Hayal Edin Gerçekleştirelim 2016

Yarışmaya sosyal sorumluluk fikirlerini paylaşmak isteyen, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan ve yurtdışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrenciler katılabilir.

GENEL KOŞULLAR
Yarışmaya Katılım
Yarışmaya sosyal sorumluluk fikirlerini paylaşmak isteyen, Türkiye Cumhuriyeti
sınırları içindeki üniversitelerde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi alan
ve yurtdışında üniversite öğrenimi gören tüm Türk öğrenciler katılabilir.

Öğrenciler yarışmaya tek kişi olarak katılabileceği gibi, grup oluşturarak da katılabilir.
Bir grup en fazla 3 kişiden oluşabilir.
Bir kişi veya grup en fazla 3 farklı proje ile başvuruda bulunabilir. Proje fikirleri daha
önce hiçbir yerde kullanılmamış, ödül almamış, kopya edilmemiş ve özgün olmalıdır. Benzer ya da alıntı olduğu belirlenen projeler yarışma dışı kalacaktır.
Yarışmaya jüri üyeleri, KKB çalışanları ve KKB’nin hizmet aldığı halkla ilişkiler, reklam
ve organizasyon şirketinde çalışanlar ile çalışanların birinci dereceden yakınları katılamazlar.
Yarışmaya kategori başına 30 projeden az başvuru olduğu takdirde, seçici kurul o kategoride ödül vermeme hakkını saklı tutacaktır.
Hayal Edin Gerçekleştirelim yarışmasına daha önce katılan öğrenciler farklı projeler ile tekrar başvurabilirler.

Başvuru Esasları
– Başvurular; Başvuru Formu, Öğrenci Kimlik Fotokopisi veya Öğrenci Belgesi, bir adet
fotoğraf (grup ise katılımcı grubun fotoğrafı) ve Proje Dosyasının KKB’ye
www.hayaledingerceklestirelim.com web sitesi üzerinden ulaştırılması ile gerçekleşmiş
olacaktır. Şartname ve Başvuru Formu www.hayaledingerceklestirelim.com
web sitesinde yer almaktadır.
– Başvuru Alanında
Öğrencinin ismi, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri,
Projenin adı ve kategorisi, (Tek bir kategori belirtilecektir.)
Eğer grup olarak katılınıyorsa diğer grup üyelerinin bilgileri ile birlikte (İsim,
üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgisi), Katılım koşullarının onayı yer alır.
– Proje Dosyasında
Proje, 3 adet A4 sayfasını geçmeyecek ve maksimum 2000 kelime olacak şekilde Arial –
12 fontunda word dosyasına yazılmalıdır.
Dosya içeriğinde projenin amacı ve hedef kitlesi belirtilmeli, uygulama adımları,
zamanlama ve bütçe bilgisi verilmelidir.
Proje içeriği web sitesinde belirtilen örnek proje formatı göz önüne alınarak hazırlanmalıdır.
Başvuru formunda imzası olmayan öğrencilerin projesi elenecektir.
Proje başvurusunun KKB’ye ulaşıp ulaşmadığını teyit etmek yarışmacıların
yükümlülüğündedir.
Yarışmaya gönderilen projeler iade edilmez.

Yarışma Kategorileri

Eğitim: Bireylerin ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda eğitimde fırsat eşitliği
yaratılması, toplumun geliştirilmesi, eğitim konusunda kamuoyunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasıdır.

Sağlık & Spor: Sağlık veya spor kapsamında geliştirilebilecek projeleri içermektedir.
Sağlık alanındaki projelerde amaç toplumun içinde bulunduğu sağlık koşullarını
iyileştirerek, sağlık sorunlarına kalıcı çözümler bulunması, sağlık konusunda bilinç
düzeyinin artırılarak verilen hizmetlere ulaşımın kolaylaştırılmasıdır. Spor alanındaki
katılımlarda amaç topluma bilinçli spor yapma alışkanlığı kazandırılarak sağlıklı
yaşam sürülmesine yardımcı olunması, genç sporcuların desteklenmesi ve sporun hayatın
bir parçası haline getirilmesine destek sağlamasıdır.

Çevre: Çevresel sorunlara sürdürülebilir çözümler bularak, doğal kaynakların verimli
kullanılması ve ekolojik dengenin korunması ile çevreye daha az zarar verilmesidir.

Kültür & Sanat: Müzik, dans, görsel sanatlar, sahne sanatları, sinema, tiyatro gibi alanların
desteklenmesi, kültürel ve sanatsal değerlerin geliştirilmesi, sanatçıların desteklenmesi, yaratıcılığın artırılmasıdır.

Finansal Okuryazarlık: Kredi Kayıt Bürosu’nun finansal hizmet platformu
Findeks’in desteklediği bu kategoride amaç bireylere finans ve ekonomi konusunda bilinç
ve farkındalığın kazandırılması; finansal araçların seçiminde etkili ve rasyonel
kararlar verebilme, gelirlerini, birikim ve yatırımlarını akıllıca değerlendirip, finansal
hayatlarını doğru yönetebilme yetkinliğinin geliştirilmesidir.

Toplumsal: Engelliler, kadın hakları, kimsesiz çocuklar, yaşlılar vb. konularda fark
yaratılması, çözüm üretilmesi, toplumsal duyarlılıkların geliştirilmesidir

Değerlendirme Kriterleri
Başvuran projeler, ilk aşamada başvurdukları kategoriye ve başvuru formatına uygunluk
kapsamında değerlendirilecek, kategori değişimi gerekli olacak ise proje sahibi ile
görüşülerek kategori değiştirilecektir.
Proje formatına uygun hazırlanan başvurular aşağıdaki kriterlere ve puanlamaya göre 100 üzerinden değerlendirilecektir.

Özgünlük – 40 puan
Proje fikrinin ne kadar yaratıcı olduğuna ve bu alanda daha önce uygulanmış başka
projeler ile benzerliği olup olmadığına bakılacaktır.

Uygulanabilirlik – 30 puan
Projenin tüm boyutları ile hayata geçirilebilme imkânı olup olmadığına bakılacaktır.

Gerçek bir ihtiyaca çözüm üretmesi – 20 puan Proje fikrini destekleyecek araştırma vb.
somut veriler olup olmadığına bakılacaktır.

Bütçe – 10 puan
Projenin hayata geçirilmesi için gerekli olan bütçe kalemlerinin gerçekçi bir şekilde tespit
edilip edilemediğine bakılacaktır.

Ön Eleme ve Jüri Toplantısı
KKB’ye ulaşan başvurular, kurum tarafından kategori bazında ayrılacak, her proje
değerlendirme kriterleri baz alınarak incelenecek ve her kategoride en yüksek oyu
alan 5 proje (toplam 30 proje) seçici kurulun değerlendirmesine sunulacaktır.
Seçilen 30 proje, seçici kurul üyelerinin her birine ayrı ayrı bir dosya içinde gönderilecek,
jüri toplantısı öncesinde seçici kurul üyelerinin projeleri inceleme imkânı
sağlanacaktır.
Jüri toplantısında, tüm seçici kurul üyeleri bir araya gelecek ve 30 proje tek tek
oylanacaktır.
Oylama sonunda her kategoride en yüksek oyu alan proje “Kategori Birincisi” olarak
belirlenecektir.
Kategori birincileri arasında jürinin yapacağı oylama sonucunda Büyük Ödülü almaya hak
kazanan proje, büyük ödül ve kategori ödülünü kazanarak toplamda 10.000 TL veya
Yurtdışı Eğitim Ödülü alacaktır.

ÖDÜLLER
Yarışmada toplam 20 ödül verilecektir. Grup olarak katılan projenin ödül kazanması durumunda toplam para ödülü temsilen grup liderine verilecektir.

Yarışma sonuçları, Hayal Edin Gerçekleştirelim Ödül Töreni’nde açıklanacaktır.

• Kategori Ödülleri
Kategori Birincilik Ödülü: 5.000 TL
Her kategoride en yüksek puanı alan Kategori

Birincilerine 5.000 TL nakit para ödülü verilecektir.
Kategori İkincilik Ödülü: 3.000 TL
Her kategoride en yüksek ikinci puanı alan
Kategori İkincilerine 3.000 TL nakit para ödülü verilecektir.
Kategori Üçüncülük Ödülü: 1.000 TL
Her kategoride en yüksek üçüncü puanı alan
Kategori Üçüncülerine 1.000 TL nakit para ödülü verilecektir.

• Büyük Ödül: 10.000 TL ya da Yurtdışı Eğitim Ödülü
Büyük Ödül, Kategori Birincileri arasında jüri üyelerinden en yüksek puanı alan proje sahibine
ya da gruba verilecektir. Büyük Ödülü kazanan öğrenci veya grup hem kategori ödülünü hem
Büyük Ödülü alırsa toplam 10.000 TL para ödülü ya da Yurtdışı Eğitim Ödülü kazanacaktır.
Büyük Ödülü kazanan proje sahibine Yurtdışı Eğitim Ödülü verilecektir.
Büyük Ödülü kazanan proje sahibi grup ise, Yurtdışı Eğitim Ödülü verilmeyecek, grup üyeleri
arasında paylaşılmak üzere 10.000 TL nakit para ödülü verilecektir. Para ödülü grup adına
grup liderine verilecektir.

Yurtdışı Eğitim Ödülü; İngiltere’de KKB’nin belirlediği bir dil ya da kişisel gelişime / mesleki
gelişime yönelik eğitim okulunda 2016 yaz dönemindeki bir eğitim programına katılımı
kapsamaktadır. Okulun veya programın istediği belgelerin temini ödülü kazanan yarışmacıya ait
olacaktır. KKB, Büyük Ödülü kazanan proje sahibinin ulaşım, konaklama ve vize
masraflarını da karşılayacaktır. KKB, yarışmacıya vize verilmemesinden sorumlu
değildir.

Büyük Ödülü kazanan yarışmacının vize alamaması ya da ilgili okulunun talep ettiği
belgeleri sağlayamaması vb. herhangi bir durumda; KKB Büyük Ödülü kazanan
yarışmacıya Yurtdışı Eğitim Ödülü yerine 10.000 TL nakit para ödülü verme hakkına sahiptir. Bu
durumda, Yurtdışı Eğitim Ödülü yerine sadece bu tutar ödenecektir.

Büyük Ödülü alan proje sahibi birey ya da grup aynı zamanda kategori ödülünü de almış olacaktır.

• Sosyal Medya Oylaması
Birincilik Ödülü: 5.000 TL
Her kategoriden en yüksek oyu alan ilk 5 proje (toplam 30 proje) yarışmanın sayfasında
yayınlanarak Facebook ve Twitter aracılığıyla halkın değerlendirmesine sunulacaktır. En
yüksek oyu alan proje “Sosyal Medya Oylaması Birincisi” olarak belirlenecektir. Oylama sonucu
en yüksek oyu alan proje sahibine 5.000 TL nakit para ödülü verilecektir.
Kazanan proje sahibi grup ise, para ödülü grup adına grup liderine verilecektir.
Sosyal Medya Oylaması Birincisi, aynı zamanda bir kategoride jüri tarafından birinci seçilmiş
veya Büyük Ödülü alan bir proje de olabilir. Bu durumda kazanan yarışmacı her iki ödülün de
sahibi olacaktır.
Sosyal Medya Oylaması kategori ödüllerine ilave bir ödüldür.

Kredi Kayıt Bürosu’nda Staj İmkânı
Tüm kategorilerden dereceye giren ilk 3 öğrenci / grup, Büyük Ödülü kazanan öğrenci / grup,
Sosyal Medya Oylaması sonucu birinci olan öğrenci / grup, Kredi Kayıt Bürosu’nun
imkân sunduğu tarih aralığında ve öğrenci ile birlikte karar verilen departmanda, kurumun
belirlediği şartlarda staj yapma imkanı bulabilecektir.

HEG 2016 SÜREÇ
Projelerin Son Teslim Tarihi:4 Mart 2016
Jüri Toplantısı:5 Nisan 2016
Sosyal Medya Oylaması:8 – 22 Nisan 2016
Ödül Töreni:Nisan 2016

PROJELERİN KORUNMASI VE FİKRİ HAKLARA KONU HUSUSLAR
Ödül kazananlar da dâhil olmak üzere yarışmaya katılan bütün projeler üzerindeki her türlü manevi ve mali fikri haklar KKB’ye ait olup; KKB, yarışmaya katılan projeleri FSEK’in 14. maddesi uyarınca umuma arz edebilir; FSEK’in 22. maddesi uyarınca elektronik ortam da dâhil olmak üzere her türlü vasıta ile çoğaltabilir ve FSEK’in 21. maddesi uyarınca işleyebilir veya üçüncü kişilere işletebilir.

Katılımcıya ödül olarak ödenen miktar, eserin FSEK kapsamında doğan tüm manevi ve mali fikri haklarının süre, yer ve muhteva bakımından sınırsız olmak ve üçüncü kişi ve kurumlara devir hakkını da kapsamak kaydıyla KKB’ye münhasıran devir ve temlik edildiğini ifade etmektedir.

Kayıt Bürosu, “Hayal Edin Gerçekleştirelim – 2016” yarışmasına başvuran sosyal sorumluluk
projelerini bir kitapçıkta toplayarak basılı ve online ortamlarda paylaşma hakkına sahiptir.
Sosyal sorumluluk proje fikirlerinden oluşan bu kitapçık, KKB tarafından uygun bulunan
kurumlara dağıtılabilir.

Kredi Kayıt Bürosu, yarışmaya başvuran projeler arasından uygun gördüğü projeyi hayata geçirme hakkını saklı tutar.
Gerçekleştirilecek projenin uygulama planı KKB tarafından yapılacaktır.
Başvuru formunu imzalamış tüm proje sahipleri bu şartları ve Kredi Kayıt Bürosu’ndan ayrı bir
bedel talep etmemeyi kabul etmiş sayılır.
Öğrencilerle ilgili olarak ödül töreninde çekilen ve sosyal medya, web sitesi gibi mecralarda
kullanılan fotoğraf video gibi görsel içeriklerin her türlü kullanım hakkı KKB’ye aittir


PROJELERİN TESLİM YERİ VE İLETİŞİM

Projeler en geç 4 Mart 2016 Cuma gününe kadar yarışmanın web sitesi www.hayaledingerceklestirelim.com
üzerinden ulaştırılmalıdır. Mail olarak iletilen başvurular geçersiz sayılacaktır.

Email: heg@kkb.com.tr
Başvuru Formu ve ayrıntılı bilgi için;
www.hayaledingerceklestirelim.com
www.facebook.com/hayaledingerceklestirelimyarismasi
www.twitter.com/HEGYarismasi