Havza Yönetimi Sempozyumu 2014

Değerli Meslektaşlarım,

17-19 Eylül 2014 tarihleri arasında, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Orman Fakütesi, Orman Mühendisliği bölümü ev sahipliğinde düzenlenecek olan Havza Yönetimi Sempozyumuna sizleri davet etmekten onur ve mutluluk duymaktayız.

Sempozyumun amacı her geçen gün daha da önem kazanan orman kaynaklarının biyolojik ve ekolojik yönden durumunun ortaya konacağı, sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin getirileceği bilimsel bir platform sağlamaktır. Bununla beraber konularında uzman bilim insanları, kamu kurum temsilcileri ve özel sektör temsilcilerini de bir araya getirerek, disiplinler arası çalışmaların planlanmasına zemin hazırlamaktır. Aynı zamanda genç araştırmacıların alanlarında uzman bilim insanları ile tanışabilmesi ve fikirlerini tartışabilmesi imkânı sunmaktadır.

Sempozyumun önceki yıllarda ulaşılan bilimsel düzeyinin korunması ve daha ileriye taşınabilmesi için gösterdiğimiz çaba, Çankırı’mızın doğal güzelliklerini sizlerle paylaşabilmek için de devam edecektir.

17-19 Eylül 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Havza Yönetimi Sempozyumuna göstereceğiniz ilgiden dolayı şimdiden teşekkür eder, sizleri Çankırı’mızda ağırlamaktan mutluluk duyarız.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına
Doç.Dr. Ceyhun GÖL
Sempozyum Başkanı

Sempozyum Konu Başlıkları

Havza Yönetiminde Modelleme: ve Yeni Yaklaşımlar
Havza Yönetiminde İzleme ve Değerlendirme
Havza Koruma Eylem Planları ve Uygulamaları
İklim değişikliği: Uyum ve Örnek Çalışmalar
Çölleşme ve Arazi Bozulumu
Kuraklık ve Risk Yönetimi
Toprak ve Su Koruma
Arazi ve Su Yönetimi
İyi Tarım ve Tarımsal Uygulamalar
Mera Yönetimi
Sel, Taşkın, Heyelan ve Çığ
Su Kalitesi ve Ekolojik İzleme Çalışmaları
Havza Yönetiminde UA/CBS

* Sunumlar sözlü sunum ya da poster sunum şeklinde olacaktır.

Önemli Tarihler

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi
: 02.05.2014
Kabul Edilen Özetlerin İlan Edilmesi
: 16.05.2014
Bildirilerin Tam Metinlerinin Gönderilmesi
: 15.07.2014
Katılımcı Ücretlerinin Ödenmesi
: 15.08.2014