Hatıra Para Tasarım Yarışması

TÜRKİYE-POLONYA DİPLOMATİK İLİŞKİLERİNİN 600. YILDÖNÜMÜ
HATIRA PARASI TASARIM YARIŞMA ŞARTNAMESİ
1. YARIŞMANIN AMACI ve KONUSU
Türkiye-Polonya Diplomatik İlişkilerinin 600. Yıldönümü vesilesiyle Polonya Merkez Bankası ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü (İdare) arasında ortak bir hatıra para projesi başlatılmıştır. Bu proje kapsamında, her iki ülkede hatıra para tasarım yarışmaları düzenlenecek olup, bu yarışmalar sonucunda her ülkenin birinciliğe layık görülen tasarımı basılarak ikili hatıra para seti olarak her iki ülkede satışa sunulacaktır.
2. YARIŞMAYA KATILIMIN GENEL KOŞULLARI
2.1. Yarışma ulusal ve tek aşamalıdır.
2.2. Katılımcı, 18 yaşını doldurmuş profesyonel ve/veya öğrenci heykeltıraş / tasarımcılara açıktır.
2.3. Katılımcı, seçici kurul üyesi veya seçici kurulun birinci derecede yakını veya İdare sanatçısı olmayacaktır.
2.4. Birden fazla kişinin ortak tasarımla yarışmaya katılması halinde katılımcıların her birinin bu Şartnamede belirlenen şartları sağlaması zorunludur. Bu durumda katılımcıların idare ile ilişkilerinin yürütülmesini teminen katılımcılardan birini temsilci olarak belirlemeleri gerekmektedir. Katılımcılardan her biri idareye karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumludurlar.
2.5. Katılımcılar yarışma koşullarına uygun birden fazla tasarım ile yarışmaya katılabilecekleri gibi, tek yüz veya iki yüz içinde tasarım sunabilirler.
2.6. Sunulan tasarımların özgün olması, daha önce kullanılmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olması gerekmektedir.
2.7. Katılımcılar, tasarımların kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
3. YARIŞMAYA KATILIMIN TEKNİK KOŞULLARI
3.1. Yarışmaya katılacak tasarımın çizimi A-3 ebadında beyaz kağıda 22 cm. çapında, üç boyutlu olacaktır. Tasarımın alçı model çalışması 22 cm. çapında, 3 cm kalınlığında, rölyef yüksekliği ise 2 mm olacaktır. Alçı kabartması olmayan tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. TASARIMLARIN TESLİM ŞEKLİ
4.1. Tasarıma katılımcı tarafından altı rakam ve iki harften (örn: 123456MD) oluşan bir rumuz verilecektir. Yarışmaya birden fazla tasarımla katılanlar her tasarım için farklı rumuz kullanacaktır.
4.2. Katılımcı, tek bir “başvuru zarfı” ile İdareye başvuruda bulunacaktır. Bu “başvuru zarfı”nın içinde biri “kimlik zarfı” ve diğeri “tasarım zarfı/paketi” olmak üzere iki ayrı içi görünmeyen ve kapalı zarf/paket bulunacaktır. Kimlik zarfının içinde Ek-1’de yer alan katılımcı formunun katılımcı tarafından doldurulmuş ve imzalanmış çıktısı bulunacak ve bu zarfın üzerinde, katılımcının tasarımı için kullandığı rumuz yazacaktır. “tasarım paketi”nde tasarım kağıdı, alçı model ve açıklama raporu (tasarlanan işi anlatan bilgi notu) bulunacaktır. Tasarım paketinin üzerine, alçı modelin arkasına ve tasarım kağıdı ile açıklama raporunun sağ üst köşesine rumuz yazılacaktır.
4.3. Zarfların, paketin ve çalışmaların hiçbirinin üzerinde rumuz dışında katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir işaret, yazı, imza, simge vb. işaret bulunmayacaktır. Aksi halde, başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. KULLANIM KOŞULLARI ve YASAL HAKLAR
5.1. Katılımcılar, yarışmaya gönderdikleri tasarımları üzerindeki 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan, işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakları ile patent ve markalara ilişkin olanlar dahil diğer mevzuattan kaynaklanan her türlü haklarını kendilerine verilen ödül karşılığında, İdarenin her türlü basılı materyalinde, dijital ortamda, yazışma ve web sayfasında İdare tarafından uygun görülecek diğer alanlarda kullanılmak üzere süresiz, kısıtlamasız ve gayrikabili rücu olarak İdareye tamamen devrettiklerini ve söz konusu hakların bütünüyle İdareye ait olacağını, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan umuma arz salahiyeti hakkının kullanımı hususunda İdareyi yetkili kılarak, tasarımların Şartname’de belirtilen şekilde kullanılmasını sonradan men etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
5.2. Tasarımın kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir. Bu kapsamda oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı katılımcıya ait olup, doğabilecek sorunlardan İdare ya da Seçici Kurul üyeleri sorumlu tutulmayacaktır.
5.3. İdare, yarışmaya katılan ve ödüle layık görülen tasarımları, katılımcıların isimlerini vermek suretiyle, her türlü yayın organında kamuoyuna açıklayabilme ve bültenlerinde yayınlayabilme hakkına sahiptir.
5.4. Birincilik ödülüne layık görülen tasarımın üretim aşamasında çalışma sahibinden teknik destek istenebilir ve İdare tasarım üzerinde değişiklik isteme/yapma hakkına sahiptir. Bunun için ödül tutarı dışında katılımcıya bir ödeme yapılmaz.
5.5. Yarışmaya katılan ancak ödüle layık görülmeyen tasarımlar, katılımcıların talep etmeleri halinde yarışma sonucunun duyurulduğu tarihten itibaren iki hafta içerisinde teslim edilen adresten alınabilir. Bu süre zarfında geri alınmayan tasarımlardan İdare sorumlu değildir.
5.6. İdare, yarışma sonucunun ilan edilmesinden önce herhangi bir aşamada yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Bu durumda İdare teslim edilen tasarımların tarafınca kullanılmayacağını taahhüt eder.
5.7. Başvuru formunu imzalayan tüm katılımcılar, şartname koşullarını, yarışma şartlarını ve seçici kurul kararlarını kabul etmiş sayılacaktır.
5.8. Katılımcılar, gönderecekleri tasarımlar için belirtilen ödüller dışında, herhangi bir ödül veya ücret kesinlikle talep edemez; yaptıkları başvurunun ardından yarışmadan çekilemezler.
5.9. Yarışma neticesinde birinciliğe layık görülen eser sahibi/sahipleri alçı kabartma konusunda İdare ile teknik düzeyde iş birliği yaparak çalışmalarını gerçekleştirebilmek için yardım alabilirler.
6. BAŞVURU
6.1. İlk Başvuru Tarihi : 27.01.2014 / Saat: 09:00
Son Başvuru Tarihi : 10.02.2014 / Saat: 17:00
Sonuçların Açıklanması : 18.02.2014
6.2. Yarışma ile ilgili şartname ve başvuru formu İdarenin internet sitesinde başvuru süresince yayımlanacaktır.
6.3. Başvurular “9. İletişim” bölümünde yer alan adrese iadeli-taahhütlü posta veya özel kargo yoluyla gönderilebileceği gibi elden tutanak ile de teslim edebilirler. Posta veya kargodan kaynaklanan gecikme, kaybolma veya tasarımlardaki bozulmalardan dolayı İdare sorumlu tutulamaz.
6.4. Şartnamede belirtilen şekilde teslim edilmeyen ve son başvuru saatinden sonra getirilen / gelen başvurular değerlendirmeye alınmaz.
7. SEÇİCİ KURUL
Seçici kurul, İdare yetkilileri, konunun uzmanları ve üniversite temsilcilerinden oluşacaktır.

8. SONUÇ, ÖDÜL ve ÖDEME
8.1. Sonuç, İdarenin web adresinde (www.darphane.gov.tr) yayınlanacak ve birinciliğe layık görülen tasarımcının/tasarımcıların adresine gönderilecektir.

8.2. Birincilik ödülü, 6.000 TL ve İdarece birinciliğe layık görülen tasarımın sahibi/sahipleri adına düzenlenen “Başarı Belgesi”dir. Eğer hatıra paranın ön ve arka yüzlerine basılmak üzere iki ayrı katılımcının tasarımlarının seçilmesi halinde, söz konusu ödül, bu iki katılımcı arasında eşit olarak paylaştırılır.
8.3. Ödülün yarısı sonuçların açıklanmasını takiben, kalan yarısı ise alçı tasarımların İdare yetkililerince uygunluğu kabul edildikten sonra ödenir.
9. İLETİŞİM
Başvuru zarfı aşağıda yer alan adrese gönderilecek veya elden teslim edilecektir.
Adres:
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Koleksiyon Servisi
Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No.55
34349 Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: 0 212 370 90 74
Fax: 0 212 274 90 94
Web Sitesi:www.darphane.gov.tr
E-posta:[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin