Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri (1-2-3-4. Sınıflar)

-Temel Eğitim Müfredatı Uygulayan Özel Eğitim Ortaokul ve Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri (5-6-7-8. Sınıflar)

-Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri (9-10-11-12. Sınıflar) (3 ayrı kategoride başvuru alınacaktır. )

Beklenen Sonuçlar         Bu proje ile resim yarışmasına katılan tüm özel eğitim okullarındaki öğrencilerin ve öğretmenlerin doğayı ve çevreyi koruma bilincine ulaşmasını sağlamak.

Proje Ekibi         Densu Başeken (Görsel Sanatlar Öğretmeni)

  1. Gamze Şabi (Beden Eğitimi Öğretmeni)

Pelin Atasever (Müdür Yardımcısı)

Ali Kaptanoğlu (Okul Müdürü)

Yarışmanın duyurulması:           Mart 2024

Başvuru tarihleri:           18 Mart 2024- 18 Nisan 2024

Eserlerin jüri tarafından değerlendirilme tarihi:               01 Mayıs- 05 Mayıs 2024

Sonuçların İlanı:             05 Mayıs 2024

Ödül Töreni:                                14 Mayıs 2024

Saat: 10.30

Halise Arslan Özel Eğitim Okulları Bahçesi

Sürdürülebilirlik

Projenin sürdürülebilirliği her yıl yapılacak resim yarışmaları ile sağlanacaktır.

Proje takibi izleme ve değerlendirme     Proje ile ilgili her türlü etkinlik ve gelişme proje ekibimiz tarafından açılacak online-whatsapp grubu üzerinden takip edilecek. Haftada bir toplantı yapılacak. Çıktılar toplanacak, sonuçlar okulumuzda açılacak sergi ve okul web sitesinde yayınlayacağımız dijital sergi ile yaygınlaştırılacaktır.

 

BAŞVURU ŞARTLARI

 

1            Yarışmaya katılacak öğrencilerin sadece Temel Eğitim Müfredatı Uygulayan Özel Eğitim İlkokulu/Ortaokulu, Özel Eğitim Sınıfı(hafif düzey zihinsel yetersizlik) ve Özel Eğitim Meslek Okulunda öğrenim görüyor olması gerekmektedir.

-Temel Eğitim Müfredatı Uygulayan Özel Eğitim İlkokul ve Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri (1-2-3-4. Sınıflar)

-Temel Eğitim Müfredatı Uygulayan Özel Eğitim Ortaokul ve Özel Eğitim Sınıfı öğrencileri (5-6-7-8. Sınıflar)

-Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri (9-10-11-12. Sınıflar)

2            Yarışmaya katılım ücretsizdir.

3            Yarışmaya katılımda gönüllülük esastır.

4            Yarışma ticari amaç güdülmeden ve katılımcılardan ücret talep edilmeden düzenlenecektir.

5            Öğrenciler yarışmaya sadece bir eserle katılabileceklerdir.

6            Hazırlanan eserler 18/03/2024 – 18/04/2024 tarihleri arasında aşağıda belirtilen adrese kargolanacaktır. Daha geç gönderilen eserler dikkate alınmayacaktır. Kargo ücreti gönderici tarafından ödenecektir.

 

Adres: Kızılcaşar mah. 4528. Sokak no 5 Halise Arslan Özel Eğitim Proje Okulu Gölbaşı/Ankara

https://766969.meb.k12.tr/

 

ESERDE ARANACAK ŞARTLAR

1            Yarışmanın konusu “Hayalimdeki Ağaç” temasına uygun olarak; ağaç, orman, doğa sevgisi ve onları koruma bilinci içeren, resimler olacaktır. Resimler yarışmanın amacına uygun içeriklerle desteklenmelidir.

2            Resimler 35 x 50 cm ölçülerinde resim kağıdına yapılacaktır.

3            Her türlü resim tekniği ve boya malzemesi kullanılabilir. (Sulu boya-kuru boya-pastel boya-yağlı boya- akrilik-karakalem vs.)

4            Eserin ön yüzüne hiçbir bilgi yazılmayacaktır.

Arka yüzüne sırasıyla öğrencinin aşağıda belirtilen bilgileri bir kâğıda yazılarak yapıştırılacaktır.

Adı Soyadı:

Okulu:

Sınıfı:

Numarası:

İli:

İlçesi:

Öğretmeni:

Öğretmen iletişim numarası:

Mail adresi:

Engel Durumu:

5            Katılımcı velileri öğrencinin yarışmaya katılmasına ve eserin sergilenecek ortamda kullanılmasına onay verdiğine dair ekte belirtilen formları (Ek1-Ek2-)elle doldurup başvuru esnasında eserin arka kısmına yapıştırarak gönderecektir. Veli izin belgesi ve açık rıza onayı(Ek3) gönderilmeyen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6            Eserler; eser sahibi ya da onu temsil eden velisi-öğretmeni tarafından siyah fon kartonuyla paspartu yapılarak gönderilecektir.

7            Katılımcı yarışmaya başvurduğu andan itibaren eserin kendisine ait olduğunu kabul etmiş sayılır. Kendisine ait olmadığı ve başka yerde kullanıldığı tespit edilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÖDÜLLENDİRME

1            Eserler 18 /04/ 2024 tarihinde Halise Arslan Özel Eğitim Proje Okulu’nda olacak şekilde toplanacaktır.

2            Toplanan eserler 01/05/2024 tarihine kadar; görsel sanatlar alanı uzmanlarından oluşturulan komisyon tarafından değerlendirilerek, dereceye giren eserler 05/05/2024 tarihinde okulumuzun web adresinden (https://766968.meb.k12.tr/) ilan edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

a-Yarışmaya katılan eserler jüri üyeleri tarafından tablodaki ölçülere göre değerlendirilecektir.

b- Jüri üyelerinin değerlendirmesinde gizlilik prensibi esastır.

c- Her bir jüri üyesi değerlendirmesini ayrı ayrı yapacaktır.

d- Jüri üyelerinin ayrı ayrı yaptıkları değerlendirmelerin toplamı sonucu belirleyecektir.

e-Yarışma sonuçlarına itiraz 10 gün içerisinde aşağıda belirtilen adrese posta yolu ile yapılabilecektir. Jüri tarafından tekrar değerlendirilen eserler ile ilgili sonuçlar 1 hafta içerisinde tekrar itiraz sahiplerine bildirilecektir. (İtiraz için Adres: Kızılcaşar mah. 4528. Sok no 5 İncek Gölbaşı Ankara)

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

ÖLÇÜTLER          PUAN

Amaca uygunluk             25

Eserde kullanılan tekniğin uygulanışı     25

Yaratıcılık ve kompozisyon         25

Eserin düzeni ve kâğıdın temizliği           25

Toplam               100

 

3            Yarışmada dereceye giren öğrenci eserleri, Halise Arslan Özel Eğitim Okulu Müdürlüğü tarafından 14 /Mayıs/ 2024 tarihinde saat 10.30 da Halise Arslan Özel Eğitim Okulları bahçesinde yapılacak olan “Özel Eğitimde Sanat ve Spor Festivali” ödül töreninde elden verilecektir. İl dışından ödüllerini almak için gelecek katılımcılar ulaşım, konaklama ve yemek masraflarını kendileri karşılayacaktır.

İl dışından ödüllerini almak için katılım gösteremeyecek olan eser sahiplerinin ödülleri kargo ile gönderilecek, para ödülleri ise ödül sahiplerinin belirttikleri IBAN numaralarına yatırılacaktır.

Yarışmada dereceye giren eserler Halise Arslan Özel Eğitim Okulları’nda açılacak olan sergide sergilenecektir. Ayrıca katılan tüm öğrencilerin eserlerinden oluşan dijital sergi ise okul web sitesinde yayınlanacaktır.

4            Yarışma ödülleri

Yarışmaya katılan her kategori için (ilkokul- ortaokul- lise) birincilik-ikincilik-üçüncülük-jüri özel ödülü olarak verilecektir. Ayrıca yarışmaya katılan her katılımcıya katılım belgesi düzenlenecektir. Yarışmada aynı dereceyi alan öğrencilerin ödülleri eşit olarak paylaştırılacaktır. (Örneğin üç birincilik ödülü varsa, belirlenen ödül miktarı eşit olarak paylaştırılacaktır.)

5            Birincilik ödülü: 4000 TL

İkincilik ödülü: 3000 TL

Üçüncülük ödülü: 2000 TL

Jüri özel ödülü: 1000 TL

Her katılımcıya katılım belgesi. (Katılım belgeleri okulların e-mail adresine yollanacaktır)

Not:

Ödül Tutarı: 30.000 TL olup

Tüm bütçe miktarı Mehmet Ihsan Arslan Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından karşılanacaktır.

 

 

 

 

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın duyurulması: Mart 2024

Başvuru tarihleri: 18 Mart 2024- 18 Nisan 2024

Eserlerin jüri tarafından değerlendirilme tarihi: 01 Mayıs- 05 Mayıs 2024

Sonuçların İlanı:  05 Mayıs 2024

Ödül Töreni: 14 Mayıs 2024

Saat: 10.30

Halise Arslan Özel Eğitim Okulları Bahçesi

ESERLERİN GÖNDERİLECEĞİ ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Kızılcaşar mah. 4528. Sokak no 5 Halise Arslan Özel Eğitim Proje Okulu Gölbaşı/Ankara

Okul Tlf: 0 312 511 70 01

Mail: halisearslanozelegitim@gmail.com

Okul Web adresi: https://766968.meb.k12.tr/