“HASTALIK HİKÂYEM” YARIŞMASI

Tıp bilimi ile uğraşan kişilerde verimliliği en üst seviyeye çıkarmak ve bilginin uzun süre hafızada kalmasını sağlamak oldukça zordur. Bilginin kalıcılığının yanında insani değerleri özümsemiş iyi hekimler yetiştirmek de oldukça zorlu bir süreci gerektirir. Bu sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması öğrenme ortamının keyifli hâle getirilmesi ile mümkün olabilir. Eğitim esnasında ‘değişiği basitleştirip’ beynin uyanıklık düzeyini en üst seviyeye çıkartan hikâye tekniğini kullanarak hafızayı daha etkin hâle getirmek “Hastalık Hikâyem” yarışmasının asıl amacıdır. Tıp eğitimine farklı bir boyut getirip katkı sağlamak dileği ile hazırlanan “Hastalık Hikâyem” yarışması, öğrenme ve öğretme yöntemleri üzerine tüm bilim insanlarını düşündürmek ve harekete geçirmek gayreti içerisindedir. Yarışma, sadece tıpla ilgilenen bireylerin değil sağlık konusuna ilgi duyan herkesin sağlık bilincini geliştirme amacını taşımaktadır.

Amaç
Tıp eğitiminde hastalıkları hikâye şeklinde anlatarak konunun akılda kalıcılığını artırmak, keyif alarak öğrenmeye yardımcı olmak, genç hekimlerin insani değerleri özümsemesini sağlamak ve sonuçta tıp eğitimine yepyeni bir boyut getirmektir.

Yarışma Kuralları
1. Hikâyelerin konusu “Hastalık Listesi”nde yer alan hastalıklardan biri olmalıdır.
2. Hikâyede hastalığın başlama şekli, belirtileri, sağlık kuruluşuna yönlendirme öncesi ve sonrası yaşananlar, tanı yöntemi, hastalığın seyri, hastalık dolayısıyla karşılaşılan sorunlar, yaşam kalitesi, tedavi ve tedavinin seyri, hastalıkla yaşamayı öğrenme konusu işlenmelidir. Kısacası hikâyeyi okuyan kişi yazılan hastalık konusunda detaylı bilgi edinebilmelidir.
3. Yarışmaya katılan hikâyeler hiçbir yerde yayımlanmamış olmalıdır.
4. Her hastalık için belli sayıda hikâye kabul edilecektir.
5. Hikâyeler Microsoft Office Word programıyla A4 kâğıt boyutunda, bir buçuk satır aralığı ile 12 punto, Times New Roman karakteriyle beş sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Gönderilecek olan Hikâyenin adı dosya adı olmalıdır.
6. Son Başvuru tarihi: 1 Şubat 2013 tarihidir.
7. Ön jüri değerlendirmesi: 2 Şubat – 22 Şubat 2013
8. Jüri değerlendirmesi: 23 Şubat – 10 Mart 2013
9. Sonuçlar 11 Mart 2013 tarihinde ilan edilecektir.
10. Ödüller 14 Mart 2013 tarihinde verilecektir.
11. Kişiler sadece bir hikâye ile katılabilir.
12. Şartnameye uymayan katılımcıların eserleri değerlendirmeye tabii tutulmayacaktır.
13. Yarışmaya katılan hikâyeler gerek görüldüğü takdirde telif hakları Bezmialem Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığında olmak kaydıyla yazarın adıyla yayımlanacaktır.
14. Yarışmaya katılanlar yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılacaktır.

15. Ödül olarak
Birinciye:3.000 TL
İkinciye: 2.000 TL
Üçüncüye: 1.000 TL verilecektir.

16. Yarışmayla ilgili sorularınız için [email protected] adresine e-posta gönderebilirsiniz.
17. Daha geniş bilgiye hastalikhikayem.com adresinden ulaşabilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin