HATIRALARLA BİLİM

Projenin amacı: Mersin ili 5., 6. ve 7. sınıflarda okuyan öğrencilerde, fosillerle doğa tarihinin saklı sırlarının açığa çıkarılması bakımından farkındalık yaratmaktır.

Etkinlikler süresince hedef kitlenin jeolojik zaman boyunca sürekli olarak devam eden ve etmekte olan iklim, bitki örtüsü ve yer şekillerinin değişimlerinin algılayarak, araştırma ve uygulamalarla bilimsel araştırma ve bilimi sevmelerini sağlamak. Ekolojik dengenin önemini algılayarak, drama etkinlikleriyle içselleştirilmesini sağlamak ve çevre bilincini oluşturmaktır.

Aynı zamanda oryantiring, drama ve resim etkinliklerindeki performansları sanatçı ve ölçme değerlendirme uzmanları ile birlikte değerlendirilecek, uygulamaların hayal gücü ve yaratıcılık üzerine etkisi belirlenecek, sonuçlar öğrencilerle paylaşılarak ilgili yerlerde yayınlanacaktır.

 

Kapsamı: Proje, ekonomik koşulları yetersiz 50 öğrencinin akranları ile birlikte araştırma ve uygulama yapmaları, sanat ve oryantiring aktivitelerine katılmaları, teknolojiyi kullanarak poster hazırlayıp sunum yapmaları, yıldızlı bir otelde 3 gece konaklama ve görgü kurallarını uygulayabilecekleri sosyal ortamlarda bulunmaları fırsatları eşitleme adına toplumun önemli bir açığını kapatmasını kapsamaktadır.

 

Hedef Kitle: 1. Mersin İli Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumunda Kalan, 2. Mersin ili 5 Yatılı ortaokulda okuyan ve 3. (3294 ) sayılı kanun kapsamına giren öğrencilerdir.

 

Yöntem: 50 öğrenci 25’er kişilik 2 gruba ayrılacak ve ardışık 2 dönem halinde eğitime alınacaklardır. Her dönem 3 gün-2 gece konaklamalı eğitimi kapsamaktadır. Projenin toplam etkinlik süresi 6 gün konaklama süresi 4 gün olacaktır.

Her dönemde eğitim verilecek 25 kişilik grup 5 er kişilik kümelere ayrılacaktır. Her öğrenci ince kesit oluşturma çalışmalarını; mikrofosillerin mikroskobik incelemelerini;  resim,  drama, oryantiring etkinliklerini;  araziden fosillerin güncel formlarının toplanması işlemini, makrofosillerin laboratuarda incelenmesi konusunda uzman eğitimciler ile birlikte Mersin Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Laboratuarlarında ve Resim Atölyelerinde bire bir gerçekleştireceklerdir.

Eğitimlerin sonunda her küme poster hazırlayacak ve projeksiyon kullanarak sunum yapacaktır. Konu üzerinde tartışacaklar ve kendilerini değerlendireceklerdir.

Proje Yürütücüsü

Arş. Gör. Ümit YILDIRIM
umit.yildirim.1907@gmail.com