“Hayal Edin Gerçekleştirelim” Sosyal Sorumluluk Proje Fikir Yarışması

Sosyal sorumluluk projelerini paylaşmak ve gerçeğe dönüştürmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki tüm
üniversite öğrencileri yarışmaya katılabilir

Yarışmaya Katılım

Yarışmaya sosyal sorumluluk fikirlerini paylaşmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki üniversite eğitimi alan tüm öğrenciler katılabilir.

Öğrenciler yarışmaya tek kişi veya grup oluşturarak katılabilir.

Grup olarak katılan projenin ödül kazanması durumunda toplam para ödülü grup adına grup liderine verilecektir.

Yarışma, topluma katkı sağlayan ve değer katan sosyal sorumluluk projelerini değerlendirecektir.

Proje fikirleri daha önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır.

Yarışmaya jüri üyeleri, KKB grubu ve grubun hizmet aldığı halkla ilişkiler, reklam ve organizasyon şirketinde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden yakınları katılamazlar.

Yarışmaya kategori başına 30 projeden az başvuru olduğu takdirde, seçici kurul o kategoride ödül vermeme hakkını saklı tutacaktır.

Hayal Edin Gerçekleştirelim 2014 yarışmasına katılan ve ödül alamayan öğrenciler farklı projeler ile, Hayal Edin Gerçekleştirelim 2015 yarışmasına tekrar başvurabilirler.

Başvuru Esasları

Başvurular; Başvuru Formu, Öğrenci Kimlik Fotokopisi veya Öğrenci Belgesi ile Proje Dosyasının ARPR’ye ulaştırılması ile gerçekleşmiş olacaktır.

Başvuru Formunda

Öğrencinin veya eğer grup ise tüm grup üyelerinin isimleri

Yarışmaya katılan öğrencinin ve diğer grup arkadaşlarının Üniversite, Fakülte ve Bölüm ismi

Projelerinin adı

Yarışmaya başvurdukları kategori (Tek bir kategori belirtilecektir.)

Yarışmaya katılan öğrencinin ve diğer grup arkadaşlarının iletişim bilgileri (telefon, mail, adres) yer alacaktır.

Proje Dosyasında

Proje toplam 3 adet A4 sayfasını geçmeyecek ve maksimum 2000 kelime olacak şekilde Arial – 12 fontunda Word dosyasına yazılacaktır.

Projenin Dosyasında; projenin amacı ve hedef kitlesi, belirtilecek.

Uygulama Adımları, zamanlama ve bütçe bilgisi verilecektir.

Proje içeriği web sitesinde belirtilen örnek proje formatı göz önüne alınarak hazırlanacaktır.

Yarışmaya katılacak öğrenciler, yarışma web sitesinden yarışmaya başvuracakları gibi proje dosyasını mail, faks ve posta yoluyla da ARPR’ye ulaştırabilirler. Başvuru formunda imzası olmayan öğrencilerin projesi elenecektir.

Başvuru ve projeler mail ile gönderildiği takdirde, ARPR’ye ulaşıp ulaşmadığını teyit etmek yarışmacıların yükümlülüğündedir.

Yarışmaya gönderilen projeler iade edilmez.

Projelerin Korunması

Ödül kazananlar da dâhil olmak üzere yarışmaya katılan bütün projeler üzerindeki her türlü manevi ve mali fikri haklar KKB’ye ait olup; KKB, yarışmaya katılan projeleri FSEK’ in 14. Maddesi uyarınca umuma arz edebilir; FSEK’ in 22. Maddesi uyarınca elektronik ortam da dâhil olmak üzere her türlü vasıta ile çoğaltabilir ve FSEK’in 21. Maddesi uyarınca işleyebilir veya üçüncü kişilere işletebilir.

Katılımcıya ödül olarak ödenen miktar, eserin FSEK kapsamında doğan tüm manevi ve mali fikri haklarının süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak ve üçüncü kişi ve kurumlara devir hakkını da kapsamak kaydıyla KKB’ ye münhasıran devir ve temlik edildiğini ifade etmektedir.

Fikri Haklar

Kayıt Bürosu, “Hayal Edin Gerçekleştirelim – 2015” yarışmasına başvuran sosyal sorumluluk projelerini bir kitapçıkta toplayarak basılı ve online ortamlarda paylaşma hakkına sahiptir. Sosyal sorumluluk proje fikirlerinden oluşan bu kitapçık, KKB tarafından uygun bulunan kurumlara dağıtılabilir.

Kredi Kayıt Bürosu, Jüri oylamasına katılmaya hak kazanan 30 proje arasından uygun gördüğü projeyi hayata geçirme hakkını saklı tutar.

Gerçekleştirilecek projenin uygulama zamanlaması KKB tarafından yapılacaktır.

Başvuru formunu imzalamış tüm proje sahipleri bu şartı ve bu nedenle proje sahibi Kredi Kayıt Bürosu’ndan ayrı bir bedel talep etmemeyi kabul etmiş sayılır.

Öğrencilerle ilgili olarak ödül töreninde çekilen ve sosyal medya, web sitesi gibi mecralarda kullanılan fotoğraf video gibi görsel içeriklerin her türlü kullanım hakkı KKB’ye aittir.

Şartname ve Başvuru Formu İndir