Hasat4 Eğitim Teknolojileri Proje Pazarı

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ TEMALI

HASAT-4 PROJE PAZARI 2016 ŞARTNAMESİ

 

 

1-     AMAÇ

Düzenlenen Proje Pazarı ile birlikte bölgede ve ülke genelinde AR-GE bilincinin artırılması, eğitim teknolojileri alanında katma değerli çalışmaların yapılmasına önayak olunması, Üniversite – Sanayi işbirliği çerçevesinde AR-GE projesiyle ilgili sektör kuruluşları, üniversiteler ve diğer kuruluşlar arası iletişimin ve AR-GE destek programları hususunda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.

 

2-     KONU

Etkinliğin ana teması Eğitim Teknolojileridir. Alt başlıklar aşağıdaki gibidir:

 • Akıllı tahta uygulamaları
 • Akıllı telefon uygulamaları
 • Akıllı televizyon uygulamaları (IP TV, entegre cihazlar dahil)
 • Animasyonlar
 • Bulut bilişim
 • Eğitim teknolojilerinde yenilikçi araçlar (cihazlar)
 • Gelecekteki sınıf modelleri
 • Harmanlanmış öğrenme ortamları
 • Online oyunlar / Web tabanlı oyunlar
 • Özel eğitimdeki (görme engelli, işitme engelli, zihinsel engelli, üstün yetenekli) öğrenciler için kullanılabilecek eğitim- öğretim teknolojileri
 • Simülasyonlar
 • Sınıf içi teknolojileri
 • Tablet uygulamaları
 • Uzaktan eğitim
 • Web araçları
 • Web siteleri
 • Yapay zekâ uygulamaları (bulanık mantık, genetik algoritmalar vb)

 

3-     ORGANİZASYON

Organizasyon; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) tarafından TÜBİTAK desteği ile düzenlenmektedir.

 

4-      KATILIM KOŞULLARI

 • HASAT-4 Proje Pazarı’na Ar-Ge odaklı çalışan tüm akademisyen, sanayici, öğrenci ve girişimciler katılabilir.
 • HASAT – 4 Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.
 • Etkinliğe birden fazla proje ile katılım sağlanabilir.
 • HASAT – 4 Proje Pazarı için başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında ve belirtilen başvuru koşullarına uygun olarak http://hasat4.hku.edu.tr/ adresindeki Online başvuru sonucunda belirtilen belge/belgeler doldurularak teslim edilmelidir.
 • Etkinliğe başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve/veya belirtilen teslim tarihinden sonra gönderilen başvurular işleme alınmayacaktır.
 • Etkinliğe katılacak projelere ait proje fikri üniversite veya endüstri kaynaklı olabilir. Ancak, projelerin, katılımcıların bizzat kendileri tarafından kendi bilgi ve becerilerini kullanarak hazırlanmış ve sunulmuş olması beklenmektedir.
 • Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde katılımcılara ayrıca bildirilecektir.
 • Proje pazarına katılım ücretsizdir.
 • Posterler 50 cm (genişlik) x 70 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır, Prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur.
 • Proje önerileri Türkçe veya İngilizce yapılabilir.
 • Katılımcıların posterleri KALİTTO tarafından basılacaktır.
 • Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.
 • Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.
 • HKÜ, katılımcılara ait bilgi ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.
 • Proje pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir.
 • HKÜ katılan projelerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek fikri ve sınai mülkiyetle ilgili hiçbir tazminat, sorumluluk ve cezadan sorumlu tutulamaz. Proje ekibi proje müracaatında proje ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek fikri ve sınai mülkiyetle ilgili her türlü sorumluluk ve cezalardan kendilerinin sorumlu tutulacağını kabul ve beyan eder.
 • Etkinliğe katılan projelerin “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma ve yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında korunan yeni buluşlarına patent ve faydalı model alınması hakları münhasıran yarışmacıya aittir. Bunun için gerekli bilgi www.tpe.gov.tr adresinden elde edilebilir.
 • Etkinliğe katılan projelerin özgün olmaması, daha önceden piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar için HKÜ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, tüm sorumluluk yarışmacılara aittir.
 • Etkinlik sürecinin her hangi bir anında müelliflik hakkı sorunları, intihal (plajirizm), uydurmacılık, insan-hayvan etiğine saygısızlık, çıkar çatışması gibi etik sorun içerdiği tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir. Bu tür durumlarda, proje sahibi öğrenciler etik inceleme başlatılabilir.
 • Başvuru yapan kişiler projeleri ile ilgili KALİTTO tarafından poster, reklam, kitapçık vb. yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar.

 

KOŞULLAR

 • HASAT-4 Proje Pazarı’na Ar-Ge odaklı çalışan tüm akademisyen, sanayici, öğrenci ve girişimciler katılabilir.
 • HASAT – 4 Proje Pazarı’na grup olarak katılmak mümkündür. Grup katılımında, grup temsilcisi olarak bir katılımcının belirtilmesi gereklidir.
 • Etkinliğe birden fazla proje ile katılım sağlanabilir.
 • HASAT – 4 Proje Pazarı için başvurular, ilanda belirtilen tarihler arasında ve belirtilen başvuru koşullarına uygun olarak http://hasat4.hku.edu.tr/ adresindeki Online başvuru sonucunda belirtilen belge/belgeler doldurularak teslim edilmelidir.
 • Etkinliğe başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan ve/veya belirtilen teslim tarihinden sonra gönderilen başvurular işleme alınmayacaktır.
 • Etkinliğe katılacak projelere ait proje fikri üniversite veya endüstri kaynaklı olabilir. Ancak, projelerin, katılımcıların bizzat kendileri tarafından kendi bilgi ve becerilerini kullanarak hazırlanmış ve sunulmuş olması beklenmektedir.
 • Tarihlerde herhangi bir değişiklik olduğu takdirde katılımcılara ayrıca bildirilecektir.
 • Proje pazarına katılım ücretsizdir.
 • Posterler 50 cm (genişlik) x 70 cm (yükseklik) boyutlarında hazırlanacaktır, Prototip hazırlamada malzeme ve ölçek sınırlaması yoktur.
 • Proje önerileri Türkçe veya İngilizce yapılabilir.
 • Katılımcıların posterleri KALİTTO tarafından basılacaktır.
 • Katılımcılar, etkinliğe başvurarak projenin kendilerine ait olduğunu kabul ve beyan etmiş sayılır.
 • Katılım için seçilen projelerin bütün hakları proje sahibine aittir.
 • HKÜ, katılımcılara ait bilgi ve görselleri projeleriyle birlikte uygun bulduğu formatta duyurabilir ve yayınlayabilir.
 • Proje pazarına gönderilen eserlerin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin proje üzerinde hak iddia etmesi ve benzeri durumlarda her türlü sorumluluk proje sahibine aittir.
 • HKÜ katılan projelerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek fikri ve sınai mülkiyetle ilgili hiçbir tazminat, sorumluluk ve cezadan sorumlu tutulamaz. Proje ekibi proje müracaatında proje ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek fikri ve sınai mülkiyetle ilgili her türlü sorumluluk ve cezalardan kendilerinin sorumlu tutulacağını kabul ve beyan eder.
 • Etkinliğe katılan projelerin “Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında korunacak bir eser oluştuğunda bu eserin işleme, çoğaltma ve yayma, temsil, kamuya iletim gibi mali hakları ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında korunan yeni buluşlarına patent ve faydalı model alınması hakları münhasıran yarışmacıya aittir. Bunun için gerekli bilgi www.tpe.gov.tr adresinden elde edilebilir.
 • Etkinliğe katılan projelerin özgün olmaması, daha önceden piyasaya sunulmuş veya benzer yarışmaya katılmış olmasından doğacak yasal sorumluluklar için HKÜ hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz, tüm sorumluluk yarışmacılara aittir.
 • Etkinlik sürecinin her hangi bir anında müelliflik hakkı sorunları, intihal (plajirizm), uydurmacılık, insan-hayvan etiğine saygısızlık, çıkar çatışması gibi etik sorun içerdiği tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun elenecektir. Bu tür durumlarda, proje sahibi öğrenciler etik inceleme başlatılabilir.
 • Başvuru yapan kişiler projeleri ile ilgili KALİTTO tarafından poster, reklam, kitapçık vb. yayınlanmasını kabul etmiş sayılırlar.

 

 

TEMALAR

 • Akıllı tahta uygulamaları
 • Akıllı telefon uygulamaları
 • Akıllı televizyon uygulamaları (IP TV, entegre cihazlar dahil)
 • Animasyonlar
 • Bulut bilişim
 • Eğitim teknolojilerinde yenilikçi araçlar (cihazlar)
 • Gelecekteki sınıf modelleri
 • Harmanlanmış öğrenme ortamları
 • Online oyunlar / Web tabanlı oyunlar
 • Özel eğitimdeki (görme engelli, işitme engelli, zihinsel engelli, üstün yetenekli) öğrenciler için kullanılabilecek eğitim- öğretim teknolojileri
 • Simülasyonlar
 • Sınıf içi teknolojileri
 • Tablet uygulamaları
 • Uzaktan eğitim
 • Web araçları
 • Web siteleri
 • Yapay zekâ uygulamaları (bulanık mantık, genetik algoritmalar vb)

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ